Plejehjemmet Blomsterdalen     

Facade
Plejehjemmet Blomsterdalen      Risingsvej  90
5240 Odense NØ
Telefon
65513319
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aehf@odense.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

108

Beboere

108

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi arbejder ud fra den enkelte beboer og dennes mål og drømme.

Omgivelser

Plejehjemmet Blomsterdalen ligger op ad store grønne områder, der er let tilgængelige og med gangstier, som kan benyttes af kørestolsbrugere. Tæt på plejehjemmet ligger der et stort butikscenter med bl.a. posthus, bank, apotek og dagligvarebutikker. Desuden holder bybusserne tæt på plejehjemmet.

Værdigrundlag og overordnet vision på plejehjemmene i Odense Kommune

Facade

Værdigrundlag

Vi møder borgerne med værdighed, og de skal føle sig set, hørt og respekteret. Vi støtter op om den enkeltes mål skaber sammen en hverdag med tryghed, mening og livskvalitet. Vi vægter trivsel og livsglæde højt, og vi sikrer hyggelige og hjemlige rammer, med plads til forskellighed og privatliv. 

Vision

Vores vision er at give beboerne en god og meningsfuld hverdag med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Det gør vi ved hjælp af en rehabiliterende tilgang, som forebygger, at beboerne svækkes og mister deres selvstændighed. 

Vi ønsker, at beboerne opnår størst mulig selvstændighed og på den måde får mulighed for større medbestemmelse og livsglæde. Vi vil desuden give den enkelte beboer en oplevelse af frihed, sikkerhed og tryghed samt håb om et godt liv. Derudover vil vi forebygge social isolation, således at også beboernes mentale sundhed er høj.

 

Aktiviteter

Fællesskabet spiller en vigtig rolle, når du bor på Plejehjemmet Blomsterdalen. Vi spiser sammen, gør meget ud af hyggeligt samvær, og huset fungerer som én stor familie, både for beboere, pårørende og personale.
 
På Plejehjemmet Blomsterdalen prioriterer vi vores traditioner højt. Vi holder gammeldags jul, påske og pinse, hvor vi pynter op i fælleslokalerne. Vi tager selvfølgelig individuelle hensyn, hvis du har andre traditioner eller ønsker.
Derudover er OK Aktiv på besøg hver uge og laver forskellige aktiviteter for beboerne, bl.a. gymnastik, spil, sang/musik, gåture, udflugter, herreklubber m.m.
 
Plejehjemmet Blomsterdalen har desuden besøgshunde, og så er der gudstjeneste en gang om måneden. Vi får også besøg at områdets dagplejemødre og børn, hver uge.

Relation til beboerne

For at opfylde vores overordnede vision arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem os og beboeren samt evt. dennes pårørende. I samarbejdsprocessen benytter vi os af en række faglige tilgange som f.eks. en dialogisk tilgang. Her finder vi frem til borgerens mål og delmål samt de konkrete indsatser, der skal til for, at beboeren når sit mål. Det kan f.eks. være, at beboeren ønsker at komme til at gå igen, at forbedre sine madkundskaber eller noget helt tredje. Dette skrives ind i beboerens plan, og herefter sættes planen i værk og koordineres med beboeren samt evt. vores kolleger i et tværfaglige samarbejde. Undervejs evalueres og justeres planen i overensstemmelse med beboerens ønsker, vurderinger og situation. 
 
Plejehjemmenes medarbejdere skal altid spørge beboeren og sig selv, om den aktuelle indsats og måden, den tilrettelægges på, medvirker til plejehjemmenes overordnede vision.

 

 

 

 

 

Samarbejde med pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om borgernes rehabiliteringsforløb.

Pårørendesamarbejdet er i det hele taget i fokus i Odense Kommune, og netop derfor blev der indført en pårørendepolitik i foråret 2019.  Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med de pårørende selv. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.


Personalet har i gennemsnit 25,5 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Tilsynsrapporter

Demensmærkning