Leos Plejecenter

leos plejecenter bargumsvej centerbygning11
Leos Plejecenter Leosalle 4
6270 Tønder
Telefon
74928840
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside
Leos Plejecenter, Tønder

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasse pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.

Omgivelser

Plejecenteret er beliggende tæt på centrum i bymæssig bebyggelse med et dejligt grønt område tæt på. Nærmeste tog- og busstation ligger 500 m. fra plejecenteret. Tønder by ligger i et område med spændende natur, hvor det er muligt at opleve store fuglereservater. Byen har et driftigt handelsliv.

Vision og værdier

leos plejecenter have bord og baenke21

Vision:

Det er vores mål at være synlige og være let tilgængelig for alle. Vi ønsker et tæt samarbejde med beboernes pårørende - vi ønsker at vise dem at de har medindflydelse og her er plads til alle.

Værdigrundlag:

At beboerne oplever Leos Plejecenter som et hjem med ansvar og selvbestemmelse, hvor livsudfoldelse og trivsel bliver bedst mulig for den enkeltes ønsker og behov.

At beboerne opfordres og støttes til at varetage og bibeholde evne til at klare så mange personlige gøremål som muligt og oplever ansvar og medbestemmelse for egen person.

At beboer, familie og personale sammen arbejder for, at Leos Plejecenter er et godt sted for alle at være.

At Leos Plejecenter er en del af lokalsamfundet.

Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.

 

Aktiviteter

Der tilbydes  udflugter og socialt samvær. Der afholdes fester og arrangementer knyttet til årets begivenheder. 

Centeret består af flere bygninger forbundet af glasgange. Bygningerne er opført på forskellige tidspunkter, den nyeste er fra 1997 og den ældste fra ca. 1930.  Til hvert team er der en fælles dagligstue. Til plejecenteret er der et stort grønt område med en havepavillon.


leos plejecenter have drivhus11

Relation til beboerne

leos plejecenter anne marie og beboer11

Der arbejdes efter EDEN konceptet, hvor der tages udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang ud fra den enkelte beboers ønsker. Leos Plejecenter skal ses som et hjem. Der er et godt samarbejde med de frivillige organisationer.

At beboerne oplever Leos Plejecenter som et hjem med ansvar og selvbestemmelse, hvor livsudfoldelse og trivsel bliver bedst mulig for den enkeltes ønsker og behov.

At beboerne opfordres og støttes til at varetage og bibeholde evne til at klare så mange personlige gøremål som muligt og oplever ansvar og medbestemmelse for egen person.

 

 

 


Samarbejde med pårørende

At beboerne oplever Leos Plejecenter som et hjem med ansvar og selvbestemmelse, hvor livsudfoldelse og trivsel bliver bedst mulig for den enkeltes ønsker og behov.

At beboerne opfordres og støttes til at varetage og bibeholde evne til at klare så mange personlige gøremål som muligt og oplever ansvar og medbestemmelse for egen person.

At beboer, familie og personale sammen arbejder for, at Leos Plejecenter er et godt sted for alle at være.

At Leos Plejecenter er en del af lokalsamfundet.

Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.gen tekst i felt]

Personalet har i gennemsnit 18,6 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning