Nørremarken

forside
Nørremarken Ølbyvej 50
4600 Køge
Telefon
56676513
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

61

Beboere

61

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi vil yde beboren personcentreret omsorg så identiteten bevares, og dermed give den enkelte et værdigt liv.

Omgivelserne

Nørremarken ligger i et naturskønt område lige ved Køge Ås.

Vi har marker og skov syd for plejehjemmet. Øst for Nørremarken ligger stadion og  Køge by. Alt sammen indenfor gåafstand.

Nørremarkens beboelsesfløje omslutter en dejlig stor have med terrasser og havebassin.

Vi skaber et hjem

22

I et vedkommende og åbent hus samskabes den meningsfulde hverdag, hvor familielivet gerne fortsætter omgivet af dygtige og engagerede medarbejdere.

Aktiviteter på Nørremarken

Nørremarken har ansat en fuldtids aktivitetsmedarbejder. Der tilbydes forskellige aktiviteter både formiddage og eftermiddage på hverdage.

Det drejer sig om gymnastik, sang, bankospil og kreativt værksted m.m. alt efter årstiden.

Der er et givtigt samarbejde med både børnehaver, konfirmander, musikskole og sprogskole som besøger Nørremarken.

Nørremarken har desuden ansat en klippekortsmedarbejder, som tilbyder besøg hos beboeren eller en gåtur i nærområdet efter beboerens eget ønske.

Nørremarken har en frivillig organisation "Nørremarkens Venner", som arrangerer banko, fester og underholdning.

Nørremarken er tilknyttet Køge Kirke og det betyder at vi afholder gudstjeneste ca. en gang om måneden.

Redskaber

Relation til beboere og pårørende

32

 Alle beboere tildeles en daglig kontaktperson, som har den primære kontakt.

Der er ansat sygeplejersker, som har det overordnede ansvar for pleje og omsorg for vores beboere.

 

På Nørremarken opfatter vi de pårørende som beboernes nære relationer og de er som oftest vores vej til en større indsigt i beboerens livshistorie.


Vi har brug for et tæt samarbejde med pårørende for at skabe de bedste rammer for beboernes hverdagsliv.

Personalet kan aldrig erstatte beboernes forhold til deres familie og venner.
 

 


Samarbejde med pårørende på Nørremarken

På Nørremarken vægter vi samarbejdet med de pårørende højt.

Nørremarken har et velfungerende plejehjemsråd. Det fungerer som forum for dialog mellem beboere, pårørende og personalet.

Det er vores forventning, at de pårørende, så vidt det er muligt, varetager opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning på Nørremarken.

En indflytning på plejehjem behøver ikke at hindre beboeren i at have et socialt liv udenfor plejehjemmet sammen med familien.

 

Vi ønsker at samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved:

 • Forventningsafstemning

 • Respektfuld kommunikation

 • Gensidig respekt

 • Åben dialog og konstruktiv feedback

 • Højt informationsniveau

Personalet har i gennemsnit 21,3 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Demensmærkning