Ølby centerboliger  

Ølby centerboliger  

Ølbycenter 64
4600 Køge

Telefon
56676550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Ghita Galle

Ghita Galle

E-mail
ghita.galle@koege.dk
Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for vores beboere.

Omgivelser

Ølby Ældrecenter er centralt placeret i Ølby Centret tæt ved Ølby Station samt indkøbsmuligheder.

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Ølby Ældrecenter har adgang til aktivitestilbud i Lyngbo og Lynghøj, hvor der er aktivitetsmedarbejdere ansat.

Ølby Ældrecenter har ligeledes en klippekortsmedarbejder ansat, som tilbyder aktiviteter af en ½ times varighed med beboeren, eksempelvis cykel- eller gåture.

Relation til beboerne

Vi ønsker et samarbejde med beboere og pårørende kendetegnet ved:

- gensidig respekt

- afklaring af gensidige forventninger

- højt informationsniveau

- åbenhed for forslag og konstruktiv kritik

Samarbejde med pårørende

Det er vores håb at pårørende, så vidt det er muligt, vil varetage opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning hos os.

Personalet har i gennemsnit 27,6  sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Om boligerne

Lejlighederne indeholder entre, badeværelse, soveværelse samt køkken og stue i et.

Boligen

Lejlighederne indeholder entre, badeværelse, soveværelse samt køkken og stue i et.

Indskud og husleje

Indskud minimum 15.289-16.465 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.841-7.681 kr.

Boligerne udlejes af boligselskabet DAB efter lov om almennyttige boliger.

Husleje og indskud varierer alt efter størrelsen på den bolig du flytter ind i. Huslejen er inkl. aconto forbrug og signal.


Kontakt

Ølby centerboliger  

Ølbycenter 64
4600 Køge

Telefon
56676550
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

I centerboligerne i Ølby laver beboerne hel eller delvis selv deres mad. Dog er det muligt at bestille og få leveret kølemad fra Det Danske Madhus, som man selv skal opvarme.

Om ydelser med egenbetaling

Der betales for tøjvask og evt. forplejning.

Kontakt

Ølby centerboliger  

Ølbycenter 64
4600 Køge

Telefon
56676550
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune