Plejehjemmet Marienlund

Plejehjemmet Marienlund Drejøgade 1A
5000 Odense C
Telefon
65513138
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

54

Beboere

54

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

Marienlund er et godt sted for dig, hvis du er social og kan lide at have mennesker omkring dig.

Omgivelser

Plejehjemmet Marienlund ligger i Skibhuskvarteret kun tre km fra Odense Centrum og samtidig tæt på et dejligt, grønt område med skov og stier.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejehjemmene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

På Marienlund er der mulighed for mange aktiviteter alt efter funktionsniveau, lyst og energi. I enheden kan man deltage i de daglige sysler som tøjvask, handletur, borddækning, afrydning, madlavning og bagning.

Mange sætter pris på højtlæsning, gode samtaler, spontane aktiviteter, sang og stoledans, mens andre gerne vil se tv eller høre musik. Der er også mulighed for at hækle, strikke eller male og for dem, der kan, kortspil, ludo m.m. Der er gymnastik, banko og quiz som faste indslag de fleste uger. Endvidere er der udefra organiserede arrangementer som Musikfestival, Frokost på Møllekroen, Revy i Teltet, koncerter m.m., som du betaler en rimelig pris for. Vi får besøg af skoler, børnehaver og besøgshunde ind imellem.

Derudover er der højtidsbestemte aktiviteter som juleklip, påskehygge, bagning & konfekt, ja stort set alle de aktiviteter der foregår i et ganske almindeligt hjem, som jo er dét, vi ønsker Marienlund skal være for dig og dine pårørende.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 
 
Plejehjemmenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejehjemmenes overordnede vision.
 

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 21,1 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Demensmærkning