Sandmarksbo

Sandmarksbo

Sandmarksbo

Sandmarksbo 3
4600 Køge

Telefon
56676730
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

jeanett dember povlsen4

Jeanett Dember Povlsen

E-mail
jeanett.d.povlsen@koege.dk
Vi ønsker at skabe en tryg og indholdsrig hverdag for dig.

Omgivelser

Sandmarksbo plejehjem ligger i naturskønne omgivelser.
Vi har en dejlig terrasse som vi nyder, så snart vejret tillader det.
Vi ligger tæt på Køge centrum.
Der er nem adgang med offentligt transport.

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats,

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Sandmarksbo har ansat en deltids aktivitetsmedarbejder. Der tilbydes forskellige aktiviteter både formiddag og eftermiddag.
Det drejer sig om gymnastik, sang, bankospil, bagning m.m.

Der er et givtigt samarbejde med både børnehaver og sprogskole som besøger Sandmarksbo.

Sandmarksbo har ansat en klippekortmedarbejder, som tilbyder ½ times samvær/aktivitet efter beboerens eget ønske.

Sandmarksbo er tilknyttet Køge Kirke og det betyder at vi afholder gudstjeneste en gang om måned.
Til påske og jul bliver vi inviteret til gudstjeneste i Køge Kirke, som også sørger for transporten.

Relation til beboerne

Alle beboere tildeles en daglig kontaktperson, som har den primære kontakt.
Der er ansat sygeplejersker, som har det overordnede ansvar for pleje og omsorg for vores beboere.

På Sandmarksbo opfatter vi de pårørende som beboernes nære relationer og de er som oftest vores vej til en større indsigt i beboerens livshistorie.
Vi har brug for de pårørende, da vi som personale aldrig kan erstatte forholdet til familie og venner.

Samarbejde med pårørende

På Sandmarksbo vægter vi samarbejdet med de pårørende højt.
Det er vores forventning, at de pårørende, så vidt det er muligt, varetager opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning på Sandmarksbo.

En indflytning på plejehjem behøver ikke at hindre beboeren i at have et socialt liv udenfor plejehjemmet sammen med familien.
Inden for de første 14 dage efter indflytningen, vil der blive inviteret til en indflytningssamtale, hvor forventninger afstemmes.

Personalet har i gennemsnit 19,6 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Om boligerne

Sandmarksbo består af 30 ens boliger, hvoraf 15 ligger i stueetagen og 15 på 1. sal. Plejeboligerne ligger i et grønt, skovlignende område nær Køge centrum.
I tilknytning til boligerne er der fællesarealer, som beboere og pårørende er meget velkommen til at benytte sig af.

Plejehjemmet er et § 192 plejehjem.

Boligen

Boligerne er på 30 m2 og har gode adgangsforhold.
De indeholder en stue, en lille entre og et lille badeværelse.
Badeværelserne kan bruges, så længe du er selvhjulpen. Hvis du har behov for hjælp til bad, bruges vores store badeværelser.

Indskud og husleje

Indskud minimum 0 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
1723 kr.

Der betales ikke indskud til § 192 plejeboliger.

Huslejen på Sandmarksbo er forskellig for hver beboer. Vi udregner din husleje ud fra dine indtægter og ud fra Sandmarksbo's udgifter til at drive plejehjemmet. 

Du kan ikke få boligstøtte til en bolig på Sandmarksbo, da din husleje allerede er udregnet ud fra dine indtægter. 

Udover huslejen betales a conto varme på 808 kr./md. og a conto el på 707 kr./md

Kontakt

Sandmarksbo

Sandmarksbo 3
4600 Køge

Telefon
56676730
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

På Sandmarksbo produceres maden hver dag af køkkenpersonalet. Her tilbydes fuld forplejning, som indeholder morgenmad, frokost og aftensmad samt mellemmåltider. Plejepersonalet serverer varm mad til middag bestående af en hovedret og biret (forret eller dessert) og kold mad til aften - ofte suppleret med en lun ret eller suppe.

Den rette sammensætning af maden er helt afgørende for, at de ældre kan bevare deres funktion og livskvalitet. Derfor tilpasses maden og måltiderne beboerens individuelle behov. Beboerne vælger selv, om de vil spise i egen bolig eller i spisestuen. Personalet bestræber sig på at gøre måltiderne i spisestuen til et hyggeligt dagligt samlingspunkt, hvor beboerne har mulighed for at spise sammen med de andre beboere.

Ved højtider serveres der særlige menuer. Pårørende har med egenbetaling mulighed for at spise med ved højtiderne.

Om ydelser med egenbetaling

Husleje og madservice trækkes over pensionen.
Hver anden måned betales der særskilt for tøjvask og rengøringsartikler.

Kontakt

Sandmarksbo

Sandmarksbo 3
4600 Køge

Telefon
56676730
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune