Elim

Billede af plejehjemmet
Elim Villagade 2A
6580 Vamdrup
Telefon
75581933
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
elc@elim.dk
Hjemmeside
Elim

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi ønsker, at Elim er et godt sted at være, uanset om man bor her, kommer på besøg eller arbejder her

Omgivelser

Elim er beliggende centralt i Vamdrup lige overfor togstation og busstoppested. Der er ikke langt til butikker eller grønne områder

Det er Elims vision, at der skabes et miljø, hvor den enkeltes trivsel prioriteres højt

Der arbejdes ud fra, at vi respekterer hinandens forskelligheder, at vi yder hjælp til selvhjælp / rehabiliterende, at der består gensidig respekt mellem samarbejdspartnerne

Aktiviteter

På Elim er der nogle faste aktiviteter, der foregår i et tæt samarbejde mellem frivillige og personale. Det er f.eks. gymnastik, sang og musik, underholdning og formiddagskaffe med sang.

Ud over de faste aktiviteter aftales andet evt. i løbet af ugen. Det kan f.eks. være spil, køretur, gåtur m.m.

Der er ansat en fast medarbejder til at tage sig af klippekortordningen

Elims Venner er aktive på Elim og tilbyder gå ture, banko, oplæsning og spil, udflugter et par gange om året m.m.. En gang om året holder Elims Venner bankospil for beboere og pårørende, og der holdes julemarked

Hver anden søndag aften kommer andre frivillige og synger sammen med beboerne

Elim holder meget af traditioner, og vi har derfor forårsfest, høstfest, julefrokost og Lucia optog

Jule- og nytårsaften holdes om aftenen i Oasen. Pårørende har mulighed for at deltage begge aftener

Relation til beboerne

Vi arbejder ud fra det kristen grundsyn. Det enkelte menneske har værdi i sig selv, har ret til at leve / opleve og udfolde sig, og har krav på en plads i fællesskabet

Vores formål er, at vi respekterer hinandens forskelligheder, at vi yder hjælp til selvhjælp og at der består gensidig respekt mellem samarbejdspartnerne: beboere, pårørende, personale, bestyrelse, kommunen

Det er vigtigt at der lyttes til beboernes ønsker og behov for hverdagslivet. F. eks. om man ønsker at sove længe, komme sent i seng m.m.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde med pårørende, og at de aftaler og ting, beboere og pårørende har haft sammen inden indflytning på Elim, også fortsætter

I forbindelse med indflytning holdes samtale med pårørende, og det følges der op på løbende efter behov. Det er altid muligt for pårørende at fremsætte ønsker, forslag og forventninger, og at aftale en samtale