Dybbøl Plejecenter

Billede af plejecentret

Dybbøl Plejecenter

Gammel Aabenraavej 24
Sønderborg Sønderborg

Telefon
88724575
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plc.dybbol@sonderborg.dk
Hjemmeside
Sønderborg Kommune

Om os

Boliger

59

Beboere

59

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Maria Ingvorsen

Maria Johannsen

E-mail
makd@sonderborg.dk
"Vi værdsætter et godt hverdagsliv for vores beboere"

Omgivelser

Vi bor tæt ved Dybbøl Mølle og skanseområdet og i gåafstand fra Sønderborg centrum. Plejecentret er omkranset af grønne områder og der er et fint udsyn fra alle vores boliger. Fra de fælles opholdsstuer på 1. sal - samt fra nogle af boligerne - kan man nyde udsigten til Alssund.

Vision og værdier

Dybbøl Plejecenter vægter Nærvær, Tryghed og Respekt for vores beboere.

Beboerne mødes individuelt med hver deres livshistorie, og i hverdagen tages der udgangspunkt i det, der skaber værdi for den enkelte.

Vi ønsker et hjem med en hyggelig og rummelig atmosfære, og hvor der er øje for de små oplevelser.

Vore målsætning er:

- At vores beboere udtrykker eller udviser trivsel

- Et konstruktivt samarbejde med pårørende

- At skabe en hverdag med indhold og livskvalitet

- Et kompetencestærkt personale hos vores beboere

- At alle bliver mødt af et venligt og imødekommende personale

- At personalet har en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder, et godt arbejdsmiljø, og som brænder for at give vores beboere den bedst mulige hverdag.

- En uformel omgang og tone blandt ledelse og medarbejdere
Aktiviteter

Vi tilbyder en lang tække aktiviteter, som alle afhænger af beboernes ønsker og behov. Vores hensigt er, at aktiviteterne er med til at opfylde et socialt formål samt vedligeholde færdigheder.

Aktiviteterne kan f.eks. være gymnastik, EDB-hold, cykelhold, kortspil, lottospil, bagning, musik og forskellige kreative hold.

Vi har 2 beboerbusser, som vi blandt andet bruger til udflugter og indkøbsture. I fint vejr gør vi brug af vores parcykler til ture ud i det blå.

En gang i måneden har vi besøg af præst fra Dybbøl Kirke, som afholder gudstjeneste.
 
Vi markerer årets højtider på festlig vis - påskefrokost, Sankt Hans fest og julefrokost. Hvert år i september måned fejrer vi plejecentrets fødselsdag.


Relation til beboerne

Vi vægter højt at have fokus på vores kerneopgave - at yde en god kvalitet i omsorg og pleje af beboerne. Vi har fokus på at medinddrage beboerne og respektere deres individuelle ønsker og behov. Det er vigtigt for os, at beboerne føler sig hørt og forstået og har en oplevelse af at være "herre i eget liv".

Nøgleordene er i den sammenhæng nærvær, indlevelse, empati og professionalisme.

Samarbejde med pårørende

Vi har formuleret nogle principper for samarbejdet med pårørende:

- Pårørende inddrages med respekt for beboerens selvbestemmelsesret.

- Pårørende informeres og medinddrages ved væsentlige ændringer og beslutninger.

- Pårørende er med til at skabet et godt og trygt hjem for beboeren og har mulighed for at indgå i hverdagslivet.

- Personalet indgår i et samarbejde med de pårørende, således at der skabes klarhed om rolle- og ansvarsfordelingen, men altid efter gældende regler om tavshedspligt og samtykke.


Pårørende er velkommen til at deltage i vores aktiviteter ligesom de har mulighed for at være tilknyttet plejecentret som frivillige.

Pårørende, som ønsker at spise med, kan bestille mad forud ved ernæringsassistenten.

Vi har etableret et Bruger- og pårørenderåd. Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m. Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn samt tilsyn fra Embedslægeinstitutionen. Bruger- og pårørenderådet mødes 4 gange årligt.


Personalet har i gennemsnit 18,41 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

59

Beboere

59

Om boligerne

Plejecentret blev bygget i 2001 og udvidet i 2009, således at vi i dag har 59 boliger fordelt i 6 boenheder:

- 1 boenhed med 8 boliger
- 3 boenheder med hver 9 boliger
- 2 boenheder med hver 12 boliger.

Boligerne er ca. 48 kvm. og indrettet med køkkenniche, stue, soveværelse og bad. Alle boliger har et pænt antal klædeskabe samt telefonstik med adgang til TV- og radiosignal fra lokal antenneforening.

Hver boenhed har en fælles opholdsstue. Her er der mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere som f.eks. at spise sammen, se tv, høre musik osv.

Alle vores boliger er lejeboliger, som ejes og udlejes af Sønderborg Kommune. De er omfattet af lejeloven med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser. Der indgås lejekontrakt i forbindelse med overtagelse af boligen.


Boligen


Indskud og husleje

Indskud minimum Indskud ligger fra 19.060 kr. til 25.045 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
Kontakt os venligst for nærmere information kr.

Det er muligt at søge om boligindskudslån ved Sønderborg Kommunes Borgerservice. 
Der kan tillige søges om boligstøtte ved Udbetaling Danmark.
Kontakt os venligst for nærmere information.

Kontakt

Dybbøl Plejecenter

Gammel Aabenraavej 24
Sønderborg Sønderborg

Telefon
88724575
E-mail
plc.dybbol@sonderborg.dk
Hjemmeside
Sønderborg Kommune

Mad

I plejecentrets fælleskøkken sørger ernæringsassistenterne for al indkøb og madlavning. Der er tillige køkkenfaciliteter i hver boenhed med mulighed for bagning, kaffebrygning, opvarmning af mad osv. Vi lægger stor vægt på at servere en indbydende og ernæringsrigtig kost i rare og hjemlige omgivelser.

Det er frit for dig at vælge, om du vil spise sammen med de øvrige beboere i den fælles opholdsstue eller i din egen bolig.

Ernæringsassistenterne laver alle former for diætmad og hvad beboerne ellers har lyst til. Opskrifter og gode idéer til madplanen modtages gerne!

Om ydelser med egenbetaling

Ved indflytning tilbyder vi en servicepakke. Servicepakken indeholder følgende ydelser:

Fuld forplejning, rengøringsartikler til rengøring af din bolig, toiletartikler samt "diverse udgifter". "Diverse udgifter" kan eksempelvis være deltagelse i udflugter, musikarrangementer og lottospil samt blomster ved mærkedage.

Klik på følgende link for at se, hvad servicepakken koster Servicepakke for Sønderborg Kommunes plejecentre

Betaling for servicepakken sker via modregning din pension.Kontakt

Dybbøl Plejecenter

Gammel Aabenraavej 24
Sønderborg Sønderborg

Telefon
88724575
E-mail
plc.dybbol@sonderborg.dk
Hjemmeside
Sønderborg Kommune