OK-Plejecentret Dreyershus

OK-Plejecentret Dreyershus

Agtrupvej 22
6000 Kolding

Telefon
76343000
Virksomhedsform
Privat
E-mail
hah@ok-fonden.dk
Hjemmeside
www.ok-dreyershus.dk

Om os

Boliger

64

Beboere

64

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Hanne Lise Hansen

E-mail
hah@ok-fonden.dk
Livet skal leves hele livet

Omgivelser

Ligger centralt i Kolding. Hver boliggruppe har en sydvestvendt altan med en dejlig udsigt til det tætte bymiljø med Kristkirkens tårn i baggrunden.

Livet skal leves hele livet

Her på plejecentret Dreyershus  , er det vigtigt, at beboerne kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.
Plejecentret Dreyershus  er et sted hvor man har lyst til at komme, hvor man føler sig hjemme – om man er beboer, pårørende eller medarbejder.
Vi sætter nærvær og samvær meget højt, og bekæmper ensomhed og kedsomhed. Fællesskabet er utrolig vigtigt – vi er alle sociale væsner, så medarbejderne understøtter beboernes sociale liv, ligesom medarbejderne drager omsorg for beboernes sundhed og behandler hver og én, med respekt og værdighed. 

Værdigrundlag
Ligeværdigt samarbejde
Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne – og at man føler sig velkommen hos os.


Høj faglighed
Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære.

Plads til forskellighed
Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.

Familien er værdifuld
Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.

Æstetiske omgivelser
Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet.
 

Aktiviteter

Aktivitetscentret tilbyder forskellige former for aktivitet og samvær med udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov.
Aktiviteterne foregår i aktivitetscentret, i boliggrupperne eller ude af huset.
Der udarbejdes hver måned et aktivitetsprogram, som hver beboer modtager.
Vi er så heldige, at vi har en gruppe af frivillige hjælpere, som tager del i de mange aktiviteter og arrangementer.
Aktivitetscentret er også omdrejningspunktet for flere traditioner som for eksempel forårsfest og høstfest, julemarked m.m.
Et par gange om ugen er der tilbud om stolegymnastik.

Relation til beboerne

Vi betragter hver beboer som et unikt menneske, der skal mødes på egne præmisser. Derfor giver vi plads til dem, der ønsker ro, men også muligheder for dem, der ønsker en aktiv og oplevelsesrig hverdag.
På Dreyershus arbejder vi ud fra en tilgang om at møde den enkelte beboer, der hvor han eller hun er. Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang, hvor vi i pleje og behandling tager udgangspunkt i den enkelte beboers perspektiv og livshistorie. Herunder indgår med beboeren aktiviteter, samarbejdet med familie og pårørende, som vi anser som værdifuldt og som et aktiv. For os på Dreyershus er det vigtigt, at vores beboere, i det omfang de kan, inddrages og er aktive. Derfor forsøger vi i samarbejde med beboeren at tilrettelægge hverdagens således at pleje og omsorg tager udgangspunkt i en styrkelse af beboerens egne ressourcer, så de i højest muligt omfang oplever at være selvhjulpne.

Samarbejde med pårørende

Bruger- og pårørenderådet repræsenterer beboere, deres pårørende samt brugere af dagcentret og er således talsmænd for disse for at sikre en åben dialog og samarbejde på centret.

Formålet er at sikre beboerne, deres pårørende og brugere af dagcentret størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen og driften af centrets generelle tilbud.

Bruger- og pårørenderådet vælges af og blandt beboerne og deres pårørende, samt brugerne af dagcentret. Det tilstræbes, at hver boliggruppe er repræsenteret. Valget foregår på den årlige generalforsamling i januar måned.

Personalet har i gennemsnit 7 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

64

Beboere

64

Om boligerne

Ok-Plejecentret Dreyershus er et privat plejecenter, som varetager udliciterede opgaver for Kolding Kommune.

Plejecentret er beliggende i midtbyen.

Boligen

Dreyershus blev taget i brug i november 2000.

Huset er bygget af Boligselskabet ( DOMEA ), som varetager udlejningen af boligerne.

Kolding Kommune har udliciteret pleje- og omsorgsopgaverne til OK - Fonden.

Dreyershus er et moderne plejecenter uden institutionspræg, bygget i 4 etager med trapper og elevator.

Der er 64 lejligheder opdelt i 8 boliggrupper, heraf 2 boliggrupper for beboere med en demenssygdom.

Lejlighederne varierer i størrelse fra 37 m2 til 56 m2 + fællesarealer.

Der er fra 5 til 11 lejligheder i hver boliggruppe.

I hver boliggruppe er der indrettet fælles opholds- og spisestue samt fælles køkken og bryggers, desuden findes der en altan i tilknytning til stuen.

I stueetagen er der indrettet et dagcenter og i tilslutning hertil en række fælles faciliteter for alle. Det drejer sig om træningsrum, aktivitetscenter, café, fodklinik, frisør og mødelokale.

Desuden er der indrettet kontorfaciliteter.

Der er mulighed for at benytte en afskærmet sansehave, som er placeret ud for de to boliggrupper i stueetagen.

Indskud og husleje

Indskud minimum 16.428 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.476 kr.
Når du får en plejebolig på Dreyershus, indgår du lejekontrakt med Boligselskabet Domea.

Kontakt

OK-Plejecentret Dreyershus

Agtrupvej 22
6000 Kolding

Telefon
76343000
E-mail
hah@ok-fonden.dk
Hjemmeside
www.ok-dreyershus.dk

Mad

Tilberedning af mad foregår i boenheden, men således at den enkelte beboer har mulighed for at vælge andre løsninger.

Måltiderne er dagligdagens højdepunkter, hvor beboerne og personalet spiser sammen og skaber det centrale grundlag for boenhedens sociale miljø.

Det varme hovedmåltid spises til aften, hvor appetitten er størst, og det giver en naturlig mæthed, som især giver demente en roligere aften.

Boenheden har sin egen fælles husholdningskasse, der afholder udgifter til husholdning og øvrige ønsker, som beboerne er enige om.

Om ydelser med egenbetaling

Priser

 

Aftale om ydelser 2020


 

 

Pris pr. måned

 Pakke        1

Pakke       2

Pakke    3

Pakke      4

 

 

Kost incl. husholdningsartikler

3.157

 

x

 

x

 

 

 

 

Kostproduktion

 

340

 

x

 

x

 

 

 

 

Diverse aktiviteter

 

231

 

x

 

x

 

 

 

 

Vask af beklædning

 

71

 

x

 

x

 

 

 

 

Vask og leje af linned/håndklæder

 

 

175

 

x

 

x

 

 

 

 

Rengøringsartikler m.m

163

 

x

 

x

 

 

 

 

Vedligehold

261

 

x

 

x

x

x

 

 

Forsikringer

 

 

30

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt hele pakken

 

4.429

 

4.429

 

4.399

291

261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående aftale gælder for en måned ad gangen, indtil ny aftale træffes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

OK-Plejecentret Dreyershus

Agtrupvej 22
6000 Kolding

Telefon
76343000
E-mail
hah@ok-fonden.dk
Hjemmeside
www.ok-dreyershus.dk