Billund Plejecenter

billundplejecenter011
Billund Plejecenter Skolevej 2
7190 Billund
Telefon
72131550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
voksenstoette@Billund.dk
Hjemmeside
Billund Plejecenter

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Internet (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi er et plejecenter som har fokus på hjemlighed, omsorg og nærvær.

Omgivelser

Billund Plejecenter ligger midt i Billund by i dejlige omgivelser.

Billund kirke ligger i gåafstand.

Der er 500 m til butikker i bymidten.

Kulturstien starter lige ved Plejehjemmet.

 


Visionen: Vi vil nå dertil, hvor vi siger, og borgeren tænker: "Sammen finde vi ud af det"

Billede til vision og kerneopgaver

Det gør vi med afsæt i kommunens bærende værdier: Dialog, Udvikling og Respekt, hvor

Respekt for Selvstændighed betyder, at vi i praksis…

….. respekterer, at borgeren er ekspert i eget liv, hvor borger selvstændigt træffer beslutninger og handlinger.

….. stiller kompetencer til rådighed ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor vi respekterer og understøtter det værdige liv for den enkelte borger.

 

Respekt for Selvbestemmelse betyder, at vi i praksis…

..... inddrager borgeren, så han/hun oplever en høj grad af frihed og selvbestemmelse.

….. sikrer, at borgeren får indflydelse på eget liv.

 

Mestre Livsudfoldelse betyder, at vi i praksis…

..... understøtter det liv, borgeren ønsker at leve

….. møder borgeren i alle livsfaser og dermed understøtter mestring af eget liv

….. tværfagligt og professionelt motiverer borgeren til at bruge egne ressourcer

….. sammen med borgeren finder muligheder ikke begrænsninger

 

Bevare Identitet betyder, at vi i praksis…

….. understøtter forskelligheden hos den enkelte borger

….. gennem dialog med borgeren er nysgerrige på livshistorien

….. viser hensyn til integritet, da der er noget i enhver borger, vi ikke må røre, medmindre vi får lov.


Aktiviteter

På plejecentret er der mange forskellige arrangementer/aktiviteter f.eks. sang, gudstjeneste, film, banko, bagning, ture ud af huset, grisefest og meget mere.

Vores vennekreds (Skubberne) kommer og går ture med beboerne.

Vi har også et kontaktråd, en stor vennekreds og mange frivillige hjælpere.

På Billund Plejecenter er der et dagcenter Harmonien for beboere og borgere fra Billund by.

Gåtur med beboere

Relation til beboerne

Billede - varme hænder

Billund Plejecenter ønsker at imødekomme den enkelte borges livskvalitet.

Det vises ved:       
  - 
At borgerne har deres selvbestemmelsesret
  - At borgerne føler sig hørt og respekteret
  - At borgerne synes det er et rart sted at bo
  - At borgerne får den pleje og hjælp som de har behov for
  - At borgerne oplever nærvær fra personalet og lederen

Vi arbejder med afsæt i kerneopgaven og ud fra 4 etiske grundprincipper, hvor fokus er på etik og værdighed i de relationer vi indgår i sammen med borgerne.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor borgerne, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi inddrager beboerne bla. Ved afholdelse af indflytningssamtale, hvor der i samtalen om borgerens liv, muligheder, ønsker og behov sker en forventningsafstemning.

Vi afholder tværfaglige borgermøder med deltagelse af forskellige faggrupper. Formålet er at få en dybere indsigt i borgernes problemstillinger og en afklaring på, hvad der skal arbejdes videre med, for at fremme livskvaliteten hos den enkelte.

Vi anvender Triage som metode i tidlig opsporing af begyndende sygdom, hvor vi vurderer og reagerer på tydelige sygdomstegn og begyndende funktionstab hos borgeren.


Samarbejde med pårørende

 

På Billund Plejecenter lægger vi stor vægt på at der et godt samarbejde pårørende.

Vi inddrager pårørende i det omfang de ønsker det.

Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboerne og pårørende er velkomne til at benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestilling i forvejen)

Efter indflytningen vil der blive afholdt en forventningssamtale med kontaktpersonen, beboeren og evt. pårørende, hvor vi sammen kan planlægge, hvorledes din dagligdag bliver bedst mulig og hvor vi kan afstemme gensidige forventninger.