Bregnbjerglunden Plejecenter

bregnbjerglunden1
Bregnbjerglunden Plejecenter Julius Nielsens Vej 33
6500 Vojens
Telefon
74346700
Virksomhedsform
Kommunal

Om os

Boliger

78

Beboere

78

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi ønsker at skabe det gode hverdagsliv for beboerne på Bregnbjerglunden. Et hjem, hvor beboerne har lyst til at leve, hele livet.

Omgivelser

Plejecenter Bregnbjerglunden ligger i den vestlige del af Vojens by, tæt på Rådhuscenteret. Plejecenteret har 78 lejligheder, 72 lejligheder i stueplan med udgang til terasse og 6 lejligheder på 1. sal. Der er elevator.

Plejecenteret er opbygget af 9 huse (bofællesskaber) med 8/10 lejligheder i hver. I hvert hus er der fællesrum og fælles bryggers.


Aktiviteter

Aktiviteter kan være mangeartet og bør altid tilrettelægges og afpasses efter beboerens ønsker, behov og dagsform.

 En aktivitet er det, der vækker en tanke, en handling, en samtale - eller blot en nydelse.

Relation til beboerne

Vi ønsker at etablere den bedst mulige relation til dig som beboer, som tager afsæt i det liv, du har levet og det, som betyder noget for dig i hverdagen.

Samarbejde med pårørende

Vi værdsætter det gode samarbejde med pårørende. Med et åbent og tillidsfuldt samarbejde med pårørende har vi gode muligheder for, ved fælles hjælp at skabe de bedste rammer for et værdigt liv for beboerne udfra det som den enkelte sætter pris på.

Personalet har i gennemsnit 19,29 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Demensmærkning