Plejecenter Kong Frederik IX

Plejecenter Kong Frederik IX Ribe Landevej 128
6100 Haderslev
Telefon
74347351
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plckongfrix@haderslev.dk
Hjemmeside
www.plejecentre.haderslev.dk

Om os

Boliger

58

Beboere

64

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

Det er grundlæggende vigtigt, at tale med borgeren om forventninger og ønsker, for drømmen om et godt liv er lige så intakt som altid - uanset alder.

Omgivelser

Plejecenter Kong Frederik IX ligger i den vestlige del af Haderslev by, tæt ved Motorvej E45. Plejecentret består af boliger til fast ophold i plejebolig og midlertidige boliger til Rehabiliterende ophold. Der er i alt 80 plejeboliger. Plejecentret er delt op 7 enheder med 11/12 boliger i hver enhed, såkaldte "Leve-bo-miljøer". Hver enhed er bygget op omkring et fælles opholdsareal med mulighed for fællesspisning og samvær. Aktiviteter

Aktiviteter kan være mangeartet og bør altid tilrettelægges og afpasses efter beboerens ønsker, behov og dagsform.

 En aktivitet er det, der vækker en tanke, en handling, en samtale - eller blot en nydelse.

Relation til beboerne

Vi ønsker at etablere den bedst mulige relation til dig som beboer, som tager afsæt i det liv, du har levet og det, som betyder noget for dig i hverdagen

Samarbejde med pårørende

Vi værdsætter det gode samarbejde med pårørende. Med et åbent og tillidsfuldt samarbejde med pårørende har vi gode muligheder for, ved fælles hjælp at skabe de bedste rammer for et værdigt liv for beboerne udfra det som den enkelte sætter pris på.