Plejecenter Korsløkkehaven

Plejecenter Korsløkkehaven

Korsløkkehaven 2
5220 Odense SØ

Telefon
65513425
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Alice Sundstrøm

E-mail
asu@odense.dk
Sammen med beboere og pårørende skaber vi et godt miljø til glæde for alle.

Omgivelser

Plejecenter Korsløkkehaven er beliggende i området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvel med gode busforbindelser.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejecentrene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Vi tilbyder forskellige aktiviteter i dagligstuen i stueetagen alle hverdage fra kl. 9.00 til 12.00. Her hygger vi, synger en sang, laver gymnastik, håndarbejde, højtlæsning, ser en god film eller får en god snak.

Hver formiddag har vi et tilbud til plejecentrets demensramte beboere. De mødes med to ansatte i dagligstuen på 1. sal, hvor de f.eks. synger, læser højt, tegner, maler, ser film, går ture, eller hvad de nu kan finde på.
 
På Korsløkkehaven får vi også besøg af flere foreninger, som arrangerer forskellige aktiviteter som f.eks. banko, musik, folkedans m.m. Her kan du deltage, hvis du er tilmeldt foreningen. To gange om ugen kommer medarbejdere fra Aktivitet i Plejeboliger til Korsløkkehaven, og også de tilbyder forskellige former for aktiviteter, f. eks. gymnastik, sang, gåture m.m.

Endelig har Korsløkkehaven Plejecenter ligeledes en del frivillige hjælpere tilknyttet. De er behjælpelige ved vores fællesarrangementer både i og uden for huset.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 

Plejecentrenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejecentrenes overordnede vision.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 7,6 sygefraværsdage pr. år


Om os

Boliger

40

Beboere

40

Om boligerne

Korsløkkehaven har i alt 40 lejligheder på 58 kvm.

Boligen

Plejecentret består af 40 lejligheder fordelt på to etager. Alle lejligheder i stueplan har en lille have, og lejlighederne på 1.sal har egen altan. Lejlighederne er 2-rums boliger på 65 m2, og herudover er der fællesarealer som f.eks. dagligstuerne og cafeteriet.

Indskud og husleje

Indskud minimum 11.100 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.931 kr.

Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere om dette under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejecenter Korsløkkehaven

Korsløkkehaven 2
5220 Odense SØ

Telefon
65513425
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

På Korsløkkehaven får vi mad fra Byens Køkken.

Om ydelser med egenbetaling

Vi betaler til aktivitetskassen (59 kr. pr. måned). Derudover kan pårørende deltage i arrangementer mod ekstra betaling.

Kontakt

Plejecenter Korsløkkehaven

Korsløkkehaven 2
5220 Odense SØ

Telefon
65513425
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside