Plejehjemmet Enrum

Plejehjemmet Enrum

Pomosavej 17
5270 Odense N

Telefon
65513840
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Lisa Skinbjerg Pedersen

E-mail
lspe@odense.dk
Plejehjemmet Enrum er en specialiseret enhed for borgere med demens. For at sikre den bedst mulige hverdag arbejder vi med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang.

Omgivelser

Plejehjemmet Enrum er beliggende i Søhus og ligger i dejlige omgivelser i en stor, lukket parklignende have.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejehjemmene i Odense Kommune

Værdigrundlag
Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision
Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

Aktiviteter

Vi prioriterer vores aktiviteter højt, og det er altid muligt for beboere og pårørende at komme med idéer til arrangementer. På plejehjemmet har vi forskellige arrangementer alt efter årstiderne. Vi laver bl.a. marmelade hver sensommer, og lejlighedsvis laver vi også selv vores egen rygeost. Derudover har vi julefrokost og meget mere.

Hver måned får vi besøg af både spillemænd, besøgshund, dagplejebørn og musikpædagogen Hanne. Vi har også fire frivillige tilknyttet vores plejecenter. En gang om måneden kan du deltage i gudstjeneste, når den lokale præst kommer på besøg, og derudover arrangerer vi ture ud af huset i små grupper. Grupperne bliver tilpasser, så beboerne får mest mulig glæde ud af dem.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 
 
Plejehjemmets medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejehjemmets overordnede vision.
 

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Personalet har i gennemsnit 3,1 sygefraværsdage pr. år


Om os

Boliger

24

Beboere

24

Om boligerne

På Plejehjemmet Enrum er der i alt 24 boliger, der varierer fra 57-59 kvm.

Boligen

Plejehjemmet er et af byens mindste. Det er delt op i to etager med 12 faste boliger på hver etage. Hver bolig indeholde eget bad, og derudover er der fælles opholdsstue og køkken. Til plejehjemmet hører en stor, parklignende have.

Indskud og husleje

Indskud minimum 12.775 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.403,95-6.404,27 kr.

Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan forekomme egenbetaling. Læs mere om dette under afsnittet 'Om ydelser med egenbetaling'.

Kontakt

Plejehjemmet Enrum

Pomosavej 17
5270 Odense N

Telefon
65513840
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Mad

På Plejehjemmet Enrum understøtter personalet den enkelte beboers behov for mad og ernæring. Personalet samarbejder med den tilknyttede kliniske diætist omkring individuelle behov.

Dagens måltider bliver helt eller delvist leveret fra Byens Køkken og færdigtilberedes og anrettes på plejecentret. Maden kan spises både i egen lejlighed eller i fælles spisestue med andre beboere og personale.

Frokost leveres som smørrebrød og 3 gange ugentligt serveres der lun ret til frokost til stor glæde for beboerne. Det varme måltid serveres til aften og består hver dag af hovedret og biret (forret eller dessert).

Dagens måltider og de gode rammer herom understøttes af personalet i samarbejde med en Mad og Måltidsmentor.

Om ydelser med egenbetaling

Der må påberegnes en ekstra egenbetaling i forbindelse med internet, tv-pakke og aktivitetskasse.

Kontakt

Plejehjemmet Enrum

Pomosavej 17
5270 Odense N

Telefon
65513840
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside