Plejehjemmet Kongebrocentret

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Kongebrocentret

Kongebrocentret 1
6070 Christiansfeld

Telefon
73202020
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kongebrocentret

Om os

Boliger

39

Beboere

39

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Linda Jahns Kristensen

E-mail
lijk@kolding.dk
På Kongebrocentret er vi interesserede i det liv der er levet for på den måde at medvirke til, at beboere og pårørende oplever en meningsfuld hverdag.

Omgivelser

Kongebrocentret ligger i den historiske Herrnhutby Christiansfeld, tæt på Lillebælt. Centret er bygget i 2007 og ligger i Naturskønne områder, lige ved Taps Å. Der er gode indkøbs- og transportmuligheder

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

Beboerne på Kongebrocentret kan frit bruge aktivitetscentret. I aktivitetscentret foregår de traditionelle aktiviteter som dans, sang, musik, udflugter, et spil kegler e.l. Vi fejrer alle de traditionelle højtider med forskellige arrangementer. Hver 14. dag holdes gudstjeneste på centret, 6 gange om året hjælper frivillige beboerne, der ønsker at komme til gudstjeneste i Tyrstrup Kirke.

Relation til beboerne

Vores faglige tilgang til beboerne er en ressourceorienteret tilgang, med fokus på den enkeltes ressourcer. Vi arbejder på at skabe forudsigelighed, genkendelighed og struktur ved hjælp af daglige rutiner. Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte beboer, hvor vi er opmærksomme på at støtte op om, at beboerne bevarer deres funktioner og de aktiviteter, der har størst betydning. Vi respekterer beboernes valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikrer en god og positiv dialog.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialogen er et værktøj til samarbejdet med pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Personalet har i gennemsnit 6,73 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

39

Beboere

39

Om boligerne

Kongebrocentret i Christiansfeld er et moderne plejehjem fra 2007, der i 2018 er udvidet med 10 nye plejeboliger, så der nu er 40 pladser til faste beboere. De to af lejlighederne er til ægtefæller. Boligerne er fordelt på fem leve-boenheder. I den nye fløj med 10 plejeboliger er der tænkt velfærds-teknologier ind i indretningen.

Boligen

Alle lejlighederne er lyse og venlige, og består af et stort rum, som ved hjælp af flytbare skabe kan opdeles i opholdsstue og soveværelse. Der er flytbare skabe af hensyn til det skiftende pladsbehov, der kan være ved forflytning og pleje. Det er altså muligt at lave opholdsrummet større eller mindre efter behov.

Indskud og husleje

Indskud minimum 20.975 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.922 kr.
Når du får en plejebolig på Kongebrocentret indgår du lejekontrakt med By- og Udviklingsafdelingen, Kolding Kommune.

Kontakt

Plejehjemmet Kongebrocentret

Kongebrocentret 1
6070 Christiansfeld

Telefon
73202020
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kongebrocentret

Mad

Beboerne kan vælge at spise i fællesarealerne eller i egen bolig, som de ønsker det. På Kongebrocentret har vi fokus på kost og i særlig grad på de der eventuelt er småt-spisende.

Om ydelser med egenbetaling

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler. Hver måned får du en regning på beløbet.

Kontakt

Plejehjemmet Kongebrocentret

Kongebrocentret 1
6070 Christiansfeld

Telefon
73202020
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kongebrocentret