Plejecenter Egecentret

Hovedindgang
Plejecenter Egecentret Fægangen 1
4180 Sorø
Telefon
57876652
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogomsorg@soroe.dk
Hjemmeside
Sorø Kommune

Om os

Boliger

13

Beboere

13

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet må ikke gå i stå, fordi man bor på plejecenter. Et plejecenter skal være et sted, hvor man har lyst at bo. Fordi vi bliver ældre, betyder det ikke, at livet går i stå!

Omgivelser

Egecentret ligger centralt i Sorø by med naturskønne omgivelser. Skov og søer tæt på plejecentret, hvor vi nyder at følge med i årstidernes gang. Syd for plejecentret ligger kirken og der er indkøb i umiddelbart nærhed.

Plejecentret indeholder boliger, hvor der tilbydes midlertidig rehabilitering.

Plejecenter er et sted, hvor man har lyst at komme og hvor man føler sig hjemme. Et sted med samvær og nærvær, hvor der er omsorg, respekt og værdighed

Egecentret

Mangfoldighed - mød det enkelte menneske hvor han eller hun er.

Anerkend - at, du som beboer kan have brug for støtte og der kan være en forskel i kunnen.

Nærvær - som afgørende for at vi er sammen om opgaven. At personalet forsøger at være tilstede i nuet, så den enkelte beboer føler sig set, hørt og taget hånd om.

Samspil og engagement - når du som beboer og vi som personale, sammen får sat handling på en god dag og vi i fællesskab sikrer, du får glæde af den støttende eller trænende tilgang.

Vi har, som personale, en interesse i at samarbejde med pårørende og er nysgerrige på, hvad pårørende kan bidrage med i aktivitet og oplysninger.


Aktiviteter

Alle mennesker har særlige vaner og rytmer. Vi forsøger at finde en god balance.
Det er forskelligt, hvornår man står op på Egecentret. Nogle vil tidligt op og andre vil sove længe. Nogle vil spise i caféen sammen med andre og nogle kan godt lide at få morgenmaden i egen bolig. Frem til frokosten kan der trænes, læses avis, se tv, deltage i aktiviteter.
Frokosten indtages i caféen sammen med personalet. Enkelte spiser i egen bolig.
Om eftermiddagen er der forskellige aktiviteter som bankospil, hockey, hyggeligt samvær omkring kaffebordet, stolegymnastik, kørestoledans m.m. Aftensmaden indtages i caféen sammen med personalet. Enkelte spiser i egen bolig. Efter maden er der tv-hygge i dagligstuen samt enkelte aktiviteter.

Aktivitet

Relation til beboerne

Relation

Beboerne bliver inddraget i hvordan deres hverdag fungerer samt planlægning af pleje og aktiviteter. Vi arbejder rehabiliterende med fokus på dine interesser og de aktiviteter, der giver dig glæde - både mentalt og fysisk.
Formålet er, at vedligeholde beboernes nuværende funktionsniveau. Stimulering af sanser og have gode oplevelser sammen. Beboerne deltager i livet i huset ved at være med i de praktiske opgaver i centret såsom dække bord, lægge tøj sammen samt rengøring i egen bolig sammen med personalet.

Der er ansat ressource medarbejdere som sammen med beboerne planlægger forskellige aktiviteter.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med pårørende er en stor og uundværlig ressource for beboerne. Vi ønsker, Egecentret er et godt sted at være beboer og et rart sted at komme for deres familie og at de deltager i aktiviteterne. Vi forventer, at samarbejdet er aktivt og til glæde for alle parter.

Personalet har i gennemsnit 21,5 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning