Plejehjemmet Havebæk

Plejehjemmet Havebæk

Østerbæksvej 83
5230 Odense M

Telefon
65513258
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

130

Beboere

130

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Janne Schouboe-Olsen

E-mail
jasco@odense.dk
På Plejehjemmet Havebæk glæder vi os til at tage godt imod dig og sørge for, at du hurtigt vil føle dig godt tilpas i dit fremtidige hjem.

Omgivelser

Havebæk Plejecenter ligger i dejlige omgivelser i Odense M nær Munkebjerg Kirke. Her er vi omgivet af grønne arealer med træer, bede og blomster, og derudover har vi hyggelige, små, lukkede gårdhaver.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejecentrene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Vi prioriterer vores aktiviteter på stedet højt, og det er altid muligt for dig og dine pårørende at spille ind med idéer.

Derudover har vi også venneforeningen 'Havebæks Venner', som tilbyder aktiviteter for beboerne og står for mange arrangementer - både selv og i samarbejde med personalet. Når aktiviteterne foregår uden for centret, har venneforeningen en lille bus til rådighed.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 

Plejecentrenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejecentrenes overordnede vision.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Om os

Boliger

130

Beboere

130

Om boligerne

På Havebæk er der i alt 130 boliger, der varierer fra 42-70 kvm.

Boligen

Havebæk Plejecenter er delt op i tre afsnit med i alt 130 lejligheder, heraf otte ægtepar-boliger og et bofællesskab for mennesker med demens. Bofællesskabet kaldes Forglemmigej.

Hver lejlighed indeholder køkkenniche og handicapvenligt bad og toilet. På plejecentret har vi også elevator, så det er nemt at komme omkring, og hyggelige fællesrum, hvor vi nyder hinandens selskab.

Indskud og husleje

Indskud minimum 11.132-13.192 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.426,12-5.244,90 kr.

Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejehjemmet Havebæk

Østerbæksvej 83
5230 Odense M

Telefon
65513258
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

Havebæk får både morgenmad, frokost og aftensmad fra Byens Køkken. Derudover er der små køkkenenheder i huset, hvor beboerne kan hjælpe med at lave mad, der supplerer den daglige kost, fx bager vi boller om morgenen på afdelingerne.

Om ydelser med egenbetaling

Beboerne betaler fast husleje, hvor alt er inkluderet.

Kontakt

Plejehjemmet Havebæk

Østerbæksvej 83
5230 Odense M

Telefon
65513258
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside