OK-Fonden Dyruphus

dyruphus1
OK-Fonden Dyruphus Faaborgvej 355-361
5250 Odense SV
Telefon
66 14 38 68
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
Hjemmeside
www.ok-fonden.dk

Om os

Boliger

27

Beboere

27

Lejligheder

 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Sammen løfter vi kvalitet og ønsket om den enkeltes selvbestemmelsesret.

Omgivelser

Dyruphus er beliggende i det sydvestlige Odense ca. 7 km. fra Odense centrum.

Med den lokale kirke, børnehave og skole som nærmeste nabo ser vi muligheder for samarbejde med disse institutioner.

I kort afstand fra Dyruphus findes grønne områder med og stisystemer som følger Odense Å ind til centrum eller mod Bellinge.

I nærheden findes også mulighed for indkøb og svømmehal med varmtvandbassin.

Livet skal leves - hele livet

Livet skal leves – hele livet

OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. 

Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er  omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.

 

 Fakta om OK-Fonden

OK-fonden driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder og 15 plejecentre landet over - med flere på vej. Derudover administrerer OK-fonden 1.300 boliger, som vi selv har opført, blandt andet 480 boliger fordelt på 29 seniorbofællesskaber. OK-fonden beskæftiger 2000 medarbejdere.

OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Vores overskud investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg for i det daglige, og for samfundet som helhed.

 
Vi arbejder for at opfylde vores vision ud fra fem værdier:

Ligeværdigt samarbejde 

Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne – og at alle føler sig velkomne hos os.  

Høj faglighed

Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære. 

Plads til forskellighed

Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler.

Familien er værdifuld

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner. 

Æstetiske omgivelser

Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet. 

 

 

Aktiviteter

Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers livs historie og bestræber os på at støtte beboerne i at forsætte med de dagligdags aktiviteter de kender hjemmefra.

Det er vigtigt at fastholde de små hverdags aktiviteter, der kan være med til at skabe tryghed og selvtilfredsstillelse hos den enkelte.

OK-Fondens vision er, at ; Livet skal leves  - hele livet, og selv om man er udfordret af demens sygdom.

Der tilbydes fælles aktiviteter på en aktivitetskalender, der udkommer en gang pr måned, som fx bevægelse, gymnastik og erindringsdans, men der er også meget fokus på En til en tid, hvor medarbejderne prioriterer, nærhed og tilpassede stimuli, der sikre mestring af egne færdigheder.

Relation til beboerne

Dyruphus er sammen med plejecenteret Gurli-Vibeke, under samme organisation, der samarbejder på tværs af enheder og fagligheder.

Vi bestræber os på et ligeværdigt samarbejde, og vi møder som udgangspunkt mennesker med tillid. Vi ønsker at alle skal føle sig velkomne hos os.

Vores indsats og resultater afspejler, at kvaliteten er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære.

Der er ansat sygeplejersker, sosu assistenter, sosu hjælpere, terapeuter, social pædagog til sammen at varetage beboerens udfordringer.

Vi har forskellige faglige fora, der sikre vi hele tiden er i udvikling o er nysgerrige på nye tilgange for at sikre den god kvalitet i plejen.

Vi arbejder med den anerkendende tilgang, der ser det enkelte menneske, hvor de er.

Samarbejde med pårørende

Familien er værdifuld. Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.
Vi er fokuserede på at inddrage de pårørende fra starten af indflytningen. Afdelingslederen deltager sammen med koordinatorene i indflytnings samtalen, som vi sikre afholdes hurtigst muligt efter beboeren er flyttet ind.

Der tilbydes dialogsamtale 1-2 gange årligt eller efter behov for at sikre vi har samme forståelse af beboernes tilstand og behov. 

Der tilbydes supervision for pårørende, med ekstern supervisor.