Plejecenter Sct. Hans Parken

Plejecenter Sct. Hans Parken

Sprogøvej 4
5000 Odense C

Telefon
65513155
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet tandlæge
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Faste ugentlige arrangementer
 • Benyttelse af frivillige

Plejehjemsleder

Susanne Rask Andersen

E-mail
sura@odense.dk
Selvbestemmelse, medansvar og en mulighed for at deltage engageret i hverdagen på Sct. Hans Parken er et godt afsæt for at styre både helbred og livskvalitet.

Omgivelser

Sct. Hans Parken Plejecenter er opført i samarbejde med Boligforeningen Højstrup og blev taget i brug i foråret 1990. Plejecentret omfatter boliger for ældre og handicappede.  Plejecentret ligger et lille stykke ude af Skibhusvej, så det er stadig tæt på Odense Havn og centrum.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejecentrene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og udvide dit sociale netværk på plejecentret. Du kan også låne bøger og lydbånd via biblioteket, og jævnligt afholder den lokale præst gudstjeneste på plejecentret.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 

Plejecentrenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejecentrenes overordnede vision.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Om boligerne

På Sct. Hans Parken er der i alt 40 boliger, der varierer fra 66-69 kvm.

Boligen

Hver af de 40 lejligheder indeholder stue, soveværelse, køkken, badeværelse og kælderrum. Lejlighederne i stueetagen har en lille terrasse, og lejlighederne på 1. sal har en altan. 

Indskud og husleje

Indskud minimum 13.100-13.500 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.660-4.802 kr.

Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læse mere om dette under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejecenter Sct. Hans Parken

Sprogøvej 4
5000 Odense C

Telefon
65513155
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

På Plejecenter Sct. Hans Parken understøtter personalet den enkelte beboers behov for mad og ernæring. Personalet samarbejder med den tilknyttede kliniske diætist omkring individuelle behov.

Morgenmaden samt det kolde aftensmåltid tilberedes af personalet på plejecentret og kan spises både i egen lejlighed eller i fællesrummet med andre beboere og personale.

Det varme måltid spises til middag. Denne mad leveres fra Byens Køkken og færdigtilberedes og anrettes på plejecentret. Her bliver der også taget hensyn til den enkelte beboers behov.

Dagens måltider og de gode rammer herom understøttes af personalet i samarbejde med en Mad og Måltidsmentor.

Om ydelser med egenbetaling

Der må påberegnes en ekstra egenbetaling i forbindelse med vask og leje af linned, rengøringspakken og omsorgstandplejen.

Kontakt

Plejecenter Sct. Hans Parken

Sprogøvej 4
5000 Odense C

Telefon
65513155
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside