Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet indgang
Røde Kors Hjemmet Kirkevej 41
4180 Sorø
Telefon
23 44 36 77
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
roedekors.hjemmet@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk/pleje-og-omsorg/plejebolig/roede-kors-hjemmet

Om os

Boliger

61

Beboere

63

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Det gode liv skabes gennem trivsel.

Omgivelser

Røde Kors Hjemmet i Sorø ligger i et villakvarter, tæt på Pedersborg sø i rolige og grønne omgivelser.

Der er kort afstand til Pedersborg kirke og indkøbsmuligheder.

Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet have mellem husene

Vores vision er at skabe Det Gode Liv for beboere, pårørende og personale.

Det gør vi ved at have fokus på trivsel gennem nærvær, respekt, glæde og rummelighed.

 

Aktiviteter

Vi er et aktivt hus med et dagcenter, hvor der dagligt er fysiske/sociale aktiviteter for visiterede borgere fra Sorø Kommune . Bor du på Røde Kors Hjemmet er du velkommen til at deltage i aktiviteterne.

Vi har ansat to kreative medarbejder, som dels varetager aktiviteterne for dagcentergæster og dels varetager aktiviteter for beboerne på Røde Kors Hjemmet.
Disse to medarbejdere koordinerer og planlægger ligeledes de mange fester der er på Røde Kors Hjemmet.

Vores venneforening afholder forskellige udflugter, høstfest og julefrokost og vores frivillige tager på cykelturer, spiller kort eller andet med borgeren.

Vi har også tilknyttet en fast besøgshund, samarbejder med dagplejen og skoler og øvrige.


Røde Kors Hjemmet cykler ved indgang

Relation til beboerne

På Røde Kors hjemmet er det vores mål at skabe Det Gode Liv. Det gør vi ved at sætte beboerne i centrum og tage udgangspunkt i den enkelte beboeres individuelle behov. Vi støtter beboerne i at bevare værdighed og livsglæde og vi skaber tryghed og liv gennem nærvær og dialog. Vi arbejder med at skabe trivsel gennem nærvær, respekt, glæde og rummelighed.

Samarbejde med pårørende

Som pårørende er du/I en aktiv del af beboerens hverdag, så det bliver så hjemmeligt og hyggeligt som muligt.
Det kan være at du/I, sammen med beboeren, f.eks. sørger for indkøb af tøj og personlige fornødenheder, tømmer postkasse, vander blomster, ryder op i skuffer og skabe, reparerer og stryger tøj, pynter op til højtider, arrangerer fødselsdage mm.

Det kan være at der er behov for at du/I tager jer af praktiske ting, så som telefoni, TV og internet, avisabonnement, forsikring, privat økonomi. Der kan også være opgaver i forbindelse med at bestille tid til undersøgelser, følge til og fra læge, sygehus mv. Det kan også være aflevering af prøver eller hente akut-medicin.

Du/I er altid velkomne til at deltage i den del af dagligdagen som foregår i opholdsstuerne. Spørg evt. personalet om de har brug for en hjælpende hånd til borddækning, kaffebrygning, oppyntning eller andet, du kunne tænke dig at byde ind med.

Ved indflytning afholdes individuelle indflytningssamtaler med opfølgning, hvor vi tager udgangspunkt i og drøfter beboerens dagligdag og behov og øvrige praktisk ting.

Derudover afholdes efter ønske individuelle dialogmøder, hvor beboer, pårørende og personale taler om dagligdagen, behov og forventninger.


Personalet har i gennemsnit 8 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning