Lokalcenter Rosengård

Lokalcenter Rosengård

Ørbækvej 150
5220 Odense SØ

Telefon
66156915
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
administration@lokalcenter-rosengaard.dk
Hjemmeside
www.lokalcenter-rosengaard.dk

Om os

Boliger

56

Beboere

56

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

Forstander Mette Honoré

E-mail
administration@lokalcenter-rosengaard.dk
Find ikke fejl, find en løsning (Henry Ford)

Omgivelser

Lokalcenter Rosengård placering findes ikke bedre. Vi har nogle dejlige naboer, tæt på Bilka og Rosengårdcentret. Letbanen kører snart forbi på Ørbækvej , og så har vi kviger i baghaven og en sø med ænder og siv.

Lokalcenter Rosengård

Værdigrundlag
- de generelle menneskelige behov for socialt at være et center for en mangfoldig gruppe af ældre mennesker i et nærmiljø omfattende samvær med pleje, omsorg, praktiske opgaver, kultur, indkøb og andre servicefaciliteter.

- at beboerne oplever værdighed og demokrati i dagligdagen støttet af deres familie, frivillige, venner af huset samt et nærværende personale

- at være en arbejdsplads, der med en åben og positiv tilgang fokuserer på den enkelte borgers individuelle behov

- at være et center, der også kan rumme en mindre gruppe mennesker med særlige plejekrævende behov

Vision

Vores vision er at give alle beboerne, såvel plejehjemsbeboere som beboerne i ældreboligerne og daggæsterne en oplevelse af at man bor og besøger et plejecenter, som kan varetage mange af de enkelte individs behov  og ønsker.Aktiviteter

Hver måned udkommer Ådalsposten, som er et blad til alle beboere. Her fremgår det hvilke aktiviteter man kan deltage i. Det kan også læses på vores hjemmeside www.lokalcenter-rosengaard.dk. Der kan være lidt egenbetaling til udflugter, tivolitur, ferieture.


Relation til beboerne

Vi er teams bestående af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Alle beboere har kontaktpersoner, så der er struktur på opgaverne og genkendelighed for beboerne. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Ved indflytning aftales nærmere omkring døgnrytmen og beboernes ønsker i forhold til aktiviteter.

Samarbejde med pårørende

I løbet af året afholdes forskellige arrangementer, hvor pårørende har mulighed for at deltage. Der er mulighed for at spise (mod betaling) i vores cafe sammen med sin pårørende på plejehjem, hvis man har lyst til det. Der er også mulighed for de pårørende, at være frivillig i vores hus.

Personalet har i gennemsnit 0,3 sygefraværsdage pr. år


Tilsynsrapporter

Om os

Boliger

56

Beboere

56

Om boligerne

45m2 bolig
 + 20m2 fællesarealer

Boligen


Indskud og husleje

Indskud minimum 25.519 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6597 kr.

Kontakt

Lokalcenter Rosengård

Ørbækvej 150
5220 Odense SØ

Telefon
66156915
E-mail
administration@lokalcenter-rosengaard.dk
Hjemmeside
www.lokalcenter-rosengaard.dk

Mad

Der er eget køkken på plejehjemmet, som står for den fulde forplejning til plejehjemsbeboerne.

Der serveres varm mad til middag og kold mad om aftenen.

Der udarbejdes månedlig menuplan, som udleveres til beboerne hver måned. Denne kan også ses på vores hjemmeside  www.lokalcenter-rosengaard.dk

Mad og måltidspolitik kan ses på vores hjemmeside  www.lokalcenter-rosengaard.dk

Om ydelser med egenbetaling

I forhold til mad for plejehjemsbeboere er der ingen egenbetaling, da plejehjemsbeboerne er på fuld forplejning. Der kan være en egenbetaling til f.eks. udflugt eller lign.

Kontakt

Lokalcenter Rosengård

Ørbækvej 150
5220 Odense SØ

Telefon
66156915
E-mail
administration@lokalcenter-rosengaard.dk
Hjemmeside
www.lokalcenter-rosengaard.dk