Kærgården Plejehjem

Kærgården Plejehjem

Ved Kæret 1
5450 Otterup

Telefon
64828550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejebolig - Nordfyns Kommune

Om os

Boliger

80

Beboere

80

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Teamleder Sabine Winther Rahbek og Teamleder Helle Mogensen

E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Livet skal leves - hele livet

Omgivelser

Kærgården ligger i rolige omgivelser tæt ved omfartsvejen Åkandevej i Otterup. Omgivelserne er en blanding af marker, hvor et rigt dyreliv trives, og et nybygget parcelhus kvarter. Afstanden til Otterup bymidte er ca. 600 m.
Rundt om Kærgården er der et dejligt stisystem, med bænke og udendørs musikinstrumenter, mellem de forskellige huse.
Kærgården har sit navn fra gadekæret, som det ligger tæt op af. Gadekæret er mål for mange gåture. Det er nemt at komme til stierne, også for de nærliggende dagplejere med deres børn.

Området

Have med udsigt til marker

Kunne ikke finde text komponent.

Relation til beboerne

Vi tilstræber, at dagligdagen på plejehjemmet understøtter at alle beboere har mulighed for et godt, værdigt og selvstændigt liv. Derfor arbejder vi ud fra, at du er eksperten i dit eget liv. Derfor skal støtte, hjælp og pleje skal tilrettelægges i et samspil med dig, dine ønsker og behov og vores faglige viden. Som følge heraf er vigtigt for os, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende.

Vi afholder husmøder for beboere i hvert hus ca. 6 gange årligt, hvor formålet er at drøfte beboernes ønsker til hverdagslivet og aktiviteter på plejehjemmet. Det kan eksempelvis dreje sig om ønsker til mad og aktiviteter i fællesarealer.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med dine pårørende. De skal føle sig velkomne og involveret i jeres daglige liv. Det er vigtigt, at vi som personale kender de forventninger, du og din familie har til os. Vi inviterer dig og dine pårørende til møder i forbindelse med indflytning og herefter efter behov. Herudover opfordrer vi alle til at komme til os, hvis der er noget der undrer eller frustrerer. Pårørende er også meget velkommen til at tage del i dagligdagslivet og aktiviteter.

Der er støtteforeninger tilknyttet hvert plejehjem, som f.eks. afholder forskellige arrangementer. Som pårørende er du meget velkommen til at deltage.

På hvert plejehjem er der nedsat et bruger- og pårørenderåd, som har til formål at være forum for dialog mellem beboere, pårørende samt kommunen.

 

Om os

Boliger

80

Beboere

80

Om boligerne

Kærgården er opført af to omgange, i 2001 med 3 huse, og i 2005 med de sidste 5 huse. Der bor 10 beboere i hvert hus.

Boligen

Hver bolig indeholder køkkenniche, opholds- og soverum, som er adskilt af 4 flytbare højskabe. Der er lidt forskel på størrelserne af lejlighederne, efter hvornår husene er opført. Indskud og husleje betales til Boligforeningen Danmark, Bogense afdelingen. Huslejen er incl. aconto beløb til vand, el og varme. Boligforeningen vedligeholder de faste installationer, samt det udvendige af bygningerne. Der er en el-seng i lejligheden. Ellers er indflytningen som i enhver anden lejlighed, møbler, ophæng af gardiner, billeder og lamper osv. skal du selv sørge for. Det er vigtigt, at beboeren får de møbler med, som beboeren holder mest af. Lejlighedens størrelse kan gøre, at der måske skal vælges noget fra, da det er vigtigt, at beboeren kan komme rundt uden at falde i løse tæppe, og uden at støde på møblerne. Det kan ske, at beboerens behov for pleje ændrer sig, så derfor kan det blive nødvendigt at ændre på indretningen, og i særlige tilfælde fjerne møbler. 
Der er kaldeanlæg i lejlighederne. Telefonstik er også installeret i lejlighederne, så man kan flytte sin egen telefon med. Der er desuden stik til tv og radio. Man betaler selv for licens. I fællesrummet er der også et tv, og her aftaler beboerne, hvilken tv pakke der ønskes.
Alle lejligheder har udgang til en lille privat terrasse.
Man er selv ansvarlig for pasning af denne.

Indskud og husleje

Indskud minimum 17.500,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.874,00 kr.

Lejlighederne i hus A-C er 67 m2, mens de i  hus D-H  er  73 m2
Indskud og husleje i hus A-C: kr. 17.500,00 og 4.874,00. 
Indskud og husleje i hus D-H: kr. 21.024,00. og kr. 5.357,00
Indskuddet består af indskud og første måneds leje.
Huslejen består af husleje, aconto varme, el, vand samt et antenne bidrag.
Derudover kommer prisen på kost og servicepakke incl. indboforsikring. Disse reguleres årligt.
I 2022 er prisen kr. 4.182, 76 for den samlede pakke.
Det er desuden muligt at søge om boligstøtte ved Udbetaling Danmark.

Kontakt

Kærgården Plejehjem

Ved Kæret 1
5450 Otterup

Telefon
64828550
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejebolig - Nordfyns Kommune

Mad

På plejehjemmet er måltiderne en vigtig del af hverdagen. Vi ønsker at måltidet er en hyggestund, hvor vi i fælleskab kan spise, snakke, lytte, være nærværende og grine sammen. Samtidig har vi fokus på, at måltidet skal fastholde eller forbedre din ernæringstilstand.

Måltiderne foregår for de flestes vedkomne i den fælles spisestue, i samvær med andre beboere og personale. Ønsker man at spise i egen lejlighed, er det selvfølgelig også en mulighed.

Som beboer har du medbestemmelse i forhold til valg af mad, der bliver serveret. Menuforslag drøftes på husmøder og gennem individuelle samtaler med dig og medarbejdere.

Om ydelser med egenbetaling

Ud over huslejen betaler man for kost og servicepakke incl. forsikring.
I 2022 er prisen for den samlede pakke på kr. 4.182,76
Beløbet reguleres årligt.

Du kan finde information om Nordfyns Kommunes kvalitetsstandard, som beskriver det serviceniveau, du som borger kan forvente på plejecenter. Kvalitetsstandarder er politisk vedtaget. Kvalitetsstandarder - Nordfyns Kommune

Kontakt

Kærgården Plejehjem

Ved Kæret 1
5450 Otterup

Telefon
64828550
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejebolig - Nordfyns Kommune