Tingstedet

forside1
Tingstedet Vedskøllevej 1A
4681 Herfølge
Telefon
56 67 66 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

63

Beboere

63

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Trivsel og livskvalitet for den enkelte borger

Omgivelser

Plejehjemmet Tingstedet er centralt beliggende i Herfølge, ca. 5 kilometer syd for Køge.
Det er nemt at komme til og fra med både bus og tog.

Tingstedet ligger i grønne omgivelser med udsigt til marker og kirke.
Derudover er der gåafstand til centrum af Herfølge, hvor der er indkøbsmuligheder.

 

 

Værdighed i ældreplejen

11

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Vi har faste aktivitetsmedarbejdere, som sammen med plejepersonalet forestår aktiviteter på hverdage.
Dette sker altid med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Aktiviteterne kan være:

 • Gymnastik

 • Boccia

 • Cykelture

 • Banko

 • Sang

 • Gåture

 • Diverse spil

 • Oplæsning

 • Gudstjeneste hver 14. dag

 • Besøg af børnehave, bibliotek, skole

 • Besøgshunde fra Trygfonden

Derudover er der højtidsbestemte arrangementer.

Vi gør brug af frivillige til mange aktiviteter.

71

Relation til beboerne

22

Vi arbejder som udgangspunkt rehabiliterende ud fra den enkelte borgers ressourcer og ønsker. Dette sker igennem vejledning, genoptræning og oplæring ved brug af hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Hver borger har tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen har fokus på, at borgeren skal opleve en hverdag, hvor der tages hensyn til individuelle behov og ønsker. Dette sker gennem et grundigt kendskab til den enkelte.

Samarbejde med pårørende

For at kunne yde det bedste for borgerne, vægter vi et godt samarbejde med de pårørende. Vi bestræber os derfor på at have en god dialog med de pårørende og inddrage dem i borgerens hverdag.

Vi har altid en indflytningssamtale, hvor vi drøfter gensidige forventninger.

Pårørende er altid velkommen på Tingstedet og må gerne deltage i aktiviteter og arrangementer.

Vi har også en støtteforening, hvor pårørende, tidligere ansatte og frivillige laver arrangementer og driver kiosk til glæde for borgerne.

Personalet har i gennemsnit 21,9 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning