Guderup Plejehjem

Guderup Plejehjem Parkvej 20
6430 Nordborg
Telefon
88724637
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
ubje@sonderborg.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

52

Beboere

56

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi tilbyder et hjem, hvor det er godt at være – et sted med atmosfære, liv og varme.

Omgivelser


Guderup Plejehjem

En af de mange hyggelige gårdhaver

Aktiviteter

Plejecentret vægter meget højt, at der er aktivitetstilbud til beboerne, der understøtter de ting, beboerne har beskæftiget sig med inden de flyttede på plejecenter. 

Rækken af aktiviteter er uendelig – når nye beboere kommer til, opstår der nye ønsker, som vi måske ikke tilbyder i dag.

Det afgørende er, at vi lytter til den enkelte beboer og pårørende og vil gerne gøre hverdagslivet så trygt, genkendeligt og inspirerende som muligt.

For øjeblikket tilbyder vi :

 • Gymnastik dagligt
 • Kortspil
 • Strikkeklub
 • Filmforevisning i fjernsyn eller storskærm
 • Ugentlige indkøbsture
 • Udflugter ud i det blå
 • Årstidens fester
 • Deltagelse i højtiders arrangementer
 • Fællesspisning 1 aften om ugen
 • Glad motion
 • Gudstjeneste
 • Bagedage
 • Højtlæsning
 • Tur i lokal området med golfvogn
 • Naturvandring

 

Til alle disse aktiviteter har vi dygtige frivillige, der gerne hjælper med at gøre aktiviteten så hyggelig som muligt. Læs mere om det frivillige arbejde på siden ”Frivillige”.

Relation til beboerne

Vi tilbyder et hjem, hvor det er godt at være – et sted med atmosfære, liv og varme. Vores arbejde er først gjort, når vi kan se glimtet i øjnene hos den enkelte beboer. Det daglige arbejde planlægges på en måde, så personalet har tid til at lave noget andet sammen med beboerne udover den daglige pleje.

Vores målsætning er:

 • At beboerne kan videreføre så meget som muligt af deres tidligere liv på plejecentret i andre omgivelser
 • At få et godt samarbejde med pårørende igennem medinddragelse og hyppige snakke
 • At pårørende, der bor langt væk og ikke kommer så ofte, får tilbudt nødvendige informationer per mail
 • At udvikle personalets kompetencer kontinuerligt, så vi altid vil fremstå som et moderne specialiseret plejecenter for borgere i Sønderborg Kommune.

På Guderup Plejecenter er der en god atmosfære, og der står altid et venligt personale klar til at tage imod besøgende og pårørende, når nogen har brug for hjælp.

Samarbejde med pårørende

Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet bidrager til at sikre, at
hverdagene forløber i harmoni og i overensstemmelse med de værdier, som Guderup Plejecenter står for og skal arbejde efter. 

Det sker i praksis ved, at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.


Medlemmer af bruger- og pårørenderådet:


Nelly Johnsen, formand, tlf. 51 23 13 24, 
e-mail: Nelly@pejohnsen.dk 
Ulla Sarsgaard,
Ingerlise Kirk,
Bente Dubgaard,
Sonja Jensen, 

Helen Laugesen,
Padma Ramdas,
Herman Valentin,
Torben Jacobsen