Plejehjemmet Hvenekilden

Plejehjemmet Hvenekilden

Fridasholmvej 10
5240 Odense NØ

Telefon
65513310
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

34

Beboere

34

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet tandlæge
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Rikke Drejer

E-mail
ridl@odense.dk
Vi arbejder for at gøre din hverdag god og støtter dig i forhold til dine behov.

Omgivelser

Plejehjemmet Hvenekilden finder du i landlige omgivelser i Seden Syd, nordøst for Odense i retning mod Kerteminde.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejehjemmene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

På Hvenekilden prioriterer vi socialt samvær blandt beboere og personale højt. I dagligstuen er der en god ånd med rig mulighed for at tale med medbeboere. Her hygger vi, spiller spil og ser fjernsyn eller film sammen. Hvenekilden byder på mange aktiviteter bl.a. gåture, sang og gymnastik. En del af aktiviteterne afholdes af vores venneforening ”Hvenekildens Venner”. To gange om ugen får vi besøg af medarbejdere fra Aktivitet i Plejeboliger, og personalet på Hvenekilden står også for at arrangere ture ud af huset en gang i mellem.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 
 
Plejehjemmenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejehjemmenes overordnede vision.
 

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 19,7 sygefraværsdage pr. år


Om os

Boliger

34

Beboere

34

Om boligerne

På Hvenekilden er der i alt 34 boliger, der varierer fra 60-67 kvm.

Boligen

Vi har i alt 34 boliger af forskellig størrelse, heraf syv demensboliger, som er samlet i en demensafdeling, som kaldes Leve Bo. Alle boliger ligger i stueplan med udgang til egen terrasse og er indrettet som selvstændige lejligheder, så alle kan have det privatliv, de ønsker.

Indskud og husleje

Indskud minimum 12.000-17.000 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.775-5.327 kr.

Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere om dette under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejehjemmet Hvenekilden

Fridasholmvej 10
5240 Odense NØ

Telefon
65513310
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

På Plejehjemmet Hvenekilden understøtter personalet den enkelte beboers behov for mad og ernæring. Personalet samarbejder med den tilknyttede kliniske diætist omkring individuelle behov.
 
Morgenmaden tilberedes af personalet på plejehjemmet og kan spises både i egen lejlighed eller i fællesrummet med andre beboere og personale.
Frokost og det varme aftensmåltid leveres fra Byens Køkken og færdigtilberedes og anrettes på plejecentret. Her bliver der også taget hensyn til den enkelte beboers behov. Dagens måltider og de gode rammer herom understøttes af personalet i samarbejde med en Mad og Måltidsmentor.
 

Om ydelser med egenbetaling

Mad betales over pension. Derudover er der en meromkostning forbundet med linned-pakken, pleje-pakken og rengøringspakken. For omsorgstandpleje er der et fast medlemsskab med tilmelding, som man selv kan vælge til eller fravælge.

Kontakt

Plejehjemmet Hvenekilden

Fridasholmvej 10
5240 Odense NØ

Telefon
65513310
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside