Plejecenter Toftegården

Forside

Plejecenter Toftegården

Solvej 2
6520 Toftlund

Telefon
74929910
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mmf1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Toftegården

Om os

Boliger

51

Beboere

51

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • Altan/terrasse

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter
 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Beboerråd
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

Plejecenterleder Malene Møballe Frank

E-mail
mmf1@toender.dk
Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemmelige forhold som muligt her på Toftegården.

Omgivelser

Toftegården er placeret i den sydvestlige del af Toftlund ca. 500 m. fra bymidten.

Toftegården har tidsvarende fysiske rammer, hvor der løbende er sket om- og tilbygning. Den seneste ombygning er sket i 2010

Målsætning og værdigrundlag

For Toftegården gælder følgende overordnede målsætning: At Toftegården er et godt sted at bo, besøge og arbejde, hvor kernen i samværet er respekt og venlighed. Sikre en høj professionel standard, en målrettet og helhedsorienteret indsats. Tilstræbe en effektiv og fleksibel udnyttelse af alle ressourcer. Give beboerne valgfrihed og selvbestemmelse med målrettelse af tilbuddene til den enkelte brugers behov og ressourcer. At Toftegården har et godt læringsmiljø for elever og studerende.

Målsætning for beboere og brugere er:  At yde pleje/Omsorg, praktisk bistand, socialpædagogisk støtte, rådgivning og vejledning samt sygepleje. At der fagligt og menneskeligt tages hensyn til det enkelte menneske, således at der skabes tryghed, respekt og trivsel. At der medvirkes til åbenhed overfor bruger og pårørende og sikrer en god dialog. Beboeren bevarer og styrker sin identitet, værdighed og selvbestemmelsesret. Der sigtes mod, at den enkelte bruger gennem forebyggelse, motivation og aktivitetstilbud får mulighed for at udnytte sine ressourcer i dagligdagen

Målsætning for personale er: at personalet udviser adfærd/holdninger, som respekterer det enkelte menneske. Personalet udviser venlighed og respekt i al samvær og skaber et godt arbejdsmiljø med åbenhed, engagement og tværfagligt samarbejde. Deltage i at forebygge sygefravær og arbejdsskader. Personalet er motiverede til at uddanne og udvikler sig, så de kan klare hverdagens forskelligartede opgaver, deltage i omstillingsprocesser og deltager aktivt i uddannelse af elever og studerende. Personalet er medansvarlige for optimal udnyttelse af den enkelte kollegaers ressourcer.

Aktiviteter

Toftegården har et velfungerende dagcenter/ daghjem. Der tilbydes dagligt vedligeholdelsestrænning i dagcenterets træningsrum. Beboerne kan frit deltage i dagcenterets kreative tilbud og indgå i læse og studiegrupper. Der er dagligt fællessang og avisoplæsning samt samvær med de øvrige brugere. Toftegårdens Vennekreds har en handicapbus som flittigt benyttes til ture ud af huset. Vennekredsen arrangerer faste bankoaftener. Årstidsbestemte fester og arrangementer arrangeres i samarbejde med Toftegårdens Vennekreds og plejecenteret. Gudstjeneste hver 3. uge med områdets sognepræster.

Relation til beboerne

Toftegården ønsker at være et godt sted at bo, hvor kernen i samværet er respekt og venlighed og hvor vi giver beboerne valgfrihed og selvbestemmelse.


Samarbejde med pårørende

Vi vil gøre alt for, at beboerne får en god hverdag og vi har en forventning om, at familien og andet netværk vil være vore medspillere som ressource- og støttepersoner i hverdagen, eks. i forbindelse med indkøb af tøj, sko m.m. samt være ledsager til læge, sygehus og lignende.

Vi håber, at vi sammen kan skabe et positivt samarbejde.

 

Om os

Boliger

51

Beboere

51

Om boligerne

Boligen

Boligerne er meget forskellig i størrelse og indretning. Alle 1 rums boliger er indrettet med tekøkken, badeværelse og et stort opholds og soverum. 2 rums boligerne er indrettet med entre, køkken, stue, soveværelse og badeværelse.

Der er gode fællesarealer, hvor der er mulighed for at arrangere forskellige aktiviteter.

Indskud og husleje

Indskud minimum 12.312 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.550 kr.

Kontakt

Plejecenter Toftegården

Solvej 2
6520 Toftlund

Telefon
74929910
E-mail
mmf1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Toftegården

Mad

Toftegården er delt op i 5 mindre boenheder med et fælles opholdsrum i hver. Beboere som ønsker det, har mulighed for at indtage deres måltider i disse opholdsrum, men de har også mulighed for at indtage måltiderne i egen bolig. Toftegården har et modtagekøkken, som producerer den kolde mad, den varme mad leveres fra Fælleskøkkenet i Tønder og opvarmes i modtagekøkkenet.

Om ydelser med egenbetaling

Kostpakke                              3.834 kr. pr. mdr.

Servicepakke                              47 kr. pr. mdr.

Rengøringsmidler                    23 kr. pr. mdr.

Engangsvaskeklude                 37 kr. pr. mdr.

Tøjvask                                       382 kr. pr. mdr.

Vinduespudsning inde           20 kr. pr. mdr.

Arrangementer                          30 kr. pr. mdr.


Kontakt

Plejecenter Toftegården

Solvej 2
6520 Toftlund

Telefon
74929910
E-mail
mmf1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Toftegården