Tandsbjerg Plejehjem

billeder tandsbjerg udeliv om vinteren1
Tandsbjerg Plejehjem Tandsbjerg 10
6400 Sønderborg
Telefon
88724659
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
tandsbjerg@sonderborg.dk
Hjemmeside
Plejehjemsoversigten

Om os

Boliger

48

Beboere

49

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Tandsbjerg Plejehjem er et sted med oplevelser

Omgivelser

Tandsbjerg Plejehjem er placeret i Sønderborg by.
Vi er så heldige, at vi samtidig er meget tæt på naturskønne omgivelser, hvor der er udsigt til Sønderskoven og Sønderborg Bugt. Vi nyder ofte godt af begge muligheder.

Tandsbjerg Plejehjem 

Hovedindgangen til Tandsbjerg Plejecenter 

Aktiviteter

Der er forskellige muligheder for at deltage med daglige gøremål og aktiviteter.

Det kan fx være:

- vande blomster, vasketøj, dække bord

- hygge og samvær, spil, læse aviser eller se en film i vores biograf

- hjælpe med at lave mad og dække på bordet.

- indkøbstur

- ordne have og terrasser

Der er også mulighed for aktiviteter i vores Aktivitetscenter Solbjerg.

Aktivitetscenter Solbjerg tilbyder alle mulige forskellige aktiviteter til os der bor på plejehjemmet og til byens borgere.

Solbjerg tager os bl.a. med på busture, gåture, indkøbsture og laver gymnastik, sang og musik, siddende dans, kreative sysler og mange andre ting med os. Der er lidt for enhver smag.

Solbjerg arrangerer også foredrag, modeopvisning, underholdning, besøg af børnehave og dagpleje til eksempelvis fastelavn m.v. Vi nyder når børnene kommer på besøg, det skaber liv og glæde.

Christianskirkens præster tilbyder gudstjeneste enten på hos os på plejehjemmet, i sognegården eller i kirken.

Derudover er der tilbud om deltagelse i interessegrupper omkring hobby og kreativt håndarbejde.

Højtider og mærkedage festligholdes i den enkelte boenhed hvor du bor og/eller fælles for os alle på plejehjemmet.

Til nogen af aktiviteterne har vi frivillige der hjælper til. Vi kunne godt bruge nogen flere frivillige, til alle de aktiviteter vi gerne vil :-) Spørg gerne dine bekendte, familie og nærmeste om det kunne være noget for dem.

Relation til beboerne

billede tandsbjerg2

Alle på plejehjemmet arbejder med personcentreret omsorg, som er en grundlæggende tilgang. en tilgang vi bruger til alle mennesker der har behov for støtte, omsorg og pleje. Det handler først og fremmest om, at se det andet menneske, som et unikt menneske. Som et menneske, der skal anerkendes og respekteres, og som har sig egen livshistorie og personlighed. Din livshistorie og dit værdisæt er også unikt. Det danner udgangspunkt for tilrettelæggelsen af din hjælp og dit hverdagsliv, når du flytter ind på plejehjemmet. Vores fælles mål er at skabe positive oplevelser, der understøtter oplevelsen af selvværd, identitet og sammenhæng i dit liv.

For her på Tandsbjerg Plejehjem er vores kerneopgave at vi "lever vi livet hele livet".

Ved din indflytning på plejehjemmet har du en samtale med ledelsen og din kontaktperson. For at sikre, at du kan videreføre eller genvinde et godt liv på plejehjemmet, aftaler vi i fællesskab hvordan du ønsker at bo og have din hverdag.

Som tidligere nævnt har plejehjemmet frivillige hjælpere. Det er vi rigtig glade for. Her kan du læse lidt mere om, hvad de frivillige gør for at give dig positive oplevelser i din hverdag:

•være besøgsven hos dig og fx gå en tur, hjælpe dig i at deltage i aktiviteter og tage på besøg "ud af huset"

•være sammen med personalet og dig om at planlægge og gennemføre udflugter med dig i plejehjemmets bus

•være sammen med dig og personalet om at planlægge og gennemføre aktiviteter 

•hjælpe med at arrangere og gennemføre fælles arrangementer for dig på plejehjemmet

•hjælpe dig med at spille billard, petanque eller andre spil og aktiviteter

Samarbejde med pårørende

Et godt samarbejde mellem plejehjemmets medarbejdere, jer der bor her og jeres nærmeste/ pårørende er forudsætningen for, at du oplever, at have en god hverdag. 
Du er, som beboer på vores plejehjem, hovedpersonen i samarbejdet. Derfor er det dig, der bestemmer hvilke nærmeste/ pårørende, du ønsker, at plejehjemmet har et samarbejde med.

Plejehjemmet har et Beboer-, og pårørenderåd. Rådet fungerer som talerør for beboere og nærmeste/ pårørende i forhold til ledelsen. De drøfter stort som småt, og du er velkommen til selv at være en del af rådet. Beboer-, og pårørenderådet drøfter bl.a. retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder retningslinjer for pleje- og omsorg, arbejdsrutiner, tilsyn, aktiviteter og samvær, ernæring m.m.