Plejecenter Lindevang

Plejecenter Lindevang

Dravedvej 2B
6240 Løgumkloster

Telefon
74928750
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mg1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Lindevang

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Beboerråd
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

Marianne Giebner

E-mail
mg1@toender.dk
" Et godt liv -
   hele livet "

Omgivelser

Lindevang ligger i Løgumkloster tæt på den smukke natur ved Åen og ved Draved Skov. Lindevang blev bygget i 2010 og januar 2011 flyttede de første beboere ind. Lindevang har 50 lejligheder til borgere med behov for pleje og omsorg på grund af fysisk og psykisk svækkelse i alderdommen.

Lindevang er et plejecenter, hvor  boligerne og deres fælles stue og køkken ejes af Domea og servicedelen, det vil sige kontorer med mere, ejes af Tønder Kommune.

Lejlighederne administreres af boligselskabet Domea. Den enkelte borger opretter lejekontrakt med Domea.

Vision og værdier

Værdigrundlag:

 

På Lindevang tager vores pleje udgangspunkt i Eden Alternative filosofien. Dermed har vi fokus på at modvirke hjælpeløshed, ensomhed og kedsomhed hos beboerne. Omsorg og menneskelige relationer kommer altid før behandling. Dette gøres ved, at der skabes grobund for de gode relationer i et miljø hvor planter, dyr, pårørende og børn involveres i dagligdagens aktiviteter. Kunsten er at skabe leve- og bo steder, der er værd at leve i for alle involverede. Derfor har vi dyr på Lindevang: kat – fugle og besøgshunde, hvor personalet medbringer deres hund.

 

Vision:

 

Som medarbejder på Lindevang, vil vi skabe optimale rammer for de ældre. Målet er at skabe hjemlig atmosfære for beboeren, så det i mindst muligt omfang bærer præg af at være institution. Det vi blandt andet tager udgangspunkt i er:

 

 • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv de ønsker og magter

 • Frihed til forskellighed

 • Beboerne har reel selv- og medbestemmelse indenfor de politisk fastsatte service niveau

 • Opgaverne udføres med fleksibilitet. Der tages hensyn til beboernes individuelle ønsker

 • Personalet har relevant sundhedsfaglige kompetencer og der arbejdes på tværs af faggrænser

 • Ønsket er at inddrage pårørende som aktive medspillere i hverdagslivet.

   

   

 

Aktiviteter

Der er ansat en aktivitetsmedarbejder der sørger for at der hver uge er et program med forskellige aktiviteter dagligt, såsom gymnastik, kortspil, besøg fra dagplejen/skoler, fredagscafe med sang og højtlæsning.

Vennekredsen afholder hver anden mandag aften sangaften og hver anden tirsdag banko. Der afholdes søndags hygge en gang om måneden med forskellige aktiviteter såsom blomsterbinding, sang efter salmebogen og anden musikalsk underholdning. I juli måned holder vi dog ferie.

Løbende arrangementer:

 • Samvær, løsning af praktiske opgaver så som ledsagelse til læge/ sygehus eller på indkøbs og gåture.
 • Aktiviteter for mindre grupper i og udenfor plejecentret, med flere beboere og hjælpere. Her er det at fremme fællesskabet og den sociale kontakt mellem beboerne en vigtig del af opgaven.
 • Arrangementer hvor alle beboere evt. også pårørende kan deltage (underholdning, højtidsfester, udflugter ol.)

Faste tilbud om arrangementer:

 • Søndagshygge
 • Højtids- og årstidsfester
 • Busture
 • Bankospil
 • Sangaften
 • Kioskvogn

De frivilliges kvalifikationer:

 • Der stilles ikke krav om særlige kvalifikationer, men det er væsentligt, at den frivillige formår at tilpasse sin adfærd til beboerens behov.
 • Det er vigtigt, at den frivillige indgår i et positivt samarbejde med beboere, pårørende og personale.
 • Det er vigtigt, at den frivillige kan rumme de ældres adfærd, og vise re-spekt.
 • Det er vigtigt at den frivillige er stabil omkring de opgaver man påtager sig at løse.
 • De frivillige kan efter behov og ønske deltage i kurser arrangeret af plejecenter, vennekreds eller andre.
 • De frivilliges omkostninger dækkes, afhængigt af hvem der står for arrangementet, af vennekreds eller plejecenter.
 • Den frivillige skal overholde regler om tavshedspligt.

 

Relation til beboerne

Mel: jeg vil male dagen blå

For beboeren - helt klar

Ska her være trygt og rart

Værdighed og hjemlig hygge

det er dagligdagens lykke.

Alle og enhver blir`mødt med,

venlighed - forståelse.


Samarbejde med pårørende

Familie politik:

Familier har en central plads på Lindevang. Dialog mellem familier og personale er meget vigtig. Her skulle gerne skabes et tillidsforhold, så samarbejdet kan udvikles og styrkes. Derfor har Lindevang sammen med familier og beboere udarbejdet en pårørende politik, som tydeliggør de forventninger vi har til hinanden. Politikken tager udgangspunkt i Lindevangs/Tønder Kommunes værdigrundlag og ønsker fra brugere og pårørende.


Følgende kan du forvente af Lindevangs personale:

At der er et åbent og godt samarbejde og en tillidsfuld dialog mellem familier og personale
At personalet er opmærksom på den enkelte beboers individuelle behov og ressourcer
At personalet er lydhør, rådgivende og vejledende i forhold til de særlige behov man har som familie


At man bliver informeret om hvem der er
kontaktperson.
At man bliver orienteret om ændringer i ens pårørendes helbredstilstand. Tavshedspligten skal naturligvis respekteres.
At der er mulighed for løbende dialog/møder efter behov
At familier er velkomne i hverdagene og til arrange-menter
At der efter ønske kan aftales et møde med kontakt-person/gruppeleder og/eller centerlederen
At der skabes spontane oplevelser for beboere i hver-dagen
At vi inviterer familier i god tid til diverse arrangementer
At man kan følge nyheder fra Lindevang via hjemmesiden, Lindebladet eller opslag på Lindevang.

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Om boligerne

Lindevang består af 5 Bo-enheder med 10 beboere i hver enhed.

Hver enhed har et fællesområde med køkken og opholdsstue.

Boligen består af en stue med lille køkkenafsnit og eget køleskab. Der er rumdeler ind til soveafdelingen og badeværelse.

Derudover er der et lille depotrum i særskilt bygning, til opbevaring.

 


Boligen


Indskud og husleje

Indskud minimum 27.230 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.030 kr.

Kontakt

Plejecenter Lindevang

Dravedvej 2B
6240 Løgumkloster

Telefon
74928750
E-mail
mg1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Lindevang

Mad

Plejecentret Lindevang får maden leveret fra Tønder Fællekøkken. Maden bliver anrettet og serveres i opholdsstuer og lejligheder efter ønske.
Der serveres hjemmebagt brød og/eller anden morgenmad efter ønske.
Til middag serveres varm hovedret og dessert.
Der er frisk frugt til rådighed og kage eller boller til mellemmåltider.
Om aftenen serveres smørrebrød eller speciel kost efter aftale.
Der kan desuden tilbydes diverse diæter og kosttilskud efter ønske og særlige behov.
Der er mulighed for, mod betaling, at bestille særlige menuer og kage til egne gæster.

Om ydelser med egenbetaling

Kostpakke                                   3.834 kr. pr. mdr.

Servicepakke                                   47 kr. pr. mdr.

Rengøringsmidler                         23 kr. pr. mdr.

Engangsvaskeklude                     37 kr. pr. mdr.

Vinduespolering ude                    18 kr. pr. mdr.

Vinduespolering inde                   20 kr. pr. mdr.


Kontakt

Plejecenter Lindevang

Dravedvej 2B
6240 Løgumkloster

Telefon
74928750
E-mail
mg1@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Lindevang