Plejecenter Lynge Plejeboliger

Lynge
Plejecenter Lynge Plejeboliger Lynge Byvej 54
4180 Sorø
Telefon
57876600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogomsorg@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk

Om os

Boliger

14

Beboere

14

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Her har vi altid kaffe på kanden, et smil på læben og klar til en god snak med dig!

Omgivelser


Vi vil skabe et rum, for den demente beboer med meningsfulde aktiviteter, som også er med til at vedligeholde den demente - både fysisk og kognitivt

Lynge

Vi arbejder ud fra Sorø Kommunes værdisæt som indeholder følgende værdier: Engagement - arbejdsglæde - åbenhed - dialog - anerkendelse - troværdighed.

Det betyder for os: Vi ser det enkelte menneske som et individ og tager udgangspunkt i din livshistorie. Vi vægter at samarbejde med dine pårørende, da det er vigtigt for os, at de stadig er en del af din dagligdag, selvom du er flyttet på plejehjem.

Vi har fokus på kosten og måltidskulturen. Vi prøver at lave spændende og nærende mad med fokus på den enkelte.

Vi arbejder hele tiden på, at Lynge Plejeboliger vedbliver at være et levende og aktivt sted, hvor man samarbejder om, at beboerne får, en for dem, god og indholdsrig hverdag.

Vi tager udgangspunkt i AHL (Aktiv Hele Livet) = Rehabilitering.

Det giver bl.a. frihed og livskvalitet at kunne ting selv og være uafhængig af hjælp i dagligdagen. Det gælder for alle - unge som gamle. Rehabilitering er ikke kun fysisk træning men kan også være træning i, selv at smøre mad, tage tøj på osv.

På plejedecentret findes aflastningspladser og et dagtilbud for borgere med demens.

Aktiviteter

Der er følgende aktiviteter: Erindringsdans, bruge naturen i dagligdagen/årstiderne i drivhuset/haven samt gymnastik/idræt. 

Lynge - aktivitet

Relation til beboerne

Relation

Hver beboer er tilknyttet et team eller en kontaktperson. Personalet tager i omsorgen og plejen udgangspunkt i beboerens ressourcer, vaner og livserfaring. Derfor er det vigtigt, at personalet kender til beboerens tidligere arbejdsliv, interesser, familie m.m. Vi håber derfor, at beboere og pårørende vil fortælle og skrive lidt af beboerens livshistorie ned.

For hver beboer bliver der lavet pleje-/ og omsorgsplaner, som løbende bliver evalueret. Det skal være med til at sikre, at beboeren får den optimale pleje. Ved særlige behov for træning, kan personalet kontakte visitationen med henblik på en vurdering. I mange tilfælde er det plejepersonalet, der bliver oplært og udfører træningen. 

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, vi har et godt samarbejde med de pårørende, da de kender beboeren fra tidligere og vi kan bruge denne viden til at bygge en relation op.

Vi udsender er nyhedsbrev ca. hver 3. måned med aktiviteter og nyheder.

Personalet har i gennemsnit 13,4 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2018

Dokumenter

Demensmærkning