Plejecenter Hjørnegården

Hjørnegården sten
Plejecenter Hjørnegården Trælborgvej 4
6261 Bredebro
Telefon
74928700
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sf@toender.dk
Hjemmeside
Plejecenter Hjørnegården

Om os

Boliger

24

Beboere

25

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Omgivelser

Boligerne er beliggende i den lille by Bredebro med flere indkøbsmuligheder. Der er tog- og busforbindelser til både Tønder i Syd, Esbjerg i Nord og Åbenrå i Øst.

Vision og værdier

Vi vil møde ælde mennesker med forventningen om, at de kan og vil bidrage til en meningsfuld tilværelse på Hjørnegården.

Ethvert menneske har brug for mening og indhold i sit liv. Følelsen af mening og indhold skabes bl.a. gennem de forventninger og krav, som vi mødes med som mennesker. Vi tror således på, at omsorg også er at møde mennesker med forventningen om, at de kan bidrage og at de skal bidrage. Vi tror på, at alle har erfaring, viden, og livsfærdigheder, som skal anerkendes og anvendes til at skabe et værdigt ældreliv med indhold og værdi.

På Hjørnegården skal beboeren derfor kunne bevare sin identitet og integritet samt sine borgerlige rettigheder og medmenneskelige pligter.

Vi vil møde ældre mennesker som et individ med en unik fortid, nutid og fremtid. Ethvert menneske har sin egen historie. Det har værdi, at kunne vælge en tilværelse, hvor egne erfaringer, værdier, interesser, og ønsker er med til at forme hverdagen. På Hjørnegården vil vi derfor skabe et hjem og en hverdag, som er i samspil med den ældres individuelle historie, således ikke blot skal være hjemligt, men et hjem.

Vi vil udfordre og stimulere ældre menneskers sanser, kroppe og hjerner. Ethvert menneske har behov for indtryk, stimulering, og aktivitet. Vi tror på, at ældre mennesker skal mødes med oplevelser og aktiviteter, der er afpasset deres individuelle fysiske, psykiske, og kognitive behov og begrænsninger. På Hjørnegården skal sanserne stimuleres, kroppen bevæges og hjernen udfordres, fordi livet skal leves - hele livet.

Vi vil skabe ægte sociale fællesskaber båret  at delte interesser og meningsfuldt samvær. Ethvert menneske søger, at leve en meningsfuld tilværelse, alene, men også i samværet. I samværet bliver den enkelte medansvarlig for den andens trivsel og lykke og vice versa. Vi tror derfor på, at den ældre skal kunne mødes med andre og dele interesser, mål, drømme og således danne sociale netværk og indgå i fællesskaber.

Vi vil skabe en ældretilværelse, som er forankret i nutiden - og som udnytter nutidens teknologiske muligheder. Ethvert menneske lever i en tid som er forandring. Derfor er det værdifuldt, at Hjørnegården følger med tiden eller er et hus som er dynamisk og i stadig udvikling i takt med de krav og forventninger som virkeligheden stiller. Nye velfærd- og sundhedsteknologier skal medvirke til dette. Velfærd- og sundhedsteknologien skal ikke erstatte den menneskelige kontakt, nærvær og kommunikation, eller tiden ansigt til ansigt. Velfærd- og sundhedsteknologien er naturligvis ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå målet om trivsel, tryghed og livskvalitet for beboeren.

Aktiviteter


Hjørnegården have

Relation til beboerne

Hyggelige fællesarealer med tv-stue, der er tilknyttet dagcenter til Hjørnegården.
Hjørnegården er omgivet med smukke haveanlæg

Hjørnegården har tradition for forskellige faste arrangementer i løbet af året blandt andet Pinse- og Julefrokost, Gudstjenester.

Vennekredsen afholder ca. 1 arrangement om måneden. Vennekredsen arrangerer små udflugter i lokalområdet, ligesom de hjælper, når der afholdes andre arrangementer i huset.

Samarbejde med pårørende

Familie:

Familie er meget velkommen på Hjørnegården, vi er meget åben for dialog og samarbejde.

Vi vil gerne inddrage familien mest mulig i samarbejdet omkring vores beboer. Vi kan som personale ikke erstatte kontakten til familie og venner. Vi forventer at familien er behjælpelig med praktiske opgaver:


Personalet har i gennemsnit 10,9 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning