Ølby centerboliger  

Ølby centerboliger   Ølbycenter 64
4600 Køge
Telefon
56676550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Morgenmad ikke tilgængelig
 • Middagsmad ikke tilgængelig
 • Aftensmad ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for vores beboere.

Omgivelser

Ølby Ældrecenter er centralt placeret i Ølby Centret tæt ved Ølby Station samt indkøbsmuligheder.

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Ølby Ældrecenter har adgang til aktivitestilbud i Lyngbo og Lynghøj, hvor der er aktivitetsmedarbejdere ansat.

Ølby Ældrecenter har ligeledes en klippekortsmedarbejder ansat, som tilbyder aktiviteter af en ½ times varighed med beboeren, eksempelvis cykel- eller gåture.

22

Relation til beboerne

31

Vi ønsker et godt samarbejde med beboere og pårørende.  Personalet har højt informationsniveau og er åben for forslag og konstruktiv kritik for at forsikre god relation til beboere.

Fagligt har personalet en vidensbaseret tilgang til plejen underlagt Køge Kommunes standarder. Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at handle efter beboernes og de pårørendes ønsker for beboeren og med en klar målsætning om, at beboeren får en hverdag med livskvalitet, der er vigtigt for vedkommende.

Samarbejde med pårørende

Det er vores håb at pårørende, så vidt det er muligt, vil varetage  forskellige slags opgaver for beboeren.
Det kunne være hjælp med økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning hos os.

Personalet har i gennemsnit 39,1 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning