Plejecentret Blomsterparken/Kirsebærhaven

Blomsterparken
Plejecentret Blomsterparken/Kirsebærhaven Blomsterparken 70
4970 Rødby
Telefon
5467 7700
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
aeldresektorenofficiel@lolland.dk
Hjemmeside
Plejeboliger Lolland Kommune

Om os

Boliger

42

Beboere

42

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Gennem menneskelig indsigt og en høj faglig ekspertise vil vi skabe værdi for borgeren.

Omgivelser

Gå-afstand til byen med dagligvareforretninger, frisør, apotek, tandlæge og læge. Mulighed for vareudbringning fra lokal købmand. Gode busforbindelser. Kirke i nærheden og den lokale præst holder gudstjeneste i Blomsterparken. 

Vores værdier er...

Vores værdier tillid, åbenhed, fairness og kompetence

Aktiviteter

Borgere inddrages i det omfang de kan i hverdagens aktiviteter i boenhederne.

Der er afsat 6 timer om ugen til funktionen frivillighedsmedarbejder i plejeboligteams. Funktionen skal primært varetage kontakt til og koordinering med frivillige ved det enkelte plejecenter i samarbejde med teamlederen.

Hver måned udarbejdes et aktivitetsprogram, hvor det fremgår hvilke aktiviteter, ture og fester, der er på plejecentret.

Se aktivitetsprogrammet på www.lolland.dk/aktiviteter_plejecentre.

Højtider og årstider markeres som en integreret del i hverdagslivet og aktiviteterne på plejecentret. Mange aktiviteter er helt eller delvist frivillighedsdrevne. Borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige kommer med ideer til aktiviteter. Der søges midler fra fonde til at understøtte større ture og arrangementer.

Der er ligeledes oprettet en fælleskasse for borgere i plejeboligen. Formålet med fælleskassen er at kunne afholde borgernes fællesudgifter til rengøringsartikler samt fælles aktiviteter, som ikke indgår i betalingen for kost og husleje.

Plejeboligens borgere har sammen med medarbejderne indflydelse på, hvad der kan indkøbes for kassebeholdningen, og hvad et evt. overskud skal bruges til, f.eks. særlige ønsker til inventar.

Billiard

Relation til beboerne

erinddringsdansweb486px1

Hverdagen søges tilrettelagt ud fra den enkelte borgers ønsker, livshistorie og energi.
Der lægges vægt på at hjælpen fortsat i det omfang det overhovedet er muligt understøtter borgeren efter ”hjælp til selvhjælps-princippet”.

Der afvikles ved indflytning en samtale med borgeren og dennes pårørende, hvor aftaler og forventningsafstemning kan foregå og som bliver afsæt for det fremtidige samarbejde med og omkring den enkelte borger.
Hver borger har blandt medarbejderne 1-2 primære kontaktpersoner.

Borgerportalen giver dig og dine pårørende mulighed for at læse om, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal.
Læs mere om Borgerportalen her.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er en ressource og samarbejdspartner omkring det enkelte hjem.
Pårørende kan komme og gå som borgerne ønsker det, som i et hvert andet hjem og være en del af plejeboligmiljøet og pårørende kan deltage i hverdagens aktiviteter som understøttende for borgerne.
Mange pårørende vælger at deltage i den lokale frivillighedsgruppe.
Vi har også et kontaktudvalg for at styrke og udvikle samarbejdet mellem de væsentligste interessenter på det enkelte plejecenter. Du kan læse mere om kontaktudvalget på www.lolland.dk/kontaktudvalg.

Borgeren kan bestille mad fra fælleskøkkenet, hvis pårørende ønsker at spise med ved hovedmåltiderne. Tidfrist for bestilling er en uge før spisedag. 

Du finder priser på mad på www.lolland.dk/mad

Betaling sker via borgerens månedsafregning.