Plejehjemmet Teglgårdsparken

Billede af plejehjemmet
Plejehjemmet Teglgårdsparken Sct. Hedvigs Vej 5
6000 Kolding
Telefon
76974060
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Teglgårdsparken

Om os

Boliger

31

Beboere

31

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Selvbestemmelse og en meningsfuld hverdag

Omgivelser

Teglgårdsparken ligger bynært og er taget i brug i 2004. Der er 31 plejeboliger og er en del af byfornyelsesprojektet. Plejeboligerne ligger i sammenhæng med 76 ældre- og handicapvenlige boliger, og 24 ungdomsboliger.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

Der tilbydes aktiviteter ud fra borgernes interesser og ønsker, samt aktiviteter der styrker og vedligeholder fysiske og psykiske funktioner. Der kan bl.a. nævnes bankospil, stolegymnastik gåture og udflugter. Desuden markeres højtiderne og der afvikles "årstidens" fester, så som fastelavnsfest, forårsfest og høstfest. Der afvikles gudstjeneste efter fastlagt program, og efter aftale med præsten for området.

Relation til beboerne

Vi arbejder med at fastholde/vedligeholde funktioner og færdigheder i det omfang det magtes af borgerene. Derud over er målet at skabe tillid, forudsigelighed, genkendelighed og struktur ved hjælp af daglige rutiner. Samt at beboeren oplever en meningsfuld hverdag og at personalet udviser høj faglighed og professionalisme.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialog er værktøjet til samarbejdet med borgere/pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere. Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret,

imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Personalet har i gennemsnit 13,73 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning