Solvang

Solvang

Solvang

Orevej 33
4760 Vordingborg

Telefon
55 36 36 99
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aeldresikkerpost@vordingborg.dk
Hjemmeside
Solvang

Om os

Boliger

53

Beboere

52

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Gitte Andersen

E-mail
gitj@vordingborg.dk
Vi skaber gode stunder i samarbejde med borgerne via fagligt udsyn og personligt indblik.

Omgivelser

Her bor vi

Plejecenter Solvang blev indviet i februar 2005 som et hjem for mennesker med demens-/ hukommelsesrelaterede sygdomme.

Solvang ligger i den sydlige del af Vordingborg. Der er mulighed for med offentlig transport, BUS nr. 661R, at køre lige til døren fra Vordingborg station, og med BUS 740, der har stoppested (Brovejen) i gåafstand til Solvang.

Vi har flot udsigt ud over vandet til Masnedø fra husets to store fælles opholdsrum kaldet Buen i stueplan og Buen på 1. sal.

Vi ligger i et naturskønt område og grænser op til en lille badstrand, Ore Strand, hvor det også er muligt at gå ture langs vandet og ad de små sideveje.

Se placering på kort


Vision

Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og aktiv tilværelse. 
Et liv der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.

Politiske målsætninger
At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv
At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre
At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, bl.a. med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp.

Aktiviteter

På Solvang er vores aktiviteter er tilrettet til borgere med demens.
Det betyder også, at når aktiviteten foregår på borgerens præmisser, så kan det variere med, hvor ofte aktiviteten foregår, og hvor meget der kan foregå, samt hvor lang tid ad gangen borgeren kan være i gang med aktiviteter den pågældende dag.

Vi er ofte til de stille aktiviteter som småsnak, der hygger og bringer minder frem. Al aktivitet foregår med vores aktivitetsmedarbejder, der er her i formiddagstimerne, og når og hvis vi har frivillige, der kan deltage på andre tidspunkter af dagen. Der kan aktiviteten være små gå-ture uden for Solvangs område eller en tur som passager på duo el-cykel sammen med en ”frivillig pilot”.

Vi forsøger gennem opslag på Husenes opslagstavler at vise aktiviteterne inde i husene. Klik her for at få en oversigt over Aktiviteter

Relation til beboerne
Alle personer, der bor eller midlertidigt opholder sig i Vordingborg Kommune, kan få gratis sygepleje i hjemmet.

Kommunen yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. Sygeplejen bliver afpasset efter den enkeltes behov.

Hjemmesygeplejen kan også hjælpe dig til at holde færdigheder ved lige eller støtte dig i at gennemføre en behandling.

Har du spørgsmål om hjemmesygepleje, skal du kontakte din læge eller sygeplejerskerne i det distrikt, hvor du bor.

Samarbejde med pårørende

Muligheder for pårørende ved besøg

For egen regning kan du bestille ekstra kuverter og lagkage, det være sig ved besøg og mærkedage. Det skal ske hos Vintersbølle Køkkenet tlf. 55 36 39 79 eller via personalet. 

Afbestilling og bestilling af mad skal senest ske dagen før kl.12 til afdelingen. 

Betaling for ekstra kuverter og/eller kage betales via huslejeopkrævningen.

Ved rettidig afbestilling af gæstemåltider refunderes betalingen. 

 

Information om genererelle ting om at flytte ind og bo på Solvang findes også under punktet:  at være beboer på Solvang hvor velkomstbrochuren ligger.

Personalet har i gennemsnit 7 sygefraværsdage pr. år


Tilsynsrapporter

Om os

Boliger

53

Beboere

52

Om boligerne

Plejecenter Solvang blev færdigbygget og indviet i februar 2005. Det er fortrinsvis et hjem for mennesker med hukommelsessvækkelse, hvortil man visiteres specielt.

Solvang består af fire huse (A-D) med tilsammen 51 boliger og 1 aflastningsstue for borgere med demens og en feriebolig til samme kategori. Det enkelte hus er en del af helheden, men fungerer i dagligdagen som en lille enhed med tæt kontakt husene imellem.


Solvang Plejecenter har et udekørende hjemmeplejeteam, samt en sygeplejerskegruppe.

Boligen

Boligen er indrettet med eget bad og toilet. Som fast inventar er der et indbygget garderobeskab og et lille aflåst skab på væggen til medicin, penge og personlige værdier. Til stuen hører en seng med madras.
Øvrigt møblement skal medbringes:
  -Gardiner, persienner
  -Lamper skal gerne være med god belysning og stærke        pærer.
  -Elpærer skifter man selv
  -Møbler, billeder og nips skal meget gerne stamme
    fra egen lejlighed/hus og ikke være nyt


Ved møbleringen er det vigtigt at tage hensyn til hjælpemidler og lign. Personalet hjælper gerne med rådgivning. For mange og store møbler samt løse tæpper frarådes.

Hvis din fysiske situation forværres, kan det komme på tale, at nogle af dine møbler/tæpper må fjernes, således at personalet kan pleje dig forsvarligt. Boligen er forsynet med stik til telefon og TV/radio.

Indskud og husleje

Indskud minimum 24780 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
7585 kr.
Solvang 1 sal:                       husleje kr. 7. 585  Indskud kr. 24.780
Solvang stuen:                     husleje kr. 5.906   Indskud kr. 18.486

Kontakt

Solvang

Orevej 33
4760 Vordingborg

Telefon
55 36 36 99
E-mail
aeldresikkerpost@vordingborg.dk
Hjemmeside
Solvang

Mad

Måltiderne og tøjvask på Solvang kan være en del af det, der kaldes Servicepakken. Tilmelding foregår via et Betalingsskema, der sædvanligvis udfyldes forud for indflytningen. Vi anbefaler, at man tilmelder betalingen via PBS.

Kost: Måltider dagen igennem består af: morgenmad, middagsmad (kold), aftensmad (varm), og mellemmåltider og desuden mælk, saft, kaffe/te.
For egen regning kan du bestille ekstra kuverter og lagkage, det være sig ved besøg og mærkedage. Det skal ske hos Vintersbølle Køkkenet tlf. 55 36 39 79 eller via personalet.
Afbestilling og bestilling af mad skal senest ske dagen før kl.12 til afdelingen. Ved rettidig afbestilling af gæstemåltider refunderes betalingen.


Vordingborg Madservice

Om ydelser med egenbetaling

Vask: Hvis Solvang/Vintersbølle Vaskeri skal stå for tøjvasken, skal tøjet kunne tåle at komme i vaskemaskine og tørretumbler.
Vi kan ikke påtage os ansvaret for uldtøj samt andet sart tøj, der skal vaskes i hånden. Ligesom vi ikke kan tilbyde strygning.
For at sikre at tøjet kommer tilbage til rette sted fra vaskeriet, bedes du eller dine pårørende sikre, at tøjet er mærket med de mærker, I får udleveret af personalet. Der findes (varme)maskine til at påsætte mærkerne på Solvang.

Beklædning
Som beboer på Solvang skal man selv medbringe personligt tøj. Vi opfordrer til, at der er rigeligt med tøj.
Udgifter til nyt tøj afholdes af dig selv. Husk at årstiderne skifter! Pårørende kan stå for tøjvasken. Der er også mulighed for at Solvang/Vintersbølle Vaskeri vasker tøjet mod betaling (se under punktet Servicepakken).


Rengøring
Der gøres rent i overensstemmelse med Vordingborgs Kommunes kvalitetsstandarder. Disse kan ses på www.vordingborg.dk. Liste over rengøringsartikler og andre praktiske ting du skal have med udleveres.
Vinduespolering udføres udgiftsfrit 2 gange årligt.


Takster Pleje og Omsorg

Kontakt

Solvang

Orevej 33
4760 Vordingborg

Telefon
55 36 36 99
E-mail
aeldresikkerpost@vordingborg.dk
Hjemmeside
Solvang