Plejehjemmet Birkebo

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Birkebo

Skovvænget 11A
6070 Christiansfeld

Telefon
76325959
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Birkebo

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Sansehave
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Karin Juul Viuff

E-mail
karvi@kolding.dk
På Birkebo arbejder vi med at se mennesket bag demenssygdommen og ud fra selvværd & sammenhæng

Omgivelser

Birkebo ligger i skønne, historiske omgivelser i den gamle Herrnhutby Christiansfeld. Byen ligger ca. 8 kilometer fra Lillebælt. Der er gode indkøbsmuligheder og offentlige transportmuligheder.
Birkebo er bygget i 1968 og totalrenoveret i 1999 til moderne, tidssvarende lejligheder. Der er lyst og venligt på centret. Der er direkte adgang til sansehaver, og vi prøver at gøre fællesarealerne så attraktive som mulige for vores beboere. Vi har kat på centret til mange beboeres store glæde.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

Af aktiviteter kan nævnes: Gymnastik, musik og sang o.s.v. Vi laver mande- og kvindeklubber, som har vist sig at være succesfulde; "Mandehørm" og "kvindesnak" er dejligt, også selv om man bor på et plejecenter. Vi kører ture i omegnen i egen handicapbus, og hver sommer lejer vi et sommerhus i en uge eller to. Vi fejrer naturligvis også alle de traditionelle højtider.

Relation til beboerne

Vi arbejder med at fastholde/vedligeholde funktioner og færdigheder i det omfang det magtes af beboerne. Derud over er målet at skabe tillid, forudsigelighed, genkendelighed og struktur ved hjælp af daglige rutiner. Samt at beboeren oplever en meningsfuld hverdag og at personalet udviser høj faglighed og professionalisme.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialog er værktøjet til samarbejdet med borgere/pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere. Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Om boligerne

På Birkebo er der tre boenheder med hver 8 lejligheder samt fællesrum.

Boligen

 Alle boligerne er et-rums, men de kan deles op til to rum via et flytbart skab. Der er thekøkken og rummeligt badeværelse til samtlige boliger. Hver bolig har et depotrum i kælderen. Vi forsøger at skabe et miljø, hvor hver enhed kommer til at fungere som en lille familie.

Indskud og husleje

Indskud minimum 12.991 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.921 kr.
Når du får en plejebolig på Birkebo, indgår du lejekontrakt med By- og Udviklingsafdelingen, Kolding Kommune.

Kontakt

Plejehjemmet Birkebo

Skovvænget 11A
6070 Christiansfeld

Telefon
76325959
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Birkebo

Mad

Beboerne kan spise i enhederne eller i egne boliger, som de ønsker det.

Om ydelser med egenbetaling

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler. Hver måned får du en regning på beløbet.
 

Kontakt

Plejehjemmet Birkebo

Skovvænget 11A
6070 Christiansfeld

Telefon
76325959
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Birkebo