Sandmarksbo

Sandmarksbo
Sandmarksbo Sandmarksbo 3
4600 Køge
Telefon
56676730
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi ønsker at skabe en tryg og indholdsrig hverdag for dig.

Omgivelser

Sandmarksbo plejehjem ligger i naturskønne omgivelser.
Vi har en dejlig terrasse som vi nyder, så snart vejret tillader det.
Vi ligger tæt på Køge centrum.
Der er nem adgang med offentligt transport.

Værdighed i ældreplejen

11

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats,

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Sandmarksbo har ansat en deltids aktivitetsmedarbejder. Der tilbydes forskellige aktiviteter både formiddag og eftermiddag.
Det drejer sig om gymnastik, sang, bankospil, bagning m.m.

Der er et givtigt samarbejde med både børnehaver og sprogskole som besøger Sandmarksbo.

Sandmarksbo har ansat en klippekortmedarbejder, som tilbyder ½ times samvær/aktivitet efter beboerens eget ønske.

Sandmarksbo er tilknyttet Køge Kirke og det betyder at vi afholder gudstjeneste en gang om måned.
Til påske og jul bliver vi inviteret til gudstjeneste i Køge Kirke, som også sørger for transporten.

51

Relation til beboerne

21

Alle beboere tildeles en daglig kontaktperson, som har den primære kontakt.
Der er ansat sygeplejersker, som har det overordnede ansvar for pleje og omsorg for vores beboere.

På Sandmarksbo opfatter vi de pårørende som beboernes nære relationer og de er som oftest vores vej til en større indsigt i beboerens livshistorie.
Vi har brug for de pårørende, da vi som personale aldrig kan erstatte forholdet til familie og venner.

Samarbejde med pårørende

På Sandmarksbo vægter vi samarbejdet med de pårørende højt.
Det er vores forventning, at de pårørende, så vidt det er muligt, varetager opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning på Sandmarksbo.

En indflytning på plejehjem behøver ikke at hindre beboeren i at have et socialt liv udenfor plejehjemmet sammen med familien.
Inden for de første 14 dage efter indflytningen, vil der blive inviteret til en indflytningssamtale, hvor forventninger afstemmes.