Plejehjemmet Villestofte

Plejehjemmet Villestofte

Tyrsbjergvej 4A
5210 Odense NV

Telefon
65513750
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

74

Beboere

74

Lejligheder

 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet tandlæge
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Helle Bækkelund

E-mail
hbpe@odense.dk
Vi sikrer os, at du har en god hverdag på plejehjemmet, hvilket vi gør med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang.

Omgivelser

Plejehjemmet Villestofte ligger omgivet af natur i et dejligt område i Odense NV med et stort og flot stisystem, som indbyder til gode gåture.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejehjemmene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Vi prioriterer vores aktiviteter højt, fordi vi synes, at det er vigtigt, at der sker noget, og at huset bruges. I de enkelte huse planlægger beboerne og personalet i fællesskab, hvilke aktiviteter, der skal arrangeres for. Det kunne f.eks. være en tur i cirkus, på teaterbesøg eller at hyre musikere til et arrangement i huset. Arrangementerne bliver betalt af vores frivillige aktivitetskasse. Har du eller dine pårørende en god idé til et arrangement, er I velkomne til at byde ind.   

Både i de enkelte huse og fælles for hele plejecentret har vi en række gode traditioner, hvor mange af dem er knyttet til årstiderne. F.eks. sommerfest, Skt. Hans bål og julefrokost.   Din mening tæller, og vi gør meget ud af, at inddrage beboerne så vidt muligt i aktiviteterne.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 
 
Plejehjemmenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejehjemmenes overordnede vision.
 

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 9 sygefraværsdage pr. år


Om os

Boliger

74

Beboere

74

Om boligerne

På Plejehjemmet Villestofte er der i alt 74 boliger, der varierer fra 70-74 kvm.

Boligen

Plejehjemmet Villestofte er delt op i otte huse med enten ni eller ti lejligheder i hvert hus. Alle lejlighederne er 2-rumslejligheder med eget bad og egen terrasse. Lejlighederne vender enten mod øst eller vest. I hvert hus er der desuden et fælles spise- og opholdsrum, et lille vaskeri og en stor, fælles terrasse.  

Indskud og husleje

Indskud minimum 21.267 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.715,70 kr.

Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere om dette under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejehjemmet Villestofte

Tyrsbjergvej 4A
5210 Odense NV

Telefon
65513750
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

På Plejehjemmet Villestofte understøtter personalet den enkelte beboers behov for mad og ernæring. Personalet samarbejder med den tilknyttede kliniske diætist omkring individuelle behov.
 
Morgenmad og frokost tilberedes af personalet på plejehjemmet og kan spises både i egen lejlighed eller i fælles spisestue med andre beboere og personale.
Det varme aftensmåltid leveres fra Byens Køkken og færdigtilberedes og anrettes på plejehjemmet. Her bliver der også taget hensyn til den enkelte beboers behov. Dagens måltider og de gode rammer herom understøttes af personalet i samarbejde med en Mad og Måltidsmentor.
 

Om ydelser med egenbetaling

Der må påberegnes en ekstra egenbetaling i forbindelse med internet, tv-pakke, mad, sengelinned, omsorgstandpleje og ved aktivitetskassen.

Kontakt

Plejehjemmet Villestofte

Tyrsbjergvej 4A
5210 Odense NV

Telefon
65513750
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside