Plejecenter Herluf Trolle

Plejecenter Herluf Trolle

Herluf Trolles Vej 148A
5220 Odense SØ

Telefon
65513480
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

47

Beboere

47

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Marianne Ragus

E-mail
marag@odense.dk
På Herluf Trolle Plejecenter har vi bl.a. døgnrytmelys på den ene enhed og en musikterapeut, som spiller og synger med beboerne.

Omgivelser

Herluf Trolle Plejecenter er omgivet af dejlige, grønne områder, som indbyder til gode gåture. Samtidig er der gode indkøbsmuligheder lige i nærheden. Plejecentret blev taget i brug 1. april 2005 og er opkaldt efter den danske søhelt Herluf Trolle, som levende tilbage i 1500-tallet.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejecentrene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Du har muligheder for at deltage i mange forskellige aktiviteter på plejecentret. Det kan fx være gymnastik, banko eller fællesspisning. Den største aktivitet er de daglige gøremål i de enkelte huse. Det er alt lige fra gåture til borddækning eller andet.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 

Plejecentrenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejecentrenes overordnede vision.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 3,3 sygefraværsdage pr. år


Om os

Boliger

47

Beboere

47

Om boligerne

På Herluf Trolle er der i alt 47 boliger, der varierer fra 69-73 kvm.

Boligen

Plejecentret har 47 lejligheder fordelt på fem afsnit med ni eller ti lejligheder i hver. Hvert hus har en fælles spise- og opholdsstue samt fælleskøkken. Husene fungerer som leve-bomiljøer. Livet og aktiviteterne i husene svarer i størst muligt omfang til en families hverdag.

Indskud og husleje

Indskud minimum 18.511 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.838,68-6.839,22 kr.
Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere om dette under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'

Kontakt

Plejecenter Herluf Trolle

Herluf Trolles Vej 148A
5220 Odense SØ

Telefon
65513480
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

På Herluf Trolle understøtter personalet den enkelte beboers behov for mad og ernæring. 
Personalet samarbejder med den tilknyttede kliniske diætist omkring individuelle behov.

Morgenmad og frokost tilberedes af personalet på plejecentret og kan spises både i egen lejlighed eller i fælles spisestue med andre beboere og personale.

Aftensmaden leveres af Byens Køkken. Herluf Trolle har været så heldige i 2019, at deltage i et pilotprojekt, hvor politikerne har afsat midler til at ansætte et Madfagligt Team, som skal understøtte færdigtilberedningen af den varme mad fra Byens Køkken. Formålet er at lave mere af maden til det varme måltid direkte i vores eget køkken, da det i høj grad taler til sanserne at kunne dufte og se maden blive lavet.

Dette er et projekt, der i meget høj grad har højnet livskvaliteten og madglæden hos de ældre, og på gangene dufter der nu af hjemmelavet mad, brød, kager og andet godt.

Om ydelser med egenbetaling

Der må påberegnes en ekstra egenbetaling i forbindelse med tv-pakke.

Kontakt

Plejecenter Herluf Trolle

Herluf Trolles Vej 148A
5220 Odense SØ

Telefon
65513480
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside