Dybbøl Plejecenter

Billede af plejecentret
Dybbøl Plejecenter Gammel Aabenraavej 24
Sønderborg Sønderborg
Telefon
88724575
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plc.dybbol@sonderborg.dk
Hjemmeside
Sønderborg Kommune

Om os

Boliger

59

Beboere

59

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Vi værdsætter et godt hverdagsliv for vores beboere"

Omgivelser

Vi bor tæt ved Dybbøl Mølle og skanseområdet og i gåafstand fra Sønderborg centrum. Plejecentret er omkranset af grønne områder og der er et fint udsyn fra alle vores boliger. Fra de fælles opholdsstuer på 1. sal - samt fra nogle af boligerne - kan man nyde udsigten til Alssund.

Vision og værdier

Plejecentrets gårdhave

Dybbøl Plejecenter vægter Nærvær, Tryghed og Respekt for vores beboere.

Beboerne mødes individuelt med hver deres livshistorie, og i hverdagen tages der udgangspunkt i det, der skaber værdi for den enkelte.

Vi ønsker et hjem med en hyggelig og rummelig atmosfære, og hvor der er øje for de små oplevelser.

Vore målsætning er:

- At vores beboere udtrykker eller udviser trivsel

- Et konstruktivt samarbejde med pårørende

- At skabe en hverdag med indhold og livskvalitet

- Et kompetencestærkt personale hos vores beboere

- At alle bliver mødt af et venligt og imødekommende personale

- At personalet har en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder, et godt arbejdsmiljø, og som brænder for at give vores beboere den bedst mulige hverdag.

- En uformel omgang og tone blandt ledelse og medarbejdere
Aktiviteter

Vi tilbyder en lang tække aktiviteter, som alle afhænger af beboernes ønsker og behov. Vores hensigt er, at aktiviteterne er med til at opfylde et socialt formål samt vedligeholde færdigheder.

Aktiviteterne kan f.eks. være gymnastik, EDB-hold, cykelhold, kortspil, lottospil, bagning, musik og forskellige kreative hold.

Vi har 1 beboerbus, som vi blandt andet bruger til udflugter og indkøbsture. I fint vejr gør vi brug af vores parcykler til ture ud i det blå.

En gang i måneden har vi besøg af præst fra Dybbøl Kirke, som afholder gudstjeneste.
 
Vi markerer årets højtider på festlig vis - påskefrokost, Sankt Hans fest og julefrokost. Hvert år i september måned fejrer vi plejecentrets fødselsdag.


Relation til beboerne

Vi vægter højt at have fokus på vores kerneopgave - at yde en god kvalitet i omsorg og pleje af beboerne. Vi har fokus på at medinddrage beboerne og respektere deres individuelle ønsker og behov. Det er vigtigt for os, at beboerne føler sig hørt og forstået og har en oplevelse af at være "herre i eget liv".

Nøgleordene er i den sammenhæng nærvær, indlevelse, empati og professionalisme.

Samarbejde med pårørende

Vi har formuleret nogle principper for samarbejdet med pårørende:

- Pårørende inddrages med respekt for beboerens selvbestemmelsesret.

- Pårørende informeres og medinddrages ved væsentlige ændringer og beslutninger.

- Pårørende er med til at skabet et godt og trygt hjem for beboeren og har mulighed for at indgå i hverdagslivet.

- Personalet indgår i et samarbejde med de pårørende, således at der skabes klarhed om rolle- og ansvarsfordelingen, men altid efter gældende regler om tavshedspligt og samtykke.


Pårørende er velkommen til at deltage i vores aktiviteter ligesom de har mulighed for at være tilknyttet plejecentret som frivillige.

Pårørende, som ønsker at spise med, kan bestille mad forud ved ernæringsassistenten.

Vi har etableret et Bruger- og pårørenderåd. Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m. Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de forskellige tilsyn.
Bruger- og pårørenderådet mødes 4 gange årligt.