Tingstedet

forside1

Tingstedet

Vedskøllevej 1A
4681 Herfølge

Telefon
56 67 66 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

63

Beboere

63

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Jens Petersen

E-mail
jens.petersen@koege.dk
Trivsel og livskvalitet for den enkelte borger

Omgivelser

Plejehjemmet Tingstedet er centralt beliggende i Herfølge, ca. 5 kilometer syd for Køge.
Det er nemt at komme til og fra med både bus og tog.

Tingstedet ligger i grønne omgivelser med udsigt til marker og kirke.
Derudover er der gåafstand til centrum af Herfølge, hvor der er indkøbsmuligheder.

 

 

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Vi har faste aktivitetsmedarbejdere, som sammen med plejepersonalet forestår aktiviteter på hverdage.
Dette sker altid med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Aktiviteterne kan være:

 • Gymnastik

 • Boccia

 • Cykelture

 • Banko

 • Sang

 • Gåture

 • Diverse spil

 • Oplæsning

 • Gudstjeneste hver 14. dag

 • Besøg af børnehave, bibliotek, skole

 • Besøgshunde fra Trygfonden

Derudover er der højtidsbestemte arrangementer.

Vi gør brug af frivillige til mange aktiviteter.

Relation til beboerne

Vi ønsker et samarbejde med borgere og pårørende, som er kendetegnet ved:

- gensidig respekt

- afklaring af gensidige forventninger

- højt informationsniveau

- åbenhed for forslag og konstruktiv kritik

Vi arbejder som udgangspunkt rehabiliterende ud fra den enkelte borgers ressourcer og ønsker. Dette sker igennem vejledning, genoptræning og oplæring ved brug af hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Hver borger har tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen har fokus på, at borgeren skal opleve en hverdag, hvor der tages hensyn til individuelle behov og ønsker. Dette sker gennem et grundigt kendskab til den enkelte.

Samarbejde med pårørende

For at kunne yde det bedste for borgerne, vægter vi et godt samarbejde med de pårørende. Vi bestræber os derfor på at have en god dialog med de pårørende og inddrage dem i borgerens hverdag.

Vi har altid en indflytningssamtale, hvor vi drøfter gensidige forventninger.

Pårørende er altid velkommen på Tingstedet og må gerne deltage i aktiviteter og arrangementer.

Vi har også en støtteforening, hvor pårørende, tidligere ansatte og frivillige laver arrangementer og driver kiosk til glæde for borgerne.

Personalet har i gennemsnit 15,5 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

63

Beboere

63

Om boligerne

Tingstedet er bygget ad to omgange.

Hovedbygningen med 50 boliger er fra 1988 og i 2012 blev der opført yderligere 13 boliger.

Tingstedet er opdelt i fire afdelinger, hvor af to af afdelingerne - i alt 25 boliger - er for borgere med demens.

Vi har rigtig gode fællesrum og har også en festsal, hvor der dagligt foregår forskellige aktiviteter.

 

Boligen

Der er 63 boliger af varierende størrelse.

Alle boliger er 1-rums boliger, med entré, indbyggede skabe, tekøkken, stue og eget bad.

Boligerne har enten en lille terrasse eller en fransk altan.


Indskud og husleje

Indskud minimum 10.149-34.340 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.091-7.271 kr.

Boligerne udlejes af boligselskabet DAB efter lov om almennyttige boliger.

Boligerne udlejes af boligselskabet DAB efter lov om almennyttige boliger.
Indskud og husleje varierer alt efter hvor stor en bolig du flytter ind i. Huslejen er inkl. aconto forbrug og signal.

Kontakt

Tingstedet

Vedskøllevej 1A
4681 Herfølge

Telefon
56 67 66 00
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

Plejepersonalet på Tingstedet bestræber sig på at gøre måltiderne til et hyggeligt dagligt samlingspunkt, hvor beboerne har mulighed for at spise enten i egen bolig eller sammen med de andre beboere i spisestuen.

I leve-bo enhederne tilbydes fuld forplejning, som indeholder morgenmad, frokost og aftensmad samt mellemmåltider. Den rette sammensætning af maden er helt afgørende for, at de ældre kan bevare deres funktion og livskvalitet. Derfor tilpasses maden og måltiderne beboerens individuelle behov.

Personalet serverer kold mad til frokost - nogle gange suppleret med en lun ret - og varm mad til aften bestående af hovedret og biret (forret eller dessert). Den varme mad leveres af Det Danske Madhus og færdigtilberedes af plejepersonalet, så duften spredes i huset.

Ved højtider serveres der særlige menuer. Pårørende har mulighed for med egenbetaling at spise med jule- og nytårs aften.


 

 

Om ydelser med egenbetaling

Udover den fastlagte husleje, så betales der for forplejning, rengøring og tøjvask.

Kontakt

Tingstedet

Vedskøllevej 1A
4681 Herfølge

Telefon
56 67 66 00
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune