Plejehjemmet Kirsebærhaven

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Kirsebærhaven

Kirsebærvej 4
6000 Kolding

Telefon
76325400
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kirsebærhaven

Om os

Boliger

62

Beboere

62

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Hanne Solveig Ledel

E-mail
haled@kolding.dk
Vi samler på stjernestunder både i hverdagen og når der festes

Omgivelser

Kirsebærhaven blev opført i 2004 i stedet for et ældre plejehjem, der blev nedlagt. Alle beboerne flyttede på Kirsebærhaven. Plejecentret ligger i udkanten af Bramdrupdam, en forstad til Kolding. Plejecentret ligger ud til åbne marker og skov. Der er ca. 400 m til bybus og ca. 1,5 km til nærmeste handlemulighed.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

I boenheden tilbydes beboerne ADL-træning. De enkelte boenheder følger årets gang og fejrer højtiderne med tilhørende aktiviteter. De enkelte boenheder står selv for boenhedens aktiviteter i samarbejde med en aktivitetsmedarbejder. Beboerne kan deltage i arrangementer der arrangeres på tværs af enhederne f.eks. i centerbygningen. Der arrangeres ofte små busture for beboerne i samarbejde med frivillige.

Relation til beboerne

Vi arbejder med at skabe rammer for et godt hverdagsliv i samarbejde med den enkelte beboer og dennes pårørende. At den rehabiliterende indsats vægtes højt. Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte borger, hvor vi er opmærksomme på at støtte op om, at borgerne bevarer sine funktioner og de aktiviteter, der har størst betydning. Vi respekterer borgernes valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikrer en god og positiv dialog. Dialog er værktøjet til samarbejdet med borgere/pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere.

Samarbejde med pårørende

At Kirsebærhaven opleves som et godt sted at komme for pårørende, besøgende og frivillige.
Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Om os

Boliger

62

Beboere

62

Om boligerne

Kirsebærhaven består af 9 boenheder i 7 huse rundt om en centerbygning, hvor der er opholdsrum, lille butik samt festlokale for plejecentrets beboere. Desuden er der frisør og træning som både kan benyttes af beboere og områdets pensionister. Husene består af et stort rum med køkken og fælles spise- og opholdsfaciliteter. De enkelte lejligheder er placeret rundt om opholdsarealerne. Der er en stor fælles terrasse eller altan ud fra opholdsrummet. Der er desuden et grovkøkken og bryggers med vaskemaskiner og tørretumbler i hver boenhed.

Boligen

Lejligheden er en lys og rummelig bolig, indrettet med en stue med en lille køkkenniche. Fra opholdsstuen er der adgang til et soverum og derfra til badeværelset. Fra opholdsstuen er der desuden adgang til en terrasse eller altan. I tre-rumsboligerne er der 2 soveværelser, hvoraf det ene evt. kan anvendes som spisestue eller til andet ophold.

Indskud og husleje

Indskud minimum 18.738 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.690 kr.
Når du får en plejebolig på Kirsebærhaven, indgår du lejekontrakt med By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune.

Kontakt

Plejehjemmet Kirsebærhaven

Kirsebærvej 4
6000 Kolding

Telefon
76325400
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kirsebærhaven

Mad

På Kirsebærhaven arbejdes der efter leve-botanken. De daglige måltider tilberedes i boenhedens fælleskøkken. Kød og sovs samt desserter leveres fra Elbo-køkkenet. Personalet sørger for kartofler, grønt og andet tilbehør. Det varme måltid spises oftest om aftenen. Beboerne deltager i menuplanlægningen.

Om ydelser med egenbetaling

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler. Hver måned får du en regning på beløbet.

Kontakt

Plejehjemmet Kirsebærhaven

Kirsebærvej 4
6000 Kolding

Telefon
76325400
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Kirsebærhaven