OK-Fonden Gurli-Vibeke 

OK-Fonden Gurli-Vibeke  Hannerupgårdsvej 35
5230 Odense M
Telefon
66 13 25 00
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
Hjemmeside
www.ok-fonden.dk

Om os

Boliger

26

Beboere

26

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Sammen løfter vi kvalitet og ønsket om den enkeltes selvbestemmelsesret

Omgivelser

Gurli-Vibeke er beliggende midt i Odense ca. 1 km. fra centrum.

Med den lokale kirke, børnehave og skole i nær området ser vi muligheder for samarbejde med disse institutioner.

I kort afstand findes Fruens Bøge - et grønt område med stisystemer, svømmehal med varmtvandbassin og Odense ZOO.

 

Livet skal leves - hele livet

 

Livet skal leves – hele livet

OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. 

Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er  omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.

 

 

 Fakta om OK-Fonden

OK-fonden driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder og 15 plejecentre landet over - med flere på vej. Derudover administrerer OK-fonden 1.300 boliger, som vi selv har opført, blandt andet 480 boliger fordelt på 29 seniorbofællesskaber. OK-fonden beskæftiger 2000 medarbejdere.

OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Vores overskud investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg for i det daglige, og for samfundet som helhed.

 

 
Vi arbejder for at opfylde vores vision ud fra fem værdier:

Ligeværdigt samarbejde 

Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne – og at alle føler sig velkomne hos os.  

Høj faglighed

Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære. 

Plads til forskellighed

Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler.

Familien er værdifuld

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner. 

Æstetiske omgivelser

Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet. 

 

 

Aktiviteter

Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie og bestræber os på at støtte beboerne i at forsætte med de dagligdags aktiviteter de kender hjemmefra.

Det er vigtigt at fastholde de små hverdags aktiviteter, der kan være med til at skabe tryghed og selvtilfredsstillelse hos den enkelte.

OK-fondens vision er at Livet skal leves - hele livet også selv om man er udfordret af en demenssygdom.

Det tilbydes fælles aktiviteter på en aktivitetskalender, der udkommer en gang pr. måned. Aktiviteterne består fx. af bevægelse, gymnastik og erindringsdans samt fokus på en-til-en tid, hvor medarbejderne prioriterer, nærhed og tilpassede stimuli, der sikrer mestring af egene færdigheder.

Relation til beboerne

Gurli-Vibeke er sammen med plejecentret Dyruphus under samme organisation, der arbejder på tværs af enheder og fagligheder.

Vi bestræber os på et ligeværdigt samarbejde og vi møder som udgangspunkt mennesker med tillid. Vi ønsker, at alle skal føle sig velkomne hos os.

Vores indsats og resultater afspejler, at kvaliteten er målet. Vi modtager kritik konstruktivt fordi vi ønsker at udvikle og lære.

Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, ergo- og fysioterapeuter, socialpædagog som tilsammen varetager beboernes udfordringer.

Vi har forskellige faglige fora, der sikrer vi hele tiden er i udvikling og er nysgerrige på nye tilgange for at sikre den gode kvlitet i plejen.

Vi arbejder med den anerkendende tilgang, der ser det enkelt menneske, hvor de er.

Samarbejde med pårørende

Familien er værdifuld.

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende og sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.

Vi er fokuserede på at inddrage de pårørende fra starten af indflytningen. Afdelingslederen deltager sammen med koordinatorene i indflytningssamtalen, som vi sikre afholdes hurtigst muligt efter beboeren er flyttet ind.


Der tilbydes dialogsamtale 1-2 gange årligt eller efter behov for at sikre vi har samme forståelse af beboernes tilstand og behov. 

Der tilbydes supervision for pårørende, med ekstern supervisor.