Plejehjem Rosengården

Plejehjem Rosengården Kløvervej 1
5853 Ørbæk
Telefon
63337033
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogaeldre@nyborg.dk
Hjemmeside
Se hjemmeside for Rosengården

Om os

Boliger

44

Beboere

44

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet (Ikke oplyst)
 • TV-Pakke (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet leves hele livet

Omgivelser

Rosengården ligger centralt i Ørbæk og er en stor del af det lokale samfund. Rosengården danner ramme for mange aktiviteter både for beboerne på plejecenteret og for borgerne i nærmiljøet. Rosengården har fire større haver med tilhørende terrasser og havemøbler, samt skønne udendørsfaciliteter, som vi aktivt benytter. I haverne er der mulighed for at spille musik, plukke bær og frugt, se på fisk i havedammen, nyde fuglene i volieren eller hønsene i hønsegården. Ønsker du blot at nyde udelivet, er der altid mulighed for en plet med skygge under vores store parasoller, sol, vind eller læ. Har du hang til at arbejde med dine hænder, er der også et skur med høvlbænk med plads til håndværk.

Eftermiddagshygge i Rosengårdens have

parasoller
Beboerne på Rosengården nyder eftermiddagskaffen i skønt solskin i haven, hvor der både er læ og skygge.

Aktiviteter

Der er aktiviteter i dagligstuerne i de enkelte afdelinger flere gange om ugen. Rosengårdens Venner, Ældre Sagen og personalet arrangerer spil, musik/sang, stolegymnastik, banko, gudstjenester, busture, fester mm. To gange årligt afholdes kaffemøder for beboeren og deres familie, hvor vi samles til en hyggestund med samtale om hverdagen på Rosengården og idéudveksling. På Rosengården er der også et Aktiv Center for lokalsamfundets pensionister, der frit kan benyttes af beboerne på Rosengården. På Aktiv Centeret er der en bred vifte af aktiviteter lige fra nørkleklub, gymnastik, sang, herreklub til madlavning.

Relation til beboerne

rosenbusk

Relationen til borgeren og dens familie bygger på respekt og tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af, hvad et sundt, aktivt og værdigt liv er. Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for, at borgeren kan leve det liv, borgeren ønsker. Vi understøtter borgeren i at tage ansvar for eget liv og motiverer til at træffe sunde, aktive og værdige valg.

I mødet med borgeren, dens familie og pårørende samt samarbejdspartnere lægger vi vægt på fire værdier:

– Vi drager omsorg

– Vi er troværdige

– Vi viser respekt

– Vi har høj kvalitet i alt

Samarbejde med familie og pårørende

Din familie, pårørende og venner er meget velkomne på Rosengården. Vi vil meget gerne sammen med dig have tæt kontakt til din familie, så vi har mulighed for at skabe de bedste rammer for din hverdag. På Rosengården arbejder vi aktivt med livshistorie, hvilket betyder, at det er vigtigt for os at kende dig godt, så vi har mulighed for at hjælpe og støtte dig bedst mulig. Sammen med dig og din familie, hvis du ønsker det, snakker vi om dit liv og får skrevet din livshistorie ned.

Personalet har i gennemsnit 19 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning