Plejehjemmet Vesterled

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Vesterled

Ødis Byvej 6
6580 Vamdrup

Telefon
76928990
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Vesterled

Om os

Boliger

25

Beboere

25

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Katja Schöttli Ahrendtsen

E-mail
kasa@kolding.dk
På Vesterled arbejder vi ud fra selvværd og sammenhæng i alt hvad vi gør og siger

Omgivelser

Vesterled ligger midt på hovedgaden i den lille by Ødis, ca. 15 kilometer vest for Kolding. Vi har busstoppested lige uden for døren, og købmand 200 meter væk. Vi er tæt på naturen, blandt andet den nyligt genetablerede Ødis sø - en knap 40 ha stor sø. Reetableringen af søen betyder, at området har rigt fugle- og planteliv.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

Diverse arrangementer, lavet af vennekredsen, f.eks. gåture, gymnastik, sang og festligholdelse af højtider. Vi afvikler løbende de aktiviteter, beboerne nu engang har lyst til. Der er mange, der laver noget kreativt, og nogle deltager i madlavning og bagning. De planlagte aktiviteter er beskrevet i beboerbladet, som vennekredsen udgiver.

Relation til beboerne

Vi arbejder på at fastholde/vedligeholde funktioner og færdigheder i det omfang det magtes af beboerne. Derud over er målet at skabe tillid, forudsigelighed, genkendelighed og struktur ved hjælp af daglige rutiner. Der arbejdes ud fra at lægge liv i årene, ikke nødvendigvis år i livet.

Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte beboer, hvor vi er opmærksomme på at støtte op om, at beboerne bevarer deres funktioner og de aktiviteter, der har størst betydning. Vi respektere beboernes valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikre en god og positiv dialog.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialogen er værktøj til samarbejdet med beboer, pårørende, personale og øvrige samarbejdspartnere. Beboer og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Personalet har i gennemsnit 8,79 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

25

Beboere

25

Om boligerne

Vesterled  i Ødis er ombygget og tilbygget i 2005/2006. De sidste boliger er taget i brug i august 2006. Centret er bygget i et plan.
På plejehjemmet er der 25 boliger, heraf 3 ægteparboliger med 2 rum og eget køkken.
Boligerne er delt i 2 enheder med hver sit fællesrum, hvor der er foregår forskellige aktiviteter og fællesspisning.
Plejehjemmet har et modtagekøkken, et trænings-/aktivitetsrum samt en stor spisestue, hvor de aktiviteter, som er fælles for hele centret, foregår.
Til Vesterled hører en lukket dejlig gårdhave og en hyggelig have foran plejehjemmet.

Boligen

Der er tre to-rumsboliger, som anvendes til ægtefælleboliger. De andre boliger kan opdeles ved hjælp af flytbart skab. Alle boligerne har terrassedøre - de fleste har egen terrasse. 10 boliger har direkte adgang til lukket gårdhave, som alle naturligvis kan benytte. Boligerne er lyse, venlige og lette at møblere. Alle boligerne har trægulve, gode store badeværelser og tekøkken. Ægtefælleboligerne er på 88 m2, mens de øvrige boliger er på mellem 43 og 47 m2.

Indskud og husleje

Indskud minimum 19.944 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.596 kr.
Når du får en plejebolig på Vesterled, indgår du lejekontrakt med By- og Udviklingsafdelingen, Kolding Kommune.

Kontakt

Plejehjemmet Vesterled

Ødis Byvej 6
6580 Vamdrup

Telefon
76928990
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Vesterled

Mad

Der er et modtager køkken på stedet, og den varme mad leveres som kølemad fra Elbo køkkenet. Maden varmes op på stedet. De øvrige måltider produceres her på Vesterled. Beboerne kan spise alene eller sammen med de andre beboer i fællesarealerne. Vi afholder fællesarrangementer i den store spisestue. Vi gør meget for at gøre måltiderne indbydende og hyggelige.

Om ydelser med egenbetaling

Beboerne kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal beboerne betale for serviceartikler og vask af beklædning og linned. Hver måned får beboeren en regning på beløbet

Kontakt

Plejehjemmet Vesterled

Ødis Byvej 6
6580 Vamdrup

Telefon
76928990
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Vesterled