Plejehjemmet Olivenhaven

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Olivenhaven

Munkevænget 10
6000 Kolding

Telefon
76325660
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Olivenhaven

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Hanne Friis Clausen

E-mail
hafc@kolding.dk
På Olivenhaven plejecenter arbejder vi med selvværd og sammenhæng, vi tager altid udgangspunkt i borgerens centrum og forsøger at skabe en god hverdag ud fra det fælles mål.

Omgivelser

Olivenhaven Plejecenter er placeret midt i et villakvarter i den nordlige bydel af Kolding. Der er bybus lige uden for døren, og ca. 1 km. til nærmeste handlemulighed.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

I bo-enhederne tilbydes beboerne ADL-træning. De enkelte boenheder følger årets gang og fejrer højtiderne med tilhørende aktiviteter, under hensyntagen til beboernes formåen og lyst. Beboerne kan vælge selv at benytte det aktivitetscenter der ligger i umiddelbar tilknytning til plejecentret. Der findes diverse værksteder (træ, sølv, glas mv.), datastue og træningsfaciliteter. Der arrangeres udflugter for beboerne i samarbejde med Bruger-pårørenderådet som er fælles for både aktivitetscenter og plejecenter.

Relation til beboerne

Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte borger, hvor vi er opmærksomme på at støtte op om, at borgerne bevarer sine funktioner og de aktiviteter, der har størst betydning. Vi respekterer borgernes valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikrer en god og positiv dialog.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialog er værktøjet til samarbejdet med borgere/pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere. Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Personalet har i gennemsnit 21,54 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Om boligerne

Plejehjemmet blev taget i brug i 1996. Plejehjemmet består af i alt 10 bo-enheder med hver 6 boliger. De 3 af husene er forbeholdt beboere der er stærkt fysisk plejekrævende og de 7 huse er forbeholdt borgere med demenssygdomme. Disse boliger har en indhegnet sansehave, hvor beboerne kan gå rundt på stier. I umiddelbar nærhed er et stort aktivitetscenter for områdets pensionister.

Boligen

Lejlighederne er på 67m². Heraf er der en stor stue samt badeværelse på ca. 40 ². Stuen kan opdeles med et flytbart dobbeltskab, så man kan lave soveværelse samt opholdsrum. Resten op til de 67 m² er fællesrum. Der er baggang med vaskemaskine, tørretumbler mv., fælles køkken samt spise/opholdsstue. Hver lejlighed har en lille terrasse, hvor man eventuelt kan sætte havemøbler.

Indskud og husleje

Indskud minimum 14.000 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.165 kr.
Når du får en plejebolig på Olivenhaven, indgår du lejekontrakt med Boligselskabet Alfabo.

Kontakt

Plejehjemmet Olivenhaven

Munkevænget 10
6000 Kolding

Telefon
76325660
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Olivenhaven

Mad

De daglige måltider tilberedes i boenhedens fælleskøkken. Kød og sovs samt desserter leveres fra Elbo-køkkenet. Personalet sørger for kartofler, grønt og andet tilbehør. Det varme måltid serveres oftest om aftenen. Beboerne deltager i menuplanlægningen.

Om ydelser med egenbetaling

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler. Hver måned får du en regning på beløbet.

Kontakt

Plejehjemmet Olivenhaven

Munkevænget 10
6000 Kolding

Telefon
76325660
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Olivenhaven