Kærgården Plejehjem

Kærgården Plejehjem Ved Kæret 1
5450 Otterup
Telefon
64828550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejehjem - Nordfyns Kommune

Om os

Boliger

80

Beboere

80

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet skal leves - hele livet

Omgivelser

Kærgården ligger i rolige omgivelser tæt ved omfartsvejen Åkandevej i Otterup. Omgivelserne er en blanding af marker, hvor et rigt dyreliv trives, og et nybygget parcelhus kvarter. Afstanden til Otterup bymidte er ca. 600 m.
Rundt om Kærgården er der et dejligt stisystem, med bænke og udendørs musikinstrumenter, mellem de forskellige huse.
Kærgården har sit navn fra gadekæret, som det ligger tæt op af. Gadekæret er mål for mange gåture. Det er nemt at komme til stierne, også for de nærliggende dagplejere med deres børn.

Området

Have med udsigt til marker

Kunne ikke finde text komponent.

Relation til beboerne

Vi tilstræber, at dagligdagen på plejehjemmet understøtter at alle beboere har mulighed for et godt, værdigt og selvstændigt liv. Derfor arbejder vi ud fra, at du er eksperten i dit eget liv. Derfor skal støtte, hjælp og pleje skal tilrettelægges i et samspil med dig, dine ønsker og behov og vores faglige viden. Som følge heraf er vigtigt for os, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende.

Vi afholder husmøder for beboere i hvert hus ca. 6 gange årligt, hvor formålet er at drøfte beboernes ønsker til hverdagslivet og aktiviteter på plejehjemmet. Det kan eksempelvis dreje sig om ønsker til mad og aktiviteter i fællesarealer.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med dine pårørende. De skal føle sig velkomne og involveret i jeres daglige liv. Det er vigtigt, at vi som personale kender de forventninger, du og din familie har til os. Vi inviterer dig og dine pårørende til møder i forbindelse med indflytning og herefter efter behov. Herudover opfordrer vi alle til at komme til os, hvis der er noget der undrer eller frustrerer. Pårørende er også meget velkommen til at tage del i dagligdagslivet og aktiviteter.

Der er støtteforeninger tilknyttet hvert plejehjem, som f.eks. afholder forskellige arrangementer. Som pårørende er du meget velkommen til at deltage.

På hvert plejehjem er der nedsat et bruger- og pårørenderåd, som har til formål at være forum for dialog mellem beboere, pårørende samt kommunen.