Plejecenter Slaglille plejeboliger

Hovedindgang
Plejecenter Slaglille plejeboliger Ringstedvej 129
4173 Fjenneslev
Telefon
57876600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogomsorg@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk

Om os

Boliger

27

Beboere

27

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Slaglille Plejeboliger, stedet hvor vi værner om det gode hverdagsliv og hvor vi passer på hinanden

Omgivelser

Slaglille Plejeboliger ligger i landlige omgivelser med udsyn til åbne marker. Der er 5 km. til Sorø centrum og busstoppested lige ved døren.

Vi har en stor have med anlagt sti, så man kan gå tur rundt om plejehjemmet og undervejs er der mulighed for at sidde  lidt på en  bænk eller benytte vores store gynge, som også kan bruges af kørestolsbrugere.

Ved hovedindgangen er der et hyggeligt gårdmiljø med borde, stole og drivhus. Desuden har vi en lille hønsegård, så man kan vågne op til hanegal og hjælpe med at fodre hønsene.

På den anden side af vejen ligger kirken samt et lille grønt gadekær.

Der er aftale med Super-Brugsen i Sorø om indkøbsordning og varelevering en gang om ugen, så man er ikke afhængig af, at pårørende kan handle.

På Plejecentret findes desuden aflastningspladser.

Et sted, hvor livet skal leves på bedst mulig måde

Foto haven

Vi lægger vægt på:

Tillid, tryghed, troværdighed, selvbestemmelse og medbestemmelse i samarbejdet med hinanden.


Aktiviteter

Der er ansat en aktivitetsmedarbejder og desuden deltager plejepersonalet i mange aktiviteter. Af aktiviteter kan nævnes: bankospil, andre former for spil, motionsrum, musikalsk underholdning, besøg af dagpleje/børnehave, hundebesøg, cykelture på to-personerscykel, gymnastik, højtlæsning, gudstjeneste og meget mere.

Aktiviteterne er både i grupper og for den enkelte, så der kan tages individuelle hensyn.

I løbet af året fejrer vi højtiderne, husets fødselsdag og andre begivenheder.

Hønsegård

Relation til beboerne

Relation

Der arbejdes tværfagligt og hverdagsrehabiliterende, hvilket betyderat det er i samarbejde med personalet, den fast tilknyttede sygeplejerske og ergoterapeut, at I tilrettelægger, hvordan du får den bedst mulige hjælp til de ting, du ikke kan selv.

Vi arbejder målrettet med tidlig opsporing af sygdomstegn og i samarbejde med dig og dine pårørende har vi et tæt samarbejde med din egen læge, så vi kan forebygge så meget som muligt.

Det er vigtigt for dit velbefindende, at du deltager så aktivt som muligt i din hverdag, hvilket betyder, at hvis du f.eks. kan tørre støv af eller vande blomster, så gør du det, mens plejepersonalet støvsuger eller vasker gulv.

Vi ønsker en tryg, rummelig og aktiv hverdag for alle med respekt for forskellighederne, så derfor vil der blive taget hensyn til de behov, som hver enkelt har

Vi tilstræber, at så mange individuelle behov som muligt tilgodeses samtidig med, at tingene skal fungere i det store fællesskab.

 

Samarbejde med pårørende

Når du flytter i bolig her, er det vigtigt, at du fortsat opretholder den samme kontakt med dine pårørende som hidtil.

Du vil have brug for, at dine pårørende hjælper dig med forskellige praktiske ting både i forbindelse med flytningen men også efterfølgende.

I kan indrette din lejlighed, så du kan have overnattende gæster, hvis du har behov for det.

Når du flytter ind, vil vi bede dig om, at du evt. sammen med dine pårørende udfylder "din livshistorie", som fortæller lidt om, hvordan du har levet dit liv inden indflytningen.

Det betyder, at plejepersonalet og du kan få nogle gode dialoger om de ting, der har betyder noget for dig igennem livet.

Du vil have mulighed for at invitere pårørende med til en del af årets arrangementer, så I kan få gode oplevelser sammen her på stedet.