Plejehjem Svanedammen

Plejehjem Svanedammen Wørishøffersgade 25
5800 Nyborg
Telefon
63337000
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogaeldre@nyborg.dk
Hjemmeside
Svanedammens hjemmeside

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave (Ikke oplyst)
 • Træningsfaciliteter (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Et hjem med hjerterum og stjernestunder

Omgivelser

Svanedammen ligger midt i Nyborg By i det hyggelige Svanedamskvarter. Plejehjemmet ligger tæt på Nyborg Slot og voldanlægget, stranden og havnen samt banegården. Man er altid tæt på gode og alsidige oplevelser. På plejehjemmet er der en dejlig og afvekslende fælleshave med en stor terrasse og orangeri.

I haven er der alt fra smukke og duftende roser, krydderurter og jordbær til åkander i vores lille basin. Der er også flere små terrasser, hvor du kan nyde årstidens vejr, drikke en kop kaffe eller spise sammen med din familie eller andre beboere.

Alle er velkomne på Svanedammen

Vi lægger stor vægt på imødekommende og indbydende omgivelser, som får beboere og deres familie til at føle sig velkomne

Aktiviteter

Svanedammen har sit eget aktivcenter for beboere på stedet. Her laves et nyt program hver måned, som indeholder en bred vifte af aktiviteter og tilbud til beboere og pårørende. Aktiviteterne afspejler beboernes ønsker og hobbies. Eksempler på aktiviteter er gudstjeneste, banko, strikkeklub, kortspil, åbent værksted, ture ud af huset, besøg af mødregrupper/dagpleje/skoler/børnehaver. På Svanedammen har vi desuden mange faste traditioner, som vi holder i hævd, bl.a. fastelavn, påskefrokost, forårsudflugt med spisning, Sankt Hansfest, besøg af Lauses Grill, høstfest, ålegilde, luciaoptog med børnehavebørn og andre julearrangementer.

Relation til beboerne

Relationen til beboerne og deres familier bygger på respekt og tager udgangspunkt i beboernes opfattelse af, hvad et sundt, aktivt og værdigt liv er. Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for, at beboerne kan leve det liv, beboer ønsker. Vi understøtter beboerne i at tage ansvar for eget liv og motiverer til at træffe sunde, aktive og værdige valg.

I mødet med beboerne, dens familie og pårørende samt samarbejdspartnere lægger vi vægt på fire værdier:

– Vi drager omsorg

– Vi er troværdige

– Vi viser respekt

– Vi har høj kvalitet i alt


Samarbejde med familie og pårørende

Vi ser pårørende som betydningsfulde medspillere.

Siden 2017 har vi haft et Familie- og medarbejderråd med pårørende, medarbejdere, formanden for venneforeningen og plejehjemslederen.

Rådet mødes 5 gange årligt, og drøfter hverdagslivet på plejehjemmet.
Rådet skal sikre en tæt dialog og samarbejde mellem medarbejdere og pårørende, men også  give pårørende medindflydelse på hverdagen for deres kære. 

Personalet har i gennemsnit 11 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Tilsynsrapporter

Demensmærkning