Plejecenter Kærgården

Plejecenter Kærgården

Ved Kæret 1
5450 Otterup

Telefon
64828550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejecenter Kærgården

Om os

Boliger

80

Beboere

80

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Hanne Cramer Buch

E-mail
hbu@nordfynskommune.dk
Livet skal leves - hele livet

Omgivelser

Kærgården ligger i rolige omgivelser tæt ved omfartsvejen Åkandevej i Otterup. Omgivelserne er en blanding af marker, hvor et rigt dyreliv trives, og et nybygget parcelhus kvarter. Afstanden til Otterup bymidte er ca. 600 m.
Rundt om Kærgården er der et dejligt stisystem, med bænke og udendørs musikinstrumenter, mellem de forskellige huse.
Kærgården har sit navn fra gadekæret, som det ligger tæt op af. Gadekæret er mål for mange gåture. Det er nemt at komme til stierne, også for de nærliggende dagplejere med deres børn.

Området

Have med udsigt til marker

Aktiviteter

Det er individuelt fra hus til hus hvilke aktiviteter der tilbydes. Med leve-bo miljøtanken i erindringen, forsøger vi at tilgodese den enkeltes interesser og ønsker for aktiviteter. Det kan være udflugter, fælles arrangementer og fælles gymnastik. Vi har også etableret et bålsted i rundkørslen, som er samlingspunktet omkring udendørs arrangementer året rundt.
I hus F er der opsat en ribbe og indkøbt bolde til træning, ligesom der kommer en besøgs hund. Ved hus G har man et Orangeri, som alle kan besøge. Ved Aktiv-i-Titten har vi et lille hønsehold. I 2 af husene er der fælles huskatte, og flere medarbejdere tager af og til deres hunde med.
Aktiv-i-Titten, som til daglig kaldes Titten, er et aktivitetstilbud i hverdagene. Der planlægges månedligt aktiviteter såsom: kreativ værksted, gymnastik, blomsterbinding, erindringsdans og banko. Desuden er Titten tovholder og aktiv i forhold til det årlige kræmmermarked på Kærgården, som afholdes første lørdag i september.  Vi har også tilknyttet 3 klipperkorts medarbejdere på Kærgården og Bryggergården. Man kan få 30 min ekstra hjælp ugentligt, til hjælp efter eget ønske, eller man kan samle klippene sammen til fx. en længere udflugt/arrangement. Der er også tilknyttet en støtteforening, som jævnligt arrangerer cafedage og andre arrangementer. Der holdes også gudstjenester på skift i husene. Desuden kommer der frivillige fra Frivilligcenter Nordfyn, som tilbyder at køre beboerne rundt i omegnen på vores Rickshaw cykel. Vi har også et Bruger- pårørenderåd, som er et forum mellem beboere, pårørende og kommunen.

Relation til beboerne

Kærgården er et botilbud med 8 huse med hver 10 lejligheder, hvor beboer og pårørende samarbejder med medarbejderne om, at videreføre den ønskede og kendte hverdag og livsrytme. Som beboer inviterer vi til, at du aktivt tager del i hverdagen i det omfang, som du har lyst og kræfter til. Der er fast tilknyttet personale i tidrummet 7.00-23.00. Fra 23.00-07.00 er der 3 nattevagter, der varetager omsorgen for alle beboerne på Kærgården. Kærgården er uddannelsessted og har elever indenfor kommende social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende.
Hver beboer har en kontaktperson, der overordnet har ansvar for, at beboeren har det godt, og at beboerens opgaver bliver løst. Når kontaktpersonen ikke er på arbejde, får beboeren hjælp af det øvrige personale på afdelingen.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger vægt på et godt samarbejde med beboere og pårørende. Derfor er det vigtigt, at vi kender hinandens forventninger. Vi tilbyder inden indflytning et hjemmebesøg, hvor vi taler om de spørgsmål beboeren har. Når beboeren er flyttet ind i det nye hjem, er familien selvfølgelig velkommen til at blive ved med, at hjælpe med det, som de altid har hjulet til med. Der  bliver gjort rent hver 14. dag jvf. kvalitetsstandarden i Nordfyns kommune.
Der arbejdes efter leve-bo miljøtanken. Det betyder for beboeren, at lejligheden er beboerens hjem, at beboeren fortsat gør det, beboeren selv kan, og at medarbejderne hjælper med det, som beboeren har svært ved. Vi forsøger også som personaler, at gøre hverdagen så hyggelig og hjemlig som mulig.
Vi gør meget ud af højtiderne. Julen bliver holdt på gammeldags maner med juletræ og god mad, som personalet laver. Det er beboerne der bestemmer, hvordan vi skal fejre højtiderne. Hvis pårørende gerne vil holde jul eller nytår hos beboeren, er de meget velkomne.

Om os

Boliger

80

Beboere

80

Om boligerne

Kærgården er opført af to omgange, i 2001 med 3 huse, og i 2005 med de sidste 5 huse. Der bor 10 beboere i hvert hus.

Boligen

Hver bolig indeholder køkkenniche, opholds- og soverum, som er adskilt af 4 flytbare højskabe. Der er lidt forskel på størrelserne af lejlighederne, efter hvornår husene er opført. Indskud og husleje betales til Boligforeningen Danmark, Bogense afdelingen. Huslejen er incl. aconto beløb til vand, el og varme. Boligforeningen vedligeholder de faste installationer, samt det udvendige af bygningerne. Der er en el-seng i lejligheden. Ellers er indflytningen som i enhver anden lejlighed, møbler, ophæng af gardiner, billeder og lamper osv. skal du selv sørge for. Det er vigtigt, at beboeren får de møbler med, som beboeren holder mest af. Lejlighedens størrelse kan gøre, at der måske skal vælges noget fra, da det er vigtigt, at beboeren kan komme rundt uden at falde i løse tæppe, og uden at støde på møblerne. Det kan ske, at beboerens behov for pleje ændrer sig, så derfor kan det blive nødvendigt at ændre på indretningen, og i særlige tilfælde fjerne møbler. 
Der er kaldeanlæg i lejlighederne. Telefonstik er også installeret i lejlighederne, så man kan flytte sin egen telefon med. Der er desuden stik til tv og radio. Man betaler selv for licens. I fællesrummet er der også et tv, og her aftaler beboerne, hvilken tv pakke der ønskes.
Alle lejligheder har udgang til en lille privat terrasse.
Man er selv ansvarlig for pasning af denne.

Indskud og husleje

Indskud minimum 17.500,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.806,00 kr.

Hus A,B,C er billigere end hus D,E,F,G,H da lejlighederne er lidt mindre.
Her er det indskud og husleje i hus A,B,C som er opgivet. 
Indskuddet består af indskud og første måneds leje.
Huslejen består af husleje, aconto varme, el, vand samt et antenne bidrag.
Derudover kommer prisen på kost og servicepakke incl. indboforsikring. Disse reguleres årligt.
I 2021 er prisen kr. 4.126,00 for den samlede pakke.
Det er desuden muligt at søge om boligstøtte ved Udbetaling Danmark.

Kontakt

Plejecenter Kærgården

Ved Kæret 1
5450 Otterup

Telefon
64828550
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejecenter Kærgården

Mad

Måltider:
8.00-10.00 morgenmad.
Maden kan fx. være øllebrød, ostemad og æg eller hvad man ønsker at spise.
12.00-13.00 middagsmad.
Måltidet består af varm hjemmelavet mad.
17.30-18.30 aftensmad.
Måltidet består af hjemmesmurt smørrebrød. Her tages altid hensyn til individuelle ønsker.
Der serveres mellemmåltider som består af drikkevarer, frugt, brød ol.
Maden tilberedes i hvert hus, og tilpasses beboernes individuelle behov, både hvornår man spiser, og om det foregår i egen lejlighed eller i fællesrummet. Om ydelser med egenbetaling

Ud over huslejen betaler man for kost og servicepakke incl. forsikring.
I 2021 er prisen for den samlede pakke på kr. 4.126,00.
Beløbet reguleres årligt.

Kontakt

Plejecenter Kærgården

Ved Kæret 1
5450 Otterup

Telefon
64828550
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejecenter Kærgården