Plejehjemmet Kongsbjerghjemmet

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Kongsbjerghjemmet

Reinholdt Bakke 27
6040 Lunderskov

Telefon
76325900
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kongsbjerghjemmet

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Hanne Lysholt Laursen

E-mail
hala@kolding.dk
Et varmt og hyggeligt hjem i smukke omgivelser.

Omgivelser

Kongsbjerghjemmet ligger i Lunderskov med en fantastisk udsigt over mosearaler. Lunderskov ligger ca. 15 kilometer fra Kolding.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

De frivillige hjælpere på centret arrangerer forskellige aktiviteter. Vi har blandt andet kulturelle arrangementer med litteratur og musik, fortælleaftener, åben cafe og meget andet. Oplysning om planlagte arrangementer kan fås på Kongsbjerghjemmet. Vi markerer også de traditionelle festdage: Mors og fars dag, påske, Sct. Hans, jul og nytår. Endelig holder vi hvert år høstfest og julefrokost. Der er i løbet af året også nogle pårørendearrangementer.

Relation til beboerne

Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte borger, hvor vi er opmærksomme på at støtte op om, at borgerne bevarer sine funktioner og de aktiviteter, der har størst betydning. Vi respekterer borgernes valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikrer en god og positiv dialog.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialog er værktøjet til samarbejdet med borgere/pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere. Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Om boligerne

Kongsbjerghjemmet er renoveret og ombygget i 2003, som leve bo miljø. Plejehjemmet har 32 boliger, fordelt på 4 boenheder. Boligdelen er ejet af boligselskabet Domea.

Boligen

Alle boliger indeholder stue, som kan opdeles i to rum ved hjælp af flytbart skab. Der er desuden rummeligt badeværelse. Til hver boenhed er der tilknyttet et fællesareal med køkken, spise/daglig stue og bryggers.

Indskud og husleje

Indskud minimum 21.285 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.898 kr.
Når du får en plejebolig på Kongsbjerghjemmet, indgår du lejekontrakt med Boligselskabet Domea.

Kontakt

Plejehjemmet Kongsbjerghjemmet

Reinholdt Bakke 27
6040 Lunderskov

Telefon
76325900
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kongsbjerghjemmet

Mad

Køkkenerne i boenhederne er modtagekøkkener, som får mad leveret fra Elbokøkkenet. Daglige aktiviteter som anretning af mad, opvask, vask og rengøring foregår i boenheden og sammen med beboerne. Maden indtages i fællesarealerne, i boligerne eller Cafe Smilet, som beboerne har lyst til det. Cafeen kan bruges af alle pensionister, pårørende og andre, der har tilknytning til Kongsbjerghjemmet.

Om ydelser med egenbetaling

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler. Hver måned får du en regning på beløbet.

Kontakt

Plejehjemmet Kongsbjerghjemmet

Reinholdt Bakke 27
6040 Lunderskov

Telefon
76325900
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kongsbjerghjemmet