Rosenvang

Rosenvang
Rosenvang Sankelmarksvej 6
4760 Vordingborg
Telefon
55 36 22 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aeldresikkerpost@vordingborg.dk
Hjemmeside
Rosenvang

Om os

Boliger

77

Beboere

74

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

”På Rosenvang, sigter vi på det gode hverdagsliv”

Omgivelser

Distrikt Rosenvang har placering i Vordingborg By, med bl.a. Vordingborg Kaserne som nabo. Vi har en hyggelig have, med mulighed for lidt sol om sommeren og en lille morgen gåtur inden dagen begynder. Der er samtidig en fin forhave, hvor der står store flotte træer og hvor der også er mulighed for at sidde og nyde fuglesang og naturen.

Der er rig mulighed for at komme udenfor og få frisk luft alle dage.


Se placering på kort

Vision

Skulptur
Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og aktiv tilværelse. 
Et liv der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.

Politiske målsætninger
At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv
At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre
At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, bl.a. med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp. 

Aktiviteter

Der kan visiteres til motions aktiviteter på aktivitetscentret Brænderigårdender, der ligger i Vordingborg by, et stort aktivitetscenter, som er tilknyttet til Rosenvang. Her kan du, som beboer på Rosenvang og borger i kommunen tage til og være med til diverse aktiviteter.

 

Relation til beboerne

Rosenvangs aktivitetsmedarbejdere gør meget for at skabe en god hverdag.
Cyklet ture, bagt, spilles banko, stolegymnastik og andet.

Vi har desuden et godt samarbejde med Sgt. Georgs gilderne, som laver en masse hyggelige arrangementer.


Arrangementer i huset kan ses på vores 2 infoskærme, en placeret i hver bygning.


Samarbejde med pårørende

BRUGER/PÅRØRENDERÅD
Bruger-pårørenderådet er et forum for dialog mellem Vordingborg Kommune, brugerne samt de pårørende om 
tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne i plejeboligerne. 

Personalet har i gennemsnit 6,5 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Tilsynsrapporter

Demensmærkning