Billund Plejehjem

billundplejecenter011
Billund Plejehjem Skolevej 2
7190 Billund
Telefon
79727037
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
voksenstoette@Billund.dk
Hjemmeside
Billund Plejecenter

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Internet (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi er et plejehjem som har fokus på hjemlighed, omsorg og nærvær.

Omgivelser

Billund Plejehjem ligger midt i Billund by i dejlige omgivelser.

Billund kirke ligger i gåafstand.

Der er 500 m til butikker i bymidten.

Kulturstien starter lige ved Plejehjemmet.

 


Vi ønsker at skabe rettidig velfærd med mulighed for et godt liv hele livet

prsentation intro til kerneopgaven og dilemmaer i arbejdet1

Voksenstøtteområdets kerneopgave er at gøre den enkelte borger til herre i eget liv, og understøtte et værdigt liv på borgerens egne præmisser.

 

Det betyder først og fremmest et liv med selvbestemmelse, hvor borgeren gennem målrettet og kvalificeret støtte, nærvær og omsorg hjælpes til at træffe egne valg og mestre mest muligt selv i hverdagen.

 

Når vi har fokus på at respektere borgerens selvstændighed og selvbestemmelse

Vi møder borgeren på den præmis, at borgeren er herre i eget liv

Vi lader borgeren træffe egne valg, også selvom vi som professionelle tænker andet

Vi definerer ikke, hvad der er rigtigt for borgeren, men hjælper borgeren til selv at gøre det

Vi tør give slip på borgeren og lade ham/hende gøre sine egne erfaringer

 

Når vi har fokus på at borgeren skal mestre livsudfoldelse

Vi lader borgeren gøre det, han/hun selv er i stand til

Vi har øje for borgerens ressourcer for at styrke hans/hendes udvikling

Vi prioriterer tid til borgerens udvikling, selvom udvikling tager tid

 

Når vi har fokus på at motivere borgeren og bevare deres identitet

Vi er nysgerrige på borgerens levede liv, samt hvad der betyder noget for den enkelte

Vi har fokus på at skabe tryghed for borgeren uden at være overbeskyttende

Vi vil søge at forstå meningen med borgerens handlinger


Aktiviteter

På plejehjemmet er der mange forskellige arrangementer/aktiviteter f.eks. sang, gudstjeneste, film, banko, bagning, ture ud af huset, grisefest og meget mere.

Vi har en stor vennekreds og mange frivillige hjælpere.

Vores vennekreds (Skubberne) kommer og går ture med beboerne.

På Billund Plejehjem er der et dagcenter Harmonien for beboerne på plejehjemmet.

Gåtur med beboere

Relation til beboerne

Billede - varme hænder

Billund Plejehjem ønsker at imødekomme den enkelte borges livskvalitet.

Det vises ved:       
  - 
At borgerne har deres selvbestemmelsesret
  - At borgerne føler sig hørt og respekteret
  - At borgerne synes det er et rart sted at bo
  - At borgerne får den pleje og hjælp som de har behov for
  - At borgerne oplever nærvær fra personalet og lederen

Vi arbejder med afsæt i kerneopgaven og ud fra 4 etiske grundprincipper, hvor fokus er på etik og værdighed i de relationer vi indgår i sammen med borgerne.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor borgerne, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi inddrager beboerne bl.a. ved afholdelse af indflytningssamtale, hvor der i samtalen om borgerens liv, muligheder, ønsker og behov sker en forventningsafstemning.

Vi afholder tværfaglige borgermøder med deltagelse af forskellige faggrupper. Formålet er at få en dybere indsigt i borgernes problemstillinger og en afklaring på, hvad der skal arbejdes videre med, for at fremme livskvaliteten hos den enkelte.

Vi anvender Triage som metode i tidlig opsporing af begyndende sygdom, hvor vi vurderer og reagerer på tydelige sygdomstegn og begyndende funktionstab hos borgeren.


Samarbejde med pårørende

 

På Billund Plejehjem lægger vi stor vægt på at der et godt samarbejde pårørende.

Vi inddrager pårørende i det omfang de ønsker det.

Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboerne og pårørende er velkomne til at benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestilling i forvejen)

Efter indflytningen vil der blive afholdt en forventningssamtale med kontaktpersonen, beboeren og evt. pårørende, hvor vi sammen kan planlægge, hvorledes din dagligdag bliver bedst mulig og hvor vi kan afstemme gensidige forventninger.