Plejecenter Møllehaven

Plejecenter Møllehaven

Møllehaven 24
5400 Bogense

Telefon
64828950
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
moellehaven@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejecenter Møllehaven

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 1-værelseslejligheder

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Annemarie Hansen

E-mail
ahnsen@nordfynskommune.dk
Beboerne skal have et godt og aktivt hverdagsliv omgivet af hjemlighed

Omgivelser

Vi bor i naturskønne landlige omgivelser i udkanten af Bogense by. Der er udsigt til grønne områder fra alle husene. Der er et stisystem som går ind til byen, og der er busstoppested 200 m herfra.

Møllehaven

Demensgyngen

Aktiviteter

Møllehaven har en velfungerende støtteforening, Møllehavens Venner, som arrangerer og deltager i husenes arrangementer sammen med personalet og medarbejdere fra aktivitetscentret. Der tilbydes i klippekortordningen et ugentligt besøg/aktivitet på 1/2 time efter eget valg til hver beboer. Du kan også gemme nogle af dine klip, hvis du ønsker at foretage dig noget længerevarende. Det er dig bestemmer hvis i skal lave.  Hver måned udkommer der en aktivitetskalender, så du og din familie kan se hvad der foregår den kommende måned.
Møllehaven er desuden på Facebook (Plejecenter Møllehaven Bogense), og du skal give din tilladelse til at være med på billederne.


Relation til beboerne

Vores vision er at skabe et hjem, hvor den enkelte kan leve et værdigt liv, med mulighed for at bruge sine kræfter og evner bedst muligt. Dette skal være i en atmosfære af tryghed og menneskelig varme, under hensynstagen til den enkeltes personlighed og livsværdier. Vi har fokus rettet mod at understøtte færdigheder, interesser og værdier, som er med til at skabe livskvalitet for den enkelte. Det er vigtigt, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået, og har muligheden for at vælge til og fra i alle henseender, også ved livets afslutning.
Vi arbejder ud fra leve-bo miljøtanken, hvilket betyder, at lejligheden er dit hjem, hvor det skal være rart for familie og venner at komme, og tage del i hverdagen. Leve-bo miljøets opdeling er i henholdsvis privat bolig og fælles opholdsområder. 
Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er centrale begreber for at styrke beboernes sundhed, trivsel og evne til at mestre eget liv.
Vi har mulighed for at inddrage sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter i forhold til at forebygge sygdom og bevare sundhed og mobilitet.

Samarbejde med pårørende

Dine pårørende er et vigtigt bindeled mellem dit tidligere og nuværende liv. Vi samarbejder med dem om, at videreføre den kendte hverdag og livsrytme, således at oplevelsen af tryghed, nærhed og følelsen af at være værdsat og kunne drage omsorg for sig selv og andre er højt prioriteret. 
Vi har også et bruger- og pårørenderåd, som har til formål at være et forum for dialog mellem beboere, pårørende og kommunen. Rådet består af minimum 2 brugere, og 2 pårørende og stedets leder. Der afholdes 3 årlige møder. 
Alle pårørende har mulighed for at deltage i arrangementer ol. 


Du får tilknyttet en kontaktperson blandt det faste personale. Kontaktpersonen tager sig af alt omkring dig  som beboer, og du og dine pårørende kan lave aftaler sammen med kontaktpersonen.

Vi vil gerne invitere dig og dine evt. nære familie til aktiv deltagelse i de daglige gøremål, i det omfang i ønsker og formår det. 
Dine pårørende er velkomne til at deltage i husets arrangementer, og kan spise med, og betale en kuvertpris til husets kostkasse. Der er altid gratis kaffe på kanden. 


Om os

Boliger

40

Beboere

40

Om boligerne

Plejecenter Møllehaven er opført i 2010, og ligger i udkanten af Bogense by. Plejecentret består af 4 huse med 40 lejligheder

Boligen

Lejlighederne er på 74 km incl. fællesarealer, og er opført som ældreboligerne efter boliglovgivningen. Lejlighederne er indrettet med en opholdsstue, et soveværelse, et stort badeværelse og en lille køkkenniche. Der er egen terrasse til lejligheden, som man er velkommen til at indrette efter eget ønske.
Indretningen vil bære præg af den enkeltes beboers ønsker og behov. Lejlighederne er placeret med adgang til fælles opholds- og spisestue, og med udgang til stor fælles terrasse. Der er lagt vægt på meget lysindfald. Ved indflytning er der en el-seng i lejligheden, øvrige møbler, gardiner, lamper, billeder og personlige ting skal du selv have med. Det er vigtigt, at du får de møbler med, som du holder mest af. Dog er det vigtigt, at du kan komme rundt i lejligheden, uden af støde mod møblerne eller falde i løse tæpper. Hvis der ønskes tæpper, bør du rådføre dig med personalet inden, om det er hensigtsmæssigt.
Der udarbejdes en arbejdspladsvurdering, så personalets arbejdsmiljø tilgodeses.

Indskud og husleje

Indskud minimum 27.700 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.237 kr.
Priserne er vejledende.
Beløbet er excl. boligstøtte.
Prisen pr. måned for servicepakke incl. forsikring og kost er i 2021 kr. 4.126,00

Kontakt

Plejecenter Møllehaven

Møllehaven 24
5400 Bogense

Telefon
64828950
E-mail
moellehaven@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejecenter Møllehaven

Mad

Maden er et vigtigt element i alles hverdags liv, og vi ønsker, at vores beboere skal være involverede i måltidsfremstillingen, både i forhold til beslutningen om hvad og hvordan måltiderne skal tilberedes. Desuden skal beboerne have mulighed for deltagelse i fremstilling og øvrige køkkenfunktioner efter ønske. Det er frit for den enkelte beboer, om man ønsker at spise i fællesskabet, eller om man ønsker at være for sig selv. 
Maden bliver serveret mellem kl. 8-10.00, kl. 12-13 og kl. 17.30 - 18.30. Desuden tilbydes der drikkevarer og mellemmåltider.
Vi serverer kold mad til frokost, og varm mad til aften. 
Hvert hus har eget vaskerum og tørretumbler.
I henhold til kommunens kvalitetsstandard bliver lejlighederne gjort rent hver 2. uge. Som pårørende er man velkommen til at gøre rent ud over dette. Vi udlåner gerne klude, støvsuger ol. 
Vinduerne bliver pudset udvendig og indvendig 3 gange årligt.

Om ydelser med egenbetaling

Ud over huslejen skal der betales for kost, servicepakke incl. forsikring. Da det er individuelt hvad man ønsker, kan der være forskel i prisen afhængig af hvad man har valgt.
I 2021 er prisen kr. 4.126,00. Priserne reguleres årligt.

Kontakt

Plejecenter Møllehaven

Møllehaven 24
5400 Bogense

Telefon
64828950
E-mail
moellehaven@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejecenter Møllehaven