Plejehjemmet Sanderum

Plejehjemmet Sanderum

Mågebakken 80
5250 Odense SV

Telefon
65513646
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

67

Beboere

67

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Tekøkken
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Majbritt Skovgaard Mortensen

E-mail
msmo@odense.dk
Vi giver beboerne mulighed for og støtte til at kunne noget igen og nyde livet hver dag i trygge omgivelser.

Omgivelser

Plejehjemmet Sanderum ligger i et dejligt, roligt villakvarter i Odense. Udover plejeboliger rummer bygningen både træning, Center for Sundhed og Forebyggelse samt den udkørende gruppe, Mågebakkegruppen.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejehjemmene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Variationen af aktiviteter, der iværksættes i hvert hus, er stor, da det afhænger meget af beboernes individuelle prioriteringer og interesser. Der er en aktivitetskasse i hvert hus, som man kan betale et mindre beløb til. Til hver aktivitetskasse er der knyttet et aktivitetsudvalg, som består af en beboer, en pårørende og en medarbejder. I udvalgene taler de om, hvilke aktiviteter de gerne vi have i det pågældende hus. Det kan være alt lige fra indkøb af ny musik til udflugter og meget andet.

OK Aktiv har en væsentlig rolle, når der er tale om aktiviteter på tværs af husene på plejecentret.
Medarbejderne i OK Aktiv er ansat til at varetage aktiviteter på plejecentrene i hele byen –
og de gør et stort og godt stykke arbejde for at lave så bred en aktivitetsvifte som muligt, så de tilgodeser så mange  som muligt. Der er motion både til hjernen og hjertet
 
To gange om ugen får vi besøg af medarbejdere fra OK Aktiv, hvor gymnastik, bankospil, sang & musik, quiz, gåture og meget andet er på programmet.

Vi har på plejecentret forskellige træningsredskaber. De står i det lille glas-aflukke i Pyramiden. Disse kan frit benyttes af både beboere, pårørende og personale.
Plejecentret har også en minibus, som flittigt bliver brugt til udflugter. Og der findes forskellige cykler, hvis man er til en tur ud i det fri.

1 gang pr. måned. kommer præsterne fra Sanderum sogn og holder gudstjeneste.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 
 
Plejehjemmenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejehjemmenes overordnede vision.
 

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 6,5 sygefraværsdage pr. år


Om os

Boliger

67

Beboere

67

Om boligerne

På Plejehjemmet Sanderum er der i alt 67 boliger, der varierer fra 63-74 kvm.

Boligen

Plejeboligerne blev taget i brug i 2007, efter at centeret havde gennemgået en større renovation og udbygninger. Fra at være et traditionelt plejecenter, blev boligerne ombygget til 7 bo-/levemiljøer, som i alt udgør 67 boliger.

Kontakt

Træffetid i husene kan ske mellem kl. 7.15.-22.45.
Uden for dette tidsrum skal tlf. 65 51 36 56 anvendes (vagttelefon i nattetimerne).
Afd. B – Pilehuset: Tlf. 6551 3648
Afd. C – Egehuset: Tlf. 6551 3649
Afd. D – Solbakken: Tlf. 6551 3656 (demensenhed)
Afd. G – Bøgehuset: Tlf. 6551 3650
Afd. H – Elmehuset: Tlf. 6551 3651
Afd. K – Birkehuset: Tlf. 6551 3652
Afd. L – Lærkehuset: Tlf. 6551 3654

 

Rekvirering af materialet

Hvis du har brug for at rekvirere materiale i forhold til indflytning m.v., så kontakt plejecentrets leder på: hlla@odense.dk


Indskud og husleje

Indskud minimum 15.830-24.053 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.938,90-7.873,98 kr.

Bemærk, er der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere om dette under fanen 'Mad og Ydelser' afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejehjemmet Sanderum

Mågebakken 80
5250 Odense SV

Telefon
65513646
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

Personalet sørger for indkøb og tilberedning af morgenmad og frokost.

Vi har sammen med beboerne valgt at spise vores varme mad om aftenen. Den bliver leveret fra Byens Køkken – enten færdiglavet eller som rå elementer, vi kan tilberede i eget køkken.

Så i forhold til aktiviteterne i og omkring et køkken er der rig mulighed for, at beboerne kan deltage og holde kroppen og sanserne ved lige. Derfor opfordrer vi til, at vores beboere er en aktiv del af måltidet og deltager i de praktiske gøremål i det omfang, det er muligt.

Som regel samles hver enhed om måltiderne i fællesstuen. Hvis man ønsker at spise alene, kan man også gøre det. Det vigtigste er, at måltidets rammer foregår i en behagelig atmosfære.

Personalet spiser som oftest deres medbragte mad samtidig med, at beboerne spiser. Det skaber en meget hyggelig stemning og giver anledning til gode samtaler om alt fra jord til bord.
 
Vi værner således om måltidet og sørger for, at der er ro og hygge ved bordet.

Særlige kost-hensyn
Hvis beboerne har diabetes eller af andre årsager har brug for særlig skånekost, finder vi i samråd med læge, ergoterapeut og diætist ud af, hvilke hensyn der skal tages.

Vi tager naturligvis også hensyn til, hvis beboerne ikke ønsker bestemte typer af mad, f.eks. på grund af religiøs overbevisning eller af etiske hensyn.

Om ydelser med egenbetaling

Der må påberegnes en ekstra egenbetaling i forbindelse med internet og tv-pakke gennem Dyrup-Sanderum antenneforening. Derudover forekommer der egenbetaling ved frisør, fodpleje samt ved aktivitetskassen og ved aktiviteter ude af huset.

Kontakt

Plejehjemmet Sanderum

Mågebakken 80
5250 Odense SV

Telefon
65513646
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside