Plejecenter Digegården

Plejecenter Digegården Nørrevej 43
6280 Højer
Telefon
74928393
Virksomhedsform
Kommunal

Om os

Boliger

29

Beboere

29

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.

Omgivelser

Plejecenter Digegården ligger i udkanten af Højer, som er en mindre by, der ligger midt i Marsken bag digerne mod Vesterhavet. Der er 1,5 km til nærmeste busholdeplads og den lokale brugs legger ved siden af. I byen er der gode indkøbsmuligheder af dagligvarer. Der er 13 km til Tønder hvor der er mulighed for indkøb, museum, biograf og svømmehal. Der er busforbindelser fra Højer til Tønder.
Omegnens natur er betagende, der er både skov, strand og vadehavet mindre end 5 km fra plejecenteret.

Vision og værdier

Vision:

 • Det er vores mål at være synlige, og være let tilgængelige for alle. Vi ønsker et tæt samarbejde med beboernes pårørende – vi ønsker at vise dem de har medindflydelse og her er plads til alle.

 

Værdigrundlag:

 • At beboerne oplever Digegården som et hjem med ansvar og selvbestemmelse, hvor livsudfoldelse og trivsel bliver bedst mulig for den enkeltes ønsker og behov.

 • At beboerne opfordres og støttes til at varetage og bibeholde evne til at klare så mange personlige gøremål som muligt og oplever ansvar og medbestemmelse for egen person.

 • At beboere, familie og personale sammen arbejder for, at Digegården er et godt sted for alle at være.

 • At Digegården er en del af lokalsamfundet.

 • Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.

Aktiviteter


Relation til beboerne

Beboerne tilbydes forskellige aktiviteter og træningsmuligheder. blandt andet stolegymnastik. Vi ønsker at tilbyde beboerne fysiske aktiviteter, afpasset den enkeltes behov og ønsker med udgangspunkt i Tønder Kommunes kvalitetsstandard. At skabe en god og hyggelig atmosfære, hvor alle kan føle sig velkomne uanset med hvilket formål, man deltager. Personalet tilbyder spændende og sjove aktiviteter, der har mening for de ældre til at vedligeholde deres færdigheder.

Digegårdens venner som er en frivillig organisation bidrager med diverse aktiviteter og har til formål at styrke sammenholdet og skabe glæde og trivsel på Digegården.

Samarbejde med pårørende

 • At beboere, familie og personale sammen arbejder for, at Digegården er et godt sted for alle at være.

 • At Dige gården er en del af lokalsamfundet.

 • Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.


 • Personalet har i gennemsnit 17,8 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

  Dokumenter

  Demensmærkning