Bryggergården Plejehjem

Bryggergården Plejehjem Bryggerivej 20
5450 Otterup
Telefon
64828500
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Plejecenter_Otterup@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejehjem - Nordfynskommune

Om os

Boliger

26

Beboere

26

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet skal leves - hele livet.

Omgivelser

Vi har nogle meget fantastiske udendørs arealer, hvor der er rig mulighed for at sidde ude på terrassen og nyde havnebassinet, som er fyldt med guldfisk, og høre springvandet risle. Vi har overdækkede terrasser med haveborde, stole og grill. Vi har en stor grøn park, med sansehave, frugttræer, buske og blomsterbede, og man kan benytte et stisystemet rundt i haven. Der er et busstoppested ca. 200 m fra Bryggergården, så man kan nemt komme på besøg, eller tage bus til skov og strand.
Bryggergården ligger ca. 600 m fra Otterup bymidte med butikker og restauranter.

Gårdhaven

Haven med guldfiske bassin

Aktiviteter

På plejehjemmet har vi fokus på alle hverdagens aktiviteter. Alle de aktiviteter vi laver i hverdagen, er med til at forme vores vaner, roller og mening med livet. Derfor støtter vi dig i en hverdag, som tager udgangspunkt i dine behov, ønsker og vaner, for at du kan have et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi samarbejder med dig omkring, hvad dine ønsker og behov er, og hvordan vi kan støtte dig i at bevare dine færdigheder og leve et godt liv.

På plejehjemmet er der mange forskellige aktiviteter. Herunder finder du nogle eksempler:

·     Vi støtter op om daglige gøremål i boligen f.eks. påklædning, vasketøj, blomstervanding, sengeredning og oprydning

·     Vi har en del samvær i fælles opholdsstuer, hvor vi f.eks. har fællesspisning, tv, avislæsning og spil

·     Vi tilbyder også fællesaktiviteter som eksempelvis gymnastik, banko, udflugter og årstidsbestemte begivenheder

·     Vi har tilknyttet aktivitetsmedarbejdere, der arbejder efter ”klippekortsordningen”. Klippekortsordningen giver dig mulighed for 30 min. ekstra hjælp, støtte og aktiviteter hver uge. Du er selv med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes.

Hvis du eller personalet vurderer, at din funktionsevne er nedsat fx efter en skade eller sygdom, vil ergoterapeuten på plejehjemmet i samarbejde med dig planlægge vedligeholdende træning eller et genoptræningsforløb. De øvrige personaler kan også støtte op omkring at forbedre dine færdigheder gennem deltagelse i dagligdagens gøremål.

Relation til beboerne

Vi tilstræber, at dagligdagen på plejehjemmet understøtter at alle beboere har mulighed for et godt, værdigt og selvstændigt liv. Derfor arbejder vi ud fra, at du er eksperten i dit eget liv. Derfor skal støtte, hjælp og pleje skal tilrettelægges i et samspil med dig, dine ønsker og behov og vores faglige viden. Som følge heraf er vigtigt for os, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende.

Vi afholder husmøder for beboere i hvert hus ca. 6 gange årligt, hvor formålet er at drøfte beboernes ønsker til hverdagslivet og aktiviteter på plejehjemmet. Det kan eksempelvis dreje sig om ønsker til mad og aktiviteter i fællesarealer.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med dine pårørende. De skal føle sig velkomne og involveret i jeres daglige liv. Det er vigtigt, at vi som personale kender de forventninger, du og din familie har til os. Vi inviterer dig og dine pårørende til møder i forbindelse med indflytning og herefter efter behov. Herudover opfordrer vi alle til at komme til os, hvis der er noget der undrer eller frustrerer. Pårørende er også meget velkommen til at tage del i dagligdagslivet og aktiviteter.

Der er støtteforeninger tilknyttet hvert plejehjem, som f.eks. afholder forskellige arrangementer. Som pårørende er du meget velkommen til at deltage.

På hvert plejehjem er der nedsat et bruger- og pårørenderåd, som har til formål at være forum for dialog mellem beboere, pårørende samt kommunen.