Plejecenter Mosbølparken

Plejecenter Mosbølparken
Plejecenter Mosbølparken Genvejen 25
6780 Skærbæk
Telefon
74928760
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mp52@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Mosbølparken

Om os

Boliger

42

Beboere

42

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Et værdig og livsbekræftende hverdagsliv i skøn forening med den flotte udsigt over marsklandskabet

Omgivelser

Plejeboligerne ligger i udkanten af Skærbæk by med vid udsigt over marsk og marker.  Skærbæk er kommunens næststørste by med ca. 3000 indbyggere. Der er et rigt foreningsliv med et særdeles attraktivt fritidscenter område. Der er gode togforbindelser både mod Tønder og Esbjerg. Naturen omkring os er fantastisk med rigt fugleliv, det åbne marskland og kort afstand til bade- og turistøen Rømø.

Visioner og værdier

Mosbølparken udsigt

Plejecenter Mosbølparkens visioner og værdier er:

At den enkelte beboer oplever et meningsfuldt og værdigt liv.

På Mosbølparken tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, vaner og behov.

Beboer har selv medbestemmelsesret inden for de politiske fastsatte servicerammer. 

Vi arbejder ud fra Eden principperne og den rehabiliterende tilgang.

Vi har fokus på hjælpeløshed, ensomhed og kedsomhed. Vi forsøger at skabe en god relation til beboer, skabe et godt miljø, hvor dyr, børn og pårørende involveres i dagligdagen.

Vi understøtter den enkelte beboer til et selvstændigt og meningsfuldt liv hvor livskvaliteten vægtes rigtig højt.

Vi vægter samarbejdet med familie og pårørende meget højt

Vi ser os, som en aktiv del af byen, hvor der stadig er liv og virke

Aktiviteter

Beboerne plejes med afsæt i den rehabiliterende tankegang. Det betyder at beboerne inddrages i de daglige gøremål, i det omfang det er muligt. Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter,  med henblik på vedligeholdelse af funktioner. I den fælles dagligstue er der løbende aktiviteter af underholdende karakter musik, banko, fællessang, gymnastik, brætspil m.m., ligeså afholdes der gudstjenester. Der laves aktivitetskalender hver måned.

Vennekredsen er særdeles aktive som frivillige hjælpere og arrangerer festlige arrangementer ved årets højtider, fødselsdage m.m. og tilbyder køreture til beboerne i vennekredsens bus, samt de cykler med dem på vores Rickshaw cykel. Turene går ud i lokalområdet eller til indkøb.
Der afholdes også spis sammen, hvor der kommer mad udefra byen.
Plejehjemmet får desuden besøg af dagplejen og børnehave med jævne mellemrum.
Mosbølparken

Relation til beboerne

Mosbølparken have

At den enkelte beboer oplever et meningsfuldt og værdigt liv

På Mosbølparken tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og mål. Vi arbejder med den rehabiliterende tilgang.


Samarbejde med pårørende

Vi understøtter den enkelte beboer til et selvstændigt og meningsfuldt liv hvor livskvaliteten vægtes rigtig højt.

Der skabes et tillidsforhold, da vi vægter samarbejdet med familie og pårørende meget højt.

Pårørende er velkomne alle dage samt aftener og weekender.

Pårørende inviteres til enkelte arrangementer, i løbet af året.
Vi ser os, som en aktiv del af byen, hvor der stadig er liv og virke.
Personalet har i gennemsnit 9,9 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning